ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ: ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΤΑ Ν. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

10 Αυγούστου 2008

Να βρεθεί η βέλτιστη λύση ώστε να μην αδικηθεί κανείς

Ερ.: Είστε Πρόεδρος ενός Συλλόγου που κάθε φορά που γίνεται μια αλλαγή γενικότερα στην Αυτοδιοίκηση, πλήττονται οι υπάλληλοι των ΟΤΑ. Με τις αλλαγές που έχουν γίνει στον Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, ποιες θα είναι οι επιπτώσεις για τους υπαλλήλους των ΟΤΑ;

ΑΠ. ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ: Όπως είπατε, η Ομοσπονδία των εργαζομένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση αριθμεί τουλάχιστον 100.000 εργαζόμενους που δουλεύουν σε διάφορες θέσεις. Τώρα τελευταία ο Κώδικας έχει μια σειρά διατάξεις που αφορούν στους εργαζόμενους της Τ.Α., πολύ περισσότερο δε, σε αυτούς που απασχολούνται στις δημοτικές επιχειρήσεις. Και οι επικείμενες αλλαγές θα γίνουν σε αυτό τον τομέα κατά κύριο λόγο. Άρα έχουμε μια κατηγορία εργαζομένων γύρω στους 30.000 σε όλη τη χώρα, όπου το εργασιακό τους καθεστώς θα αλλάξει σύμφωνα με τον Κώδικα. Οι επιχειρήσεις αυτές θα πρέπει να κλείσουν μέχρι 31/12/08 και να εναρμονίσουν το καταστατικό τους σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα. Οι εργαζόμενοι προβλέπεται βάσει του άρθρου 269 του Κώδικα να μεταφερθούν στους Δήμους ή στα Νομικά Πρόσωπα αυτών. Στην τελευταία τροποποίηση που έγινε, έγινε δεκτό το αίτημα της Ομοσπονδίας μας ότι κάποιοι εργαζόμενοι που δεν θέλουν να πάνε στους Δήμους ή στα νομικά πρόσωπα αυτών, θα πρέπει να απασχοληθούν στις περιφέρειες ή στον ευρύτερο δημόσιο τομέα. Αυτές οι εξελίξεις έρχονται αυτό τον χρόνο και ήδη την ίδια κατάσταση βιώνουμε και στον Δήμο της Καρδίτσας. Στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καρδίτσας έχει ήδη ληφθεί απόφαση για αλλαγή των δημοτικών επιχειρήσεων που υπάρχουν.

Ερ.: Για ποιο λόγο ο Κώδικας προχωρά σε αυτές τις τροποποιήσεις; Για ποιο λόγο είναι επιβεβλημένες αυτές οι αλλαγές; Δεν ήταν βιώσιμες οι επιχειρήσεις και τώρα με την τροποποίηση αυτή θα είναι βιώσιμες;

ΑΠ. ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ: Οι δημοτικές επιχειρήσεις έχουν ξεκινήσει από το 1980 να υπάρχουν και να λειτουργούν. Ο σκοπός για τον οποίο δημιουργήθηκαν ήταν ότι οι Δήμοι θα μπορούν να ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα σε δραστηριότητες που ασχολείται ο ιδιωτικός τομέας. Αυτό όμως δεν μπορούσε να γίνει σαν δημόσιος φορέας και βρήκαν τις δημοτικές επιχειρήσεις που είναι ένα ευέλικτο σχήμα που θα μπορούσε να δουλέψει σαν μοχλός των Δήμων για να υπάρχει μια τοπική ανάπτυξη. Από τότε μέχρι σήμερα έχουν γίνει τόσα, ώστε οι δημοτικές επιχειρήσεις έχασαν το σκοπό και το ρόλο της ίδρυσής τους. Και είδαμε όλο αυτό το διάστημα οι Δήμοι να χρησιμοποιούν τις επιχειρήσεις σαν δικό τους φέουδο, να προσλαμβάνουν όποιον θέλουν, έως ότου βγήκε το ΑΣΕΠ και αναγκαστικά έπρεπε να προσαρμοστούν. Ξέφυγαν λοιπόν από το σκοπό που δημιουργήθηκαν με αποτέλεσμα το 80% αυτών να είναι ζημιογόνες και έρχεται τώρα ο Κώδικας να βάλει ένα φρένο σε αυτή την κατηφόρα. Λέει λοιπόν τώρα ο Κώδικας ότι μπορεί ο κάθε ΟΤΑ να φτιάξει καινούριες επιχειρήσεις με οργανόγραμμα τουλάχιστον 2 ετών, το οποίο αν και αυτό δεν είναι βιώσιμο θα κλείσει η επιχείρηση. Άρα λοιπόν η κάθε νέα επιχείρηση θα πρέπει να έχει συγκεκριμένους σκοπούς και στόχους. Όλα αυτά το προηγούμενο διάστημα είχαν «ξεφύγει» από τον προηγούμενο Κώδικα.

Ερ.: Με δεδομένο ότι οι δύο δημοτικές επιχειρήσεις του Δήμου Καρδίτσας είναι ζημιογόνες, ποιες ήταν οι δικές σας προτάσεις;

ΑΠ. ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ: Επιχειρήσεις σαν τις Καρδίτσας υπάρχουν παντού και η Ομοσπονδία μας ασχολείται με όλες. Η δική μας θέση ήταν ξεκάθαρη από την αρχή: Κατάργηση των δημοτικών επιχειρήσεων, δεν χρειάζονται δημοτικές επιχειρήσεις υπό αυτή τη μορφή.

Ερ.: Στο Δημοτικό Συμβούλιο της 4ης Ιουλίου συζητήθηκε διεξοδικά το θέμα της διάλυσης των δημοτικών επιχειρήσεων και της μεταφοράς των εργαζομένων σε αυτές ή στο Δήμο ή σε νομικά πρόσωπα αυτού. Οι προτάσεις που κατέθεσε η Δημοτική Αρχή ικανοποιούν τον Σύλλογό σας;

ΑΠ. ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ: Κατά τω πλείστον είμαστε ευχαριστημένοι. Είμαστε σε μια φάση τώρα -μετά την απόφαση του Δ.Σ.- ότι οι εργαζόμενοι θα τοποθετηθούν στο δήμο ή στα νομικά πρόσωπα, δεν ξέρουμε που ακριβώς, αυτό θα γίνει μετά, αλλά από τη στιγμή που εμείς σαν Σύλλογος λέγαμε ότι όλοι οι αορίστου χρόνου (και τα 41 άτομα) θέλουμε να μεταφερθούν στον Δήμο ή στα νομικά πρόσωπα και αυτό έγινε αποδεκτό δεν βλέπω το λόγο να μην είμαστε ικανοποιημένοι.

Ερ.: Υπάρχουν κίνδυνοι για κάποιους εργαζόμενους κατά τη μεταφορά; Δηλαδή εκφράζονται επιφυλάξεις για το αν θα εξοφληθούν οι επί 3 μήνες απλήρωτοι εργαζόμενοι, ή για το αν θα αδικηθούν κατά την ανάληψη των καθηκόντων τους; Όλα αυτά αναφέρονται μέσα στην πρόταση που κατατέθηκε από τη Δημοτική Αρχή;

ΑΠ. ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ: Αυτή τη στιγμή η απόφαση της Δημοτικής Αρχής είναι μια γενική απόφαση που λέει ότι όλοι οι εργαζόμενοι θα μεταφερθούν στον Δήμο. Για τα επιμέρους θα ληφθεί άλλη απόφαση σε άλλο Δ.Σ. Μέχρι τότε ευελπιστούμε να έχουμε μια εκ νέου συζήτηση με τη Δημοτική Αρχή προκειμένου να δούμε που μπορεί να αξιοποιηθεί ο καθένας ώστε να προσφέρει καλύτερα και περισσότερα. Εδώ βέβαια θέλω να επισημάνω το εξής: Όλο αυτό το διάστημα εμείς είχαμε κάνει συζητήσεις τόσο με τη Δημοτική Αρχή όσο και με όλες τις παρατάξεις του Δημοτικού Συμβουλίου και είχαμε καταθέσει κάποιες συγκεκριμένες προτάσεις. Η πρότασή μας δεν αφορούσε μόνο στο αν θα μεταφερθούν οι εργαζόμενοι στο Δήμο, αλλά και που μπορεί να απασχοληθεί ο καθένας, αφού είχαμε συντάξει από μόνοι μας ερωτηματολόγια και τα είχαμε διανείμει στους εργαζόμενους να μας τα απαντήσουν για το από ποια θέση πιστεύουν ότι μπορούν να προσφέρουν καλύτερα. Αυτές τις απαντήσεις τις θεωρήσαμε ότι είναι μια καλή αρχή για συζήτηση και δεν τις πήραμε ως δεδομένο, όπως άλλωστε κατηγορηθήκαμε ότι προτείνουμε εμείς για το που θα τοποθετηθεί ο καθένας και τι θα κάνει. Εμείς δεν αποφασίζουμε. Απλά δεν θέλουμε να αδικηθεί κανείς, δεν θέλουμε να υποβαθμιστεί κανείς κλπ.

Ερ.: Είναι κάτι που φοβάστε γι’αυτές τις αλλαγές;

ΑΠ. ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ: Πάντα υπάρχει φόβος για το αν αδικηθεί κανείς. Κανείς βέβαια από αυτούς δεν θα χάσει τη δουλειά του. Τέτοιος φόβος δεν υπάρχει. Είναι αορίστου χρόνου, θα καταλάβουν οργανικές θέσεις στο Δήμο αν υπάρχουν και αν δεν υπάρχουν θα γίνουν προσωποπαγείς θέσεις, θα πληρώνονται τώρα καλύτερα, γιατί υπήρχε ένα πρόβλημα και με τις πληρωμές, τώρα όλα αυτά θα λυθούν.

Ερ.: Η πρόταση η δική σας αν θυμάμαι καλά ήταν η συγχώνευση της ΔΕΤΑΚ και της ΔΗΑΜΕΚ. Η άποψη της Δημοτικής Αρχής είναι ότι κάτι τέτοιο δεν μπορεί να γίνει γιατί δεν μπορεί να σταθεί νομικά μια τέτοια συγχώνευση. Το σχόλιό σας.

ΑΠ. ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ: Οι εργασίες που προσφέρει η ΔΗΑΜΕΚ δεν μπορούν να μπουν σε μια κοινωφελή επιχείρηση. Άρα πολύ σωστά είπε ο Δήμος ότι δεν μπορεί να γίνει συγχώνευση και πρέπει να καταργηθεί. Το πρόβλημα είναι με τη ΔΕΤΑΚ, που σύμφωνα με τα λεγόμενα στο Δημοτικό Συμβούλιο, σκοπεύουν να φτιάξουν μια κοινωφελή επιχείρηση η οποία θα έχει διάφορους σκοπούς. Εκεί μέσα δηλαδή θα μπορούν να λειτουργήσουν το κινηματοθέατρο, τα διάφορα προγράμματα (ΚΔΑΠ, Βοήθεια στο Σπίτι) και το προβλέπει ο Κώδικας, υπογραμμίζοντας πως αν δεν συμπεριληφθούν τα προγράμματα σε μια κοινωφελή επιχείρηση που δεν θα έχει σκοπό το κέρδος, θα σταματήσουν.

Ερ.: Μια και το αναφέραμε, τι θα γίνει με τους εργαζόμενους στο Βοήθεια στο Σπίτι, εάν από την 31η Αυγούστου πάψει να χρηματοδοτείται το πρόγραμμα και σταματήσει;

ΑΠ. ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ: Πριν από μερικές ημέρες υπεγράφη μια νέα υπουργική απόφαση η οποία προβλέπει τέτοιες προνοιακές δομές να λειτουργούν αλλά αλλάζει η μορφή της χρηματοδότησης. Ενώ τώρα η χρηματοδότηση γινόταν απευθείας στον Δήμο, τώρα αλλάζει και θα γίνεται μέσω των χρηστών. Δηλαδή επιδοτείται ο χρήστης με το ποσό των 3000 ευρώ, θα συμμετέχει στο πρόγραμμα και με μια μορφή κουπονιών που θα επιδίδονται στο πρόγραμμα θα γίνεται η χρηματοδότηση. Ποιες δυσκολίες θα υπάρξουν από’δω και πέρα θα το δούμε στην πράξη. Δηλαδή από 1η Σεπτέμβρη θα έχουμε αλλαγή και στο πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι, και στα ΚΔΑΠ και στους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς.

Ερ.: Το πρόγραμμα ΚΔΑΠ με προυποθέσεις μπορεί να αρχίσει να υλοποιείται από το Δήμο και όχι στο σύνολό του, είχε πει ο κ. Βερίλλης. Τι θα γίνει με τα ΚΔΑΠ;

ΑΠ. ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ: Οι εργαζόμενοι που μεταφέρονται αυτή τη στιγμή από τα ΚΔΑΠ στον Δήμο είναι 8 άτομα. Οι υπόλοιποι 14 που είναι στα ΚΔΑΠ θα συνεχίσουν να τα λειτουργούν. Τώρα θα δούμε αν αλλάξει κάτι και γι’ αυτά στο θέμα της χρηματοδότησης. Σε κάθε περίπτωση όμως, δεν υπάρχει φόβος να σταματήσουν αυτά τα προγράμματα. Ο φόβος υπάρχει αν θα είναι στελεχωμένα και αν θα υπάρχουν χρήστες αυτών. Εμείς πιστεύουμε ότι η κυβέρνηση θέλει να σπρώξει όλες αυτές τις κοινωνικές δομές στον ιδιωτικό τομέα. Αυτός είναι ο κίνδυνος. Δηλαδή αν φτιάξει έναν βρεφονηπιακό σταθμό ο Δήμος και δεν πατήσει κανένα παιδί; Πως θα πληρωθούν οι υπάλληλοι του Δήμου. Μόνο σ’αυτό το θέμα λοιπόν έχουμε κάποιες επιφυλάξεις.

Ερ.: Το οποίο δεν έχει αποσαφηνιστεί ακόμη;

ΑΠ. ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ: Όχι, γιατί τώρα γίνονται εγγραφές στα νήπια, και δεν ξέρουμε πόσα άτομα θα είναι. Υπάρχει γενικά μια αναστάτωση σε όλες τις κοινωνικές δομές της χώρας.

Ερ.: Υπάρχουν άτομα που δουλεύουν μέσω προγραμμάτων του ΟΑΕΔ; Και αν ναι, τι θα γίνει με αυτούς;

ΑΠ. ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ: Υπάρχουν άτομα που δουλεύουν μέσω προγραμμάτων του ΟΑΕΔ. Εξ αρχής όλοι ξέρουν ότι τα προγράμματα αυτά κάποια στιγμή λήγουν. Εμείς εξ αρχής εκφράσαμε την άποψή μας πάνω σ’αυτό, δηλαδή να έρθει σε επαφή ο Δήμος με τον ΟΑΕΔ για να δουν αν θα συνεχιστούν αυτά τα προγράμματα. Να ληφθεί δηλαδή μια μέριμνα και για αυτούς τους ανθρώπους. Κατά πόσο η πρότασή μας είναι εφικτή και κατά πόσο θα πραγματοποιηθεί δεν μπορούμε να το ξέρουμε. Και ας μην ξεχνάμε ότι εδώ τίθεται και θέμα πολιτικής βούλησης της κυβέρνησης. Τι θέλει να κάνει με τον ΟΑΕΔ και τι θέλει να κάνει με αυτά τα προγράμματα. Όσο καλή διάθεση να έχει ένας Δήμαρχος, ο κάθε Δήμαρχος γιατί αυτό το φαινόμενο υπάρχει σε όλη την Ελλάδα, αν το νομικό πλαίσιο του δένει τα χέρια δεν μπορεί να κάνει τίποτα.

Ερ.: Από την 4η Ιουλίου που συζητήθηκε το θέμα σας στο Δημοτικό Συμβούλιο, δεν ειπώθηκε άλλη κουβέντα. Ούτε στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο της Τρίτης 29ης Ιουλίου και απ’όσο γνωρίζω επόμενο Δ.Σ. θα γίνει μετά τον Δεκαπενταύγουστο. Με δεδομένο ότι την 31η Αυγούστου πρέπει να έχουν λυθεί οι επιχειρήσεις και οι εργαζόμενοι να ξέρουν που πάνε, δεν νομίζετε ότι είναι μικρό το διάστημα από το επόμενο Δ.Σ. μέχρι τα τέλη του μήνα ώστε να κατατεθεί η τελική πρόταση από τη δημοτική αρχή;

ΑΠ. ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ: Εμείς από το συμβούλιο της 4ης Ιουλίου είχαμε βάλει ένα χρονοδιάγραμμα. Ο Κώδικας βέβαια το προβλέπει και αυτό και βάζει ένα όριο την 31η/12/08. Μέχρι τότε λοιπόν η Δημοτική Αρχή έχει όλο το δικαίωμα να κάνει τις όποιες αλλαγές. Άρα δεν είναι δεσμευτικός ο Αύγουστος. Απλά θα μπορούσαμε να τρέξουμε κάποιες διαδικασίες ώστε να καταλαγιάσει το άγχος των εργαζομένων. Αυτό είναι το θέμα. Εμείς πιστεύουμε ότι μέχρι τον Οκτώβριο θα έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες. Ήδη αυτή τη στιγμή η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που ελήφθη καθ’ όλα νόμιμα βρίσκεται στην Περιφέρεια και με δεδομένου ότι βρισκόμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού, πιθανόν να καθυστερήσει λίγο. Κλείνοντας, σαν εκπρόσωπος όλων των εργαζομένων θα ήθελα να ευχαριστήσω τη Δημοτική Αρχή αλλά και όλο το Συμβούλιο που ικανοποίησαν το αίτημα των εργαζομένων.

Στείλτε το άρθρο Στείλτε το άρθρο

Εκτυπώστε το άρθρο Εκτυπώστε το άρθρο

 

<< Επιστροφή

Comments are closed.

Δήμος Αναστασιάδης - Ψέματα
Βασίλης Παπακωνσταντίνου - Κράτα λίγο ακόμα
Λαυρέντης Μαχαιρίτσας - Άλλαξαν πολλά
Έλλη Πασπαλά - Αύγουστος
Κώστας Μακεδόνας - Μαργαριτάρια
Κρητικός - Άστρα μη με μαλώνετε
Γιάννης Πάριος - Έλα μου χαμογέλα
Γιάννης Κότσιρας - Το σεντόνι
Μανώλης Λιδάκης - Γιατί πολύ σ΄αγάπησα
Πυξ Λαξ - Όλο μ΄αφήνεις να σ΄αφήσω

 


Queensberry - Too young
Elton John - I΄m still standing
Sandra - Don΄t be agressive
Bryan Adams - Cloud no9
Bruno Mars - When I was your man
Hall & Oates - Maneater
80s Power Play by Codeman - Title
3 Doors Down - Let me go
Paul Young - Senza una donna
Ace of base - Beautiful life

 


Απρίλιος 2018
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30EC