Tags: , ,

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Αργιθέας

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Αργιθέας στην αίθουσα συνεδριάσεων του  Δημοτικού Καταστήματος  στο Ανθηρό  στις   13-9-2017  ημέρα  ΤΕΤΑΡΤΗ  και ώρα    14:00 μ.μ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Θέμα:  1ο 8η Τροποποίηση πρ/σμού   του Δήμου οικονομικού  έτους 2017 – τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και αποδοχή πιστώσεων.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κατσιάνης  Γεώργιος
Θέμα:  2ο Συζήτηση και λήψη απόφασης περί καθορισμού τρόπου εκτέλεσης εργασιών, προμηθειών, έργων, μελετών  για το οικονομικό έτος 2017.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Παλαμάς Γεώργιος
Θέμα:  3ο Συζήτηση και λήψη απόφασης για την υπαγωγή στον Ν. 4483/2017 « Ρυθμίσεις οφειλών».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κατσιάνης Γεώργιος
Θέμα:  4ο Συζήτηση και λήψη απόφαση περί  αποδοχή  και κατανομή πίστωσης  2.000,00 € και απόδοση  στην Ενιαία  Σχολική Επιτροπή Δήμου Αργιθέας, για την επισκευή και  συντήρηση των  Σχολικών κτιρίων του Δήμου.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Παλαμάς Γεώργιος
Θέμα:  5ο Αποδοχή  και κατανομή πίστωσης  6.390,00 € και απόδοση  στην Ενιαία  Σχολική Επιτροπή Δήμου Αργιθέας, για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των Σχολείων έτους 2017 ( Γ΄ Κατανομή).
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Παλαμάς Γεώργιος
Θέμα:  6ο Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής εργασιών – υπηρεσιών στο Δήμο Αργιθέας
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Παλαμάς Γεώργιος
Θέμα:  7ο Συζήτηση και λήψη απόφαση περί καθορισμός ειδικότητας προσωπικού  για πρόσληψη δύο (2) ατόμων με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ  για την κάλυψη εποχικών ή άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών με κάλυψη της δαπάνης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς πόρους.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Παλαμάς Γεώργιος
Θέμα:  8ο Έγκριση της  αριθμ.272/2008 (ανασύνταξη)  μελέτης του Έργου: « ΒΕΛΤΙΩΣΗ- ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΒΡΑΓΚΙΑΝΑ – ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ – ΡΑΙΝΙΣΤΑ – ΠΡ. ΗΛΙΑΣ και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης αυτού.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Παλαμάς Γεώργιος
Θέμα:  9ο Συζήτηση και λήψη απόφασης περί υποβολής πρότασης για ένταξη και χρηματοδότησης του Έργου: « ΒΕΛΤΙΩΣΗ- ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΒΡΑΓΚΙΑΝΑ – ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ – ΡΑΙΝΙΣΤΑ – ΠΡ. ΗΛΙΑΣ στο πλαίσιο του Μέτρου 4: «Επενδύσεις σε Υλικά Στοιχεία του Ενεργητικού» του Υπομέτρου 3: «Στήριξη για Επενδύσεις σε Υποδομές που Συνδέονται με την Ανάπτυξη, τον Εκσυγχρονισμό ή την προσαρμογή της Γεωργίας και της Δασοκομίας», της Δράσης 4: «Βελτίωση Πρόσβασης σε Γεωργική Γη και Κτηνοτροφικές Εκμεταλλεύσεις» του ΠΑΑ 2014 – 2020 της 4.3.4/ΕΥΔΠ_89(1η) με αριθμ.πρωτ.2467/01-08-2017 πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας .
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Παλαμάς Γεώργιος
Θέμα:  10ο Συζήτηση και λήψη απόφασης περί δέσμευσης του Δημοτικού συμβουλίου του Δήμου μας για την ένταξη της πράξης: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ- ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΒΡΑΓΚΙΑΝΑ – ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ – ΡΑΙΝΙΣΤΑ – ΠΡ. ΗΛΙΑΣ » στο  Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 2015-2019 ,  όταν αυτό τροποποιηθεί , μετά την ένταξη της πράξης.

 

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Παλαμάς Γεώργιος
Θέμα:  11ο Μη απαίτηση απαλλοτριώσεων για την κατασκευή του έργου : «ΒΕΛΤΙΩΣΗ- ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΒΡΑΓΚΙΑΝΑ – ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ – ΡΑΙΝΙΣΤΑ – ΠΡ. ΗΛΙΑΣ ».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Παλαμάς Γεώργιος
Θέμα:  12ο Συγκρότηση επιτροπής οριστικής  παραλαβής του έργου «Αποπεράτωση παιδικής χαράς Τ.Κ. Καταφυλλίου και Τ.Κ. Αργυρίου Δ.Ε. Αργυρίου» με Α.Μ. 4/2014.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Παλαμάς Γεώργιος
Θέμα:  13ο Συμμετοχή του Δήμου Αργιθέας στην « Αμφικτυονία Αρχαίων Ελληνικών Πόλεων»
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Καραγεώργος Αθανάσιος
Θέμα:  14ο Χωροθέτηση μνημείου τιμής στον Γεώργιο Καραϊσκάκη
Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Τσιβόλας Λάμπρος
Θέμα:  15ο Ενημέρωση σχετικά με αιτήσεις Πολιτιστικού Συλλόγου Απανταχού Κατουσιωτών και δημότη  κ. Τρυφέρη Ματθαίου (Τ.Κ. Βλασίου)
Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. κ. Παπακώστας Δημήτρης

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

 

 

 

Tags: , ,

ΙΕΚ: Εγγραφές επιτυχόντων υποψηφίων καταρτιζόμενων

Ανακοινώθηκαν από το υπουργείο Παιδείας τα αποτελέσματα επιλογής καταρτιζόμενων στα δημόσια ΙΕΚ. Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα αποτελέσματα στην ιστοσελίδα: http://www.gsae.edu.gr/el/toppress/1431-apotelesmata-epilogis-katartizomenon-sta-diek-eggrafes-epityxonton-ypopsifion

Προθεσμίες Εγγραφών

Παρακαλούνται οι επιτυχόντες υποψήφιοι να προσέλθουν απαραιτήτως έως και την Πέμπτη 14-09-2017 μέχρι τις 05:00 μ.μ., στο Δημόσιο ΙΕΚ Καρδίτσας (Διεύθυνση: Βασ.Γρίβα, έναντι Πυροσβεστικής) για να υποβάλουν οριστική Αίτηση Εγγραφής.

Η τήρηση της παραπάνω προθεσμίας εγγραφής είναι ΚΡΙΣΙΜΗ καθώς υπάρχει μεγάλο πλήθος επιλαχόντων υποψηφίων Θα ακολουθήσει ανακοίνωση καταστάσεων με ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ από 18 Σεπτεμβρίου 2017 με συμπλήρωση τυχόν κενών θέσεων από τους επιλαχόντες υποψήφιους.

Όσοι επιτυχόντες υποψήφιοι δεν προσέλθουν εντός της καθορισμένης προθεσμίας, αυτόματα θα θεωρηθούν ότι δεν αποδέχονται την εγγραφή τους και τίθενται εκτός της διαδικασίας επιλογής.

Οι επιτυχόντες υποψήφιοι των ΔΙΕΚ που δεν έχουν επιτύχει στην ειδικότητα της 1ης προτίμησής τους, έχουν δικαίωμα κατά την εγγραφή τους να αιτηθούν ΒΕΛΤΙΩΣΗ, ώστε να διεκδικήσουν την εισαγωγή τους σε τμήμα υψηλότερης προτίμησης κατά την επιλογή επιλαχόντων βάση μορίων. Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στα ΙΕΚ εγγραφής τους.

Σε περιπτώσεις ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ αυτό καταγράφεται στην αίτηση του υποψηφίου (στο χώρο που αναφέρεται για ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ) την οποία και υπογράφει. Η πληροφορία αυτή καταγράφεται σε πληροφοριακό σύστημα.

Ο τελικός αριθμός των τμημάτων που θα λειτουργήσουν στα ΔΙΕΚ θα καθοριστεί με βάση τις εγγραφές που θα πραγματοποιηθούν.

 

 

Απαραίτητα Δικαιολογητικά

Οι επιτυχόντες υποψήφιοι οφείλουν να προσκομίσουν τα εξής δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση οριστικής εγγραφής (δίνεται στο ΔΙΕΚ)
 2. Φωτοαντίγραφο του Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου τους.
 3. Φωτοαντίγραφο του Τίτλου Σπουδών εγγραφής τους (Απολυτήριο Λυκείου, Πτυχίο ΤΕΕ Β’ Κύκλου, Πτυχίο ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ κ.λπ.)  και όχι πτυχία ανώτερης βαθμίδας (ΑΕΙ, ΤΕΙ).
 4. Τα αποδεικτικά όλων των υπολοίπων δηλωθέντων στην αίτηση στοιχείων τους (κοινωνικά κριτήρια, εργασιακή εμπειρία). 
 5. Εκτυπωμένο αντίγραφο της ηλεκτρονικής αίτησής τους.
 6. Πρόσφατο Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
 7. Έγκυρο Αριθμό Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ)

Η ηλεκτρονική αίτηση εκτυπώνεται από την ιστοσελίδα:
https://diek.it.minedu.gov.gr

Σημειώνεται ότι το εκτυπωμένο αντίγραφο της αίτησης διευκολύνει τη διαδικασία εγγραφής. Ωστόσο, η μη προσκόμισή του δεν αποτελεί λόγο αδυναμίας εγγραφής, καθώς τα ΙΕΚ ήδη διαθέτουν καταλόγους με αναλυτικά στοιχεία επιτυχόντων.

Tα φωτοαντίγραφα δεν χρειάζεται να είναι επικυρωμένα. Αρκούν απλά, ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων από δημόσιες υπηρεσίες (Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74 /Α’/26-3-2014).

Αντίστοιχα, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά τα απλά, ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων των ιδιωτικών εγγράφων, εφόσον τα έγγραφα αυτά έχουν επικυρωθεί αρχικά από δικηγόρο καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από τις υπηρεσίες και τους φορείς που εμπίπτουν στη ρύθμιση (π.χ. απολυτήριο ιδιωτικού λυκείου που φέρει τη θεώρηση της αρμόδιας Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων). Επίσης, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά τα ευκρινή φωτοαντίγραφα αλλοδαπών εγγράφων, υπό την προϋπόθεση ότι τα έγγραφα αυτά έχουν επικυρωθεί πρωτίστως από δικηγόρο.

Οι υποψήφιοι υποχρεούνται να υποβάλουν τα δικαιολογητικά τους αυτοπροσώπως, όπως αναγράφεται στην πρόσκληση. Αν αυτό δεν είναι δυνατό για σοβαρό και τεκμηριωμένο λόγο (π.χ. ασθένεια, ωράριο εργασίας), τα δικαιολογητικά του υποψηφίου κατατίθενται με την απαραίτητη εξουσιοδότηση στο φάκελο εγγραφής.

Το προσωπικό των ΔΙΕΚ θα προβεί σε έλεγχο ορθότητας των δηλωθέντων μορίων του επιτυχόντα, όπως φαίνονται στην αίτηση του, σε αντιπαραβολή με τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά.

Αξιοσημείωτο είναι ότι η φοίτηση στο ΙΕΚ είναι υποχρεωτική, αποτελούμενη  από τέσσερα εξάμηνα θεωρητικής κατάρτισης και ένα εξάμηνο Πρακτικής Άσκησης, καθώς επίσης και ότι η φοίτηση είναιΔΩΡΕΑΝ.

Τέλος, γνωστοποιείται:

 • ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΚ: 11:00-18:00
 • ΩΡΑΡΙΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ: 12:00-17:00
 • ΩΡΑΡΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ: 14:00-19:00

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται από την ιστοσελίδα του ΔΙΕΚ http://iek-kardits.kar.sch.gr/autosch/joomla15,  καθώς και από τη Γραμματεία [διεύθυνση: Β. Γρίβα (έναντι Πυροσβεστικής), τηλ 24410-71990,76240].

 

Από τη Διεύθυνση

 

 

Tags: , ,

Ανακαινίστηκε το Θεοδωρίδειο Κέντρο-Ορίζοντες

Με μια νέα δωρεά της αρχικής δωρήτριας Λυδίας Θεοδωρίδου, το «Θεοδωρίδειο Κέντρο-Ορίζοντες», που συμπληρώνει φέτος 18 χρόνια λειτουργίας, ξεκινάει τη νέα σχολική χρονιά με πλήρη θερμομόνωση ―περιλαμβάνει και την αντικατάσταση όλων των αλουμινίων (πόρτες και παράθυρα)―, επιδιόρθωση των μαρμάρων και ελαιοχρωματισμό των εσωτερικών χώρων.
Οι μαθητές, το προσωπικό και το Διοικητικό Συμβούλιο θέλουν να ευχαριστήσουν δημοσίως τη δωρήτρια, καθώς αποδεικνύει συνεχώς με τις πράξεις της ότι την απασχολεί η εύρυθμη λειτουργία του κέντρου που η ίδια δημιούργησε με τη δωρεά της, αλλά και να ευχαριστήσει:

Τον κ.Χρήστο Μανώλη για την προσφορά του στην αντικατάσταση των αλουμινίων και την κατασκευή τους αλλά και για τη δωρεά του, καθώς δεν πληρώθηκε για κάποια εξ αυτών.

Την εταιρεία Βλάχος Μονωτική για την προσφορά και την κατασκευή της θερμομόνωσης, αλλά και για τη δωρεά του στη συνολική τιμή του έργου.

Την αρχιτεκτόνισσα Λίλα Βαρελά και τον πολιτικό μηχανικό Γιάννη Βαρελά για τον αφιλοκερδή σχεδιασμό και έλεγχο των εργασιών.

Τον Δήμο Καρδίτσας για τον ελαιοχρωματισμό των εσωτερικών χώρων,την πλακόστρωση του αύλειου χώρου και τον μηχανικό του Δήμου, κ.Αλέκο Λάππα για την επίβλεψή του.

 

Για το Δ.Σ.

Η Πρόεδρος

Ελένη Αντωνίου

 

Tags: , ,

Ο Σύνδεσμος Ύδρευσης ενημερώνει τους κατοίκους Παμίσου και Σελλάνων

Ο Σύνδεσμος Ύδρευσης Δήμου Καρδίτσας & λοιπών Δήμων ενημερώνει τους κατοίκους των Τ.Κ. των Δημ. Ενοτήτων Παμίσου και Σελλάνων που υδρεύονται από τον Βόρειο κλάδο του δικτύου του Συνδέσμου, ότι η οργανοληπτική υποβάθμιση  του νερού (θολότητα, χρώμα) που εμφανίστηκε στις παροχές τους, κατά το τελευταίο 24ωρο οφείλεται σε διενεργηθείσα διακοπή στον κεντρικό χαλύβδινο  αγωγό, προκειμένου να αποκατασταθεί βλάβη.

Η παρέκκλιση των προαναφερόμενων οργανοληπτικών παραμέτρων οφείλεται σε επικαθίσεις, κυρίως αλάτων σιδήρου, αλλά και αργιλοπυριτικών και ασβεστολιθικών προσμίξεων (προερχόμενες από μερική διάβρωση του σιδηροσωλήνα)που μετά το πέρας της διακοπής υδροδότησης παρασύρθηκαν προς τα εσωτερικά δίκτυα

των οικισμών λόγω της απότομης εισροής του νερού στον άδειο αγωγό.

Συνιστάται ο καθαρισμός θέσεων στις οικιακές παροχές, όπου μπορεί να συγκρατούνται επικαθίσεις (πχ. φίλτρο, αν υπάρχει, σητάκι στο στόμιο της βρύσης κ.ο.κ.). Υπενθυμίζεται ότι ανοίγουμε τις βρύσες και αφήνουμε το νερό να τρέξει τόση ώρα όση απαιτείται για να ξεπλυθεί το οικιακό δίκτυο.

Ο Σύνδεσμος διαβεβαιώνει ότι η κατάσταση έχει ήδη ομαλοποιηθεί στους τροφοδοτικούς αγωγούς των ανωτέρω Τοπικών Κοινοτήτων και απολογείται για την αναστάτωση που προκλήθηκε στους καταναλωτές.

 

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΡΚΟΥΝΑΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

Δ.ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΔΗΜΩΝ

 

Tags: , ,

Εγγραφές στο 1ο Εσπερινό ΕΠΑΛ Καρδίτσας

Συνεχίζονται οι εγγραφές στο 1ο Εσπερινό Επαγγελµατικό Λύκειο Καρδίτσας μέχρι και 11 Σεπτεμβρίου 2017. Η λειτουργία του είναι καθημερινή κατά τις ώρες 17.30 έως 21.00. Παρέχει τίτλο ισότιμο µε το απολυτήριο του Γενικού Λυκείου και επιπλέον πτυχίο ειδικότητας µε αναγνωρισμένα από το κράτος επαγγελματικά δικαιώματα.

Οι απόφοιτοι έχουν τη δυνατότητα εισόδου στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, συμμετοχή σε διαγωνισμούς του Δημοσίου καθώς επίσης και τη δυνατότητα να δημιουργήσουν δική τους επιχείρηση µετά από αναγνωρισμένη επαγγελματική προϋπηρεσία.

Το συγκεκριμένο σχολείο παρέχει τα παρακάτω πλεονεκτήματα:

 1. Δυνατότητα πρωινής εργασίας.
 2. Πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια σε όλες τις ειδικότητες.
 3. Άρτια ειδικευμένους και εκπαιδευμένους καθηγητές.
 4. Δωρεάν μεταφορά μαθητών (Αστική – Υπεραστική συγκοινωνία, Ταξί).
 5. Δυνατότητα επίσκεψης μαθητών σε επιχειρήσεις και επαγγελματικούς χώρους.

Περισσότερες πληροφορίες δίδονται καθημερινά από 17.30-21.00 στο 1ο Εσπερινό Επαγγελµατικό Λύκειο Καρδίτσας (Τηλέφωνο 24410 20643 και 24410 73430.

Fax 24410 20643)

Ταχ. Διεύθυνση: Β. Γρίβα, ΤΚ 43100 (Έναντι Πυροσβεστικής).

 

Από τη Διεύθυνση

Tags: , ,

Απάντηση της Παρασκευής Ντούρβα σε δημοσίευμα του Δ. Μουζακίου

Δημοσιεύτηκε ένα ανυπόγραφο άρθρο δήθεν <<απάντηση>> στο πρόσωπό μου. Δημοσιεύματα χωρίς το θάρρος της υπογραφής και του ονόματος τους είναι λίβελος και συκοφαντίες. Αν κάποιοι έμαθαν στις ανωνυμίες καιρός να μάθουν ότι πέρασαν οι εποχές αυτές .Ή έχουν το θάρρος να μιλούν ή  καλύτερα να ετοιμάζονται για την ……σφυρίχτρα της λήξης. Χρησιμοποιούν μάλιστα προσβλητικά και προκλητικά ως τίτλο την <<Διοίκηση του Δήμου Μουζακίου>>΄ . Καλώ τον    Δήμαρχο Μουζακίου κ . Γιώργο Κωτσό δημόσια να πάρει θέση και αν δεν έχει σχέση ο ίδιος και οι συνεργάτες του με το δημοσίευμα  να το διαψεύσει, να το καταγγείλει και να προσφύγει εναντίον όσων καπηλεύονται το όνομα του Δήμου μας.

 Όσο για την στάση μου δεν πρόκειται να αλλάξει ,ούτε ιδιωτικά ,ούτε δημόσια. Είναι καθήκον μου στο Δήμο  να ζητώ εξηγήσεις, να αντιπαρατίθεμαι ,να προτείνω ,να κρίνω και να αποφασίζω .

Παρασκευή Ντούρβα

Tags: , ,

Παιδικές Βιβλιοθήκες: Γιορτή Λήξης με γλυκά και αλμυρά σημεία

Ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία στις Παιδικές Βιβλιοθήκες του Δ.Ο.Π.Α.Κ. Δήμου Καρδίτσας, η 6η Καλοκαιρινή Εκστρατεία Ανάγνωσης & Δημιουργικότητας 2017, που υλοποιήθηκε σε συνεργασία με την Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος!!!

Ο τίτλος της φετινής Καλοκαιρινής Εκστρατείας ήταν «Περιπέτεια από σημείο σε σημείο!».

Άλλη μια υπέροχη εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας ολοκληρώθηκε και στην παιδική βιβλιοθήκη Δημοτικού Διαμερίσματος «Αρτεσιανού».

Οι φίλοι των βιβλίων και της δράσης γεμάτοι εμπειρίες και με τα φτερά τους ανοιχτά, τολμηροί και χαρούμενοι θα πετάξουν ως τα σχολεία τους να συνεχίσουν το ανέβασμα ψηλά στα καλύτερά τους χρόνια.

Η δική μας παρέα προσμένει γλυκά κι άλλους φίλους να συνεχίσει το ταξίδι που άρχισε πριν 30 χρόνια

Ημέρα Λήξης της καλοκαιρινής εκστρατείας και στην Παιδική Βιβλιοθήκη συνοικίας «Αγίας Παρασκευής».

Μετά από ένα δημιουργικό καλοκαίρι, με πολύ κέφι, υπομονή και διάθεση, τα παιδιά, σήμερα, τελευταία μέρα είχαν την ευκαιρία να θυμηθούν ξανά τις δράσεις και το καθένα να αποτυπώσει τις εντυπώσεις του.

Με μια καλοκαιρινή ζωγραφιά, που η κάθε μια είχε το δικό της νόημα, άλλες με συναίσθημα χαράς και άλλες με συναίσθημα μελαγχολίας..

Γιορτή Λήξης της καλοκαιρινής εκστρατείας και στην παιδική βιβλιοθήκη «Παυσιλύπου».

Τα παιδιά είδαν στην οθόνη φωτογραφίες και βίντεο απ’ όλη τη φετινή καλοκαιρινή μας διαδρομή, γέλασαν με τις φάτσες τους, αξιολόγησαν τις δράσεις και στο τέλος έφτιαξαν γλυκά και αλμυρά καναπεδάκια, ήπιαν χυμό στην υγειά των παιδικών βιβλιοθηκών και ανανεώσαμε το ραντεβού μας για το επόμενο καλοκαίρι!!!

Η παρουσία μικρών και μεγάλων και αυτό το καλοκαίρι κατάφερε να κάνει τις βιβλιοθήκες μας, «Σημείο Αναφοράς»!!!

Tags: , ,

1.246.516 ευρώ για αποκατάσταση ζημιών σε υποδομές στο Δήμο Σοφάδων

Τη διάθεση ποσού 1.246.516,56 ευρώ για αποκατάσταση ζημιών στις υποδομές του Δήμου Σοφάδων υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ. Κώστας Αγοραστός και αφορά πιστώσεις από πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Μετά τα ακραία καιρικά φαινόμενα του χειμώνα με τις έντονες χιονοπτώσεις και τον παγετό, η Δημοτική Αρχή Σοφάδων εγκαίρως κατέθεσε σχετικό αίτημα για την κήρυξη της περιοχής σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης πολιτικής προστασίας με στόχο την  χρηματοδότηση αποκατάστασης των ζημιών που σημειώθηκαν στο οδικό δίκτυο και άλλες υποδομές.

Παράλληλα έγινε η καταγραφή των ζημιών και η κατάθεση των απαραίτητων τεχνικών δελτίων από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών ώστε να προχωρήσουν το ταχύτερο δυνατό οι διαδικασίες. Η Δημ. Αρχή Σοφάδων ενεργώντας συνεργατικά και με αμεσότητα αξιοποίησε πλήρως το νομοθετικό πλαίσιο και τις απαραίτητες διαδικαστικές ενέργειες ώστε να επιτευχθεί η απόδοση των αποζημιώσεων.

Η πρόταση συντάχθηκε κατόπιν συνεργασίας με την Περιφέρεια Θεσσαλίας, και στα έργα περιλαμβάνονται παρεμβάσεις οδοποιίας, τεχνικών έργων και αποκατάστασης βλαβών σε αγροτικούς δρόμους.

Σε δήλωσή του μετά την υπογραφή της πίστωσης ο Δήμαρχος Σοφάδων κ. Θάνος Σκάρλος τόνισε:

«Εκφράζουμε τις ευχαριστίες μας στον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας κ. Κώστα Αγοραστό,  για το αμέριστο ενδιαφέρον του και τη συνεργασία και βεβαίως την εξασφάλιση της συγκεκριμένης πίστωσης των 1.246.516,56 ευρώ. Απέδειξε εκ νέου την αφοσίωσή του στον κοινό στόχο της εξυπηρέτησης των πολιτών.

Επίσης εκφράζουμε τις ευχαριστίες μας στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Καρδίτσας και τον Αντιπεριφερειάρχη κ. Βασίλη Τσιάκο, που για ακόμη μια φορά αφουγκράστηκαν εγκαίρως τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν και έσπευσαν για την επίλυσή τους.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι το έργο αποκατάστασης των ζημιών που προκλήθηκαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα, είναι ιδιαίτερα κρίσιμο για το Δήμο μας.

Δεν είναι μόνο στις περιουσίες και τις καλλιέργειες των παραγωγών μας αλλά σοβαρές ζημιές υφίστανται και οι υποδομές μας και πρέπει να μεριμνούμε και για αυτές όπως και πράξαμε.

Κάθε χρηματοδοτικό πρόγραμμα αποτελεί  μια σημαντική ευκαιρία  την οποία και αξιοποιούμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο»

Tags: , ,

Ολοκληρώθηκε η διανομή φρούτων στο Μουζάκι

Με ομαλότητα ολοκληρώθηκε η σημερινή διανομή φρούτων (ροδάκινακαι νεκταρίνια) σε τρίτεκνους, πολύτεκνους και σε ωφελούμενουςτουΚοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης.

Αυτή ήταν η Τρίτη διανομή που πραγματοποιήθηκε τους καλοκαιρινούς μήνες και μοιράστηκαν συνολικά  45 τόνοι περίπου σε 2500 δικαιούχους.

Η πρόεδρος της ΔΗΚΕΔΗΜ ΦανήΤσιρογιάννη,δήλωσε τα εξής: «θέλω να ευχαριστήσω κατ’  αρχάς τις ομάδες παραγωγών και τους συνεταιρισμούς που μας προσέφεραν τα προϊόντα τους για να τα διαθέσουμε στους συμπολίτες μας που ανήκουν σε ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες.Επίσης, θέλω να ευχαριστήσω τους υπαλλήλους του Δήμου και της ΔΗΚΕΔΗΜ για τη μεγάλη τους προσπάθεια ώστε να διεξαχθεί η όλη διαδικασία με ομαλότητα. Επιπροσθέτως, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους ίδιους τους ωφελούμενουςγια την άψογη συνεργασία τους και τη υπομονή που επέδειξαν, διότι οι διανομές πραγματοποιούνταικάτω από δύσκολες πολλές φορές συνθήκες. Θα συνεχίσουμε τις ενέργειές μας ώστε να έχουμε τουλάχιστον μια διανομή κάθε μήνα.

Θα είμαστε πάντα στο πλευρό των δημοτών μας για οποιαδήποτε ανάγκη προκύψει  με όλες τις δομές μας».

Τρόποι επικοινωνίας τηλ. 2445350137, 2445043446 , emaildikedim@mouzaki.grκαθώς και στην ιστοσελίδα μας www.dikedim.gr

Tags: , ,

Επισημάνσεις του Τμήματος Πρασίνου για αυθαίρετες κλαδεύσεις

Το Τμήμα Συντήρησης Χώρων Πρασίνου υπενθυμίζει στους συμπολίτες μας ότι η χωρίς άδεια κοπή ή κλάδευση φυτών σε κοινόχρηστους χώρους (πάρκα, πεζοδρόμια νησίδες, ζαρντινιέρες, παρτέρια..) επισύρει πρόστιμο, όπως επίσης απαγορεύεται και η οποιαδήποτε είδους φύτευση χωρίς άδεια. Επισημαίνεται ακόμα πως το πράσινο του πεζοδρομίου μπροστά από κάθε ακίνητο είναι δημόσια περιουσία και γι’ αυτό δεν πρέπει κανείς να επεμβαίνει αυθαίρετα, έστω και αν ο ίδιος έχει κάνει την φύτευση στις συγκεκριμένες θέσεις.

Δεδομένου ότι Τμήμα Συντήρησης Χώρων Πρασίνου με το ελάχιστο εργατικό προσωπικό που διαθέτει, δεν μπορεί να ανταπεξέλθει άμεσα σε όλα τα αιτήματα, παρακαλούμε για την κατανόηση  αλλά και την συνεργασία των πολιτών. Αν κάποιος επιθυμεί να βοηθήσει το έργο της Υπηρεσίας, θέλοντας να κλαδεύσει ή να φυτεύσει ο ίδιος, παρακαλείται να επικοινωνεί με το Τμήμα (τηλ επικοινωνίας 24410 -76000 / 24413-50739 ) για να υπάρξει πρώτα σχετική συνεννόηση και άδεια.

 

 

Tags: , ,

Σπεύδουν και οι τελευταίοι για την Κτηματογράφηση

Το αδιαχώρητο επικρατεί αυτές τις ημέρες στο Γραφείο Κτηματογράφησης στην Καρδίτσα, όπως και σε όλο τον υπόλοιπο Νομό, καθώς λήγει την ερχόμενη Τρίτη 12 Σεπτεμβρίου η διαδικασία συλλογής δηλώσεων ιδιοκτησίας για τις ανάγκες του Κτηματολογίου.

ktimatologio-2

Σύμφωνα με την απόφαση του Δ.Σ. της ΕΚΧΑ Α.Ε (738/6/30-5-2017) καλούνται όσοι έχουν δικαίωμα επί των ακινήτων που βρίσκονται εντός των ορίων των Προκαποδιστριακών Δήμων/Κοινοτήτων των Καλλικρατικών Δήμων Αργιθέας, Καρδίτσας, Λίμνης Πλαστήρα, Μουζακίου, Παλαμά και Σοφάδων να υποβάλουν δήλωση της ακίνητης περιουσίας τους στο Γραφείο Κτηματογράφησης της περιοχής που βρίσκεται το ακίνητό τους ή και ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας www.ktimatologio.gr

Η προθεσμία, λοιπόν, για την υποβολή δηλώσεων για τις περιοχές αυτές ξεκίνησε στις 12-06-2017 και λήγει στις 12-09-2017 για τους κατοίκους εσωτερικού και στις 12-12-2017 για τους κατοίκους εξωτερικού και το Ελληνικό Δημόσιο.

Από τις αρχές του μήνα η κίνηση σε όλα τα γραφεία Κτηματογράφησης είναι αισθητά αυξημένη αφού για άλλη μια φορά οι περισσότεροι προτίμησαν να σπεύσουν την τελευταία στιγμή.
Η υποβολή πάντως της δήλωσης είναι υποχρεωτική, άλλως επέρχονται οι κατά το νόμο προβλεπόμενες κυρώσεις.

Τα ακίνητα τα οποία δεν θα δηλωθούν κατά τη διάρκεια της κτηματογράφησης, θα καταγραφούν στις Αρχικές Εγγραφές ως «αγνώστου ιδιοκτήτη» και εφόσον δεν πραγματοποιηθούν οι σχετικές διορθώσεις στις προβλεπόμενες προθεσμίες, θα περιέλθουν στο Ελληνικό Δημόσιο. Συνεπώς είναι ιδιαίτερα κρίσιμο, οι δικαιούχοι να προσέλθουν το αργότερο έως την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας συλλογής δηλώσεων ιδιοκτησίας (12-09-2017) για να υποβάλλουν την δήλωση τους, διαφορετικά θα απαιτηθεί μεγαλύτερο κόστος και περισσότερος χρόνος για την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Οι περιοχές (προκαποδιστριακοί ΟΤΑ) στις οποίες πραγματοποιείται η συλλογή δηλώσεων ιδιοκτησίας και τα αρμόδια γραφεία εμφανίζονται αναλυτικά παρακάτω:

 

Δήμος Αργιθέας

Ανθηρού, Αργιθέας, Αργυρίου, Βλασίου, Βραγκιανών, Δροσάτου, Ελληνικών, Θερινού, Καλής Κώμης, Καρυάς, Κταταφυλλίου, Κουμπουριανών, Λεοντίτου, Μάραθου, Μεσοβουνίου, Πετρίλου, Πετροχωρίου, Πετρωτού, Στεφανιάδος, Φουντωτού.

Δ/νση αρμόδιου γραφείου:

Μαυρομμάτι του Καλλικρατικού Δήμου Μουζακίου: Παλαιό Κοινοτικό Γραφείο, ΤΚ 43060

 

Δήμος Καρδίτσας

Αγιοπηγής, Αγίου Γεωργίου, Άγιου Θεόδωρου, Αμάραντου, Αμπελικού, Απιδέας, Αρτεσιανού, Γεωργικού, Δαφνοσπηλιάς, Ζαϊμίου, Καλλιθήρου, Καλλιφωνίου, Καρδιτσομάγουλας, Καροπλεσίου, Καστανέας, Καταφυγίου, Κρύας Βρύσης, Μακρυχωρίου, Μελίσσης, Μητροπόλεως, Μολόχας, Μυρίνης, Νεράϊδας, Ξυνονερίου, Παλαιοκκλησίου, Παλιουρίου, Πορτίτσης, Προδρόμου, Πτελοπούλας, Ραχούλας, Ρούσσου, Σταυρού, Φράγκου

Δ/νση αρμόδιου γραφείου:

Καρδίτσα: Αθ. Διάκου & Βάλβη, ΤΚ 43100

 

Δήμος Λίμνης Πλαστήρα

Καρβασαρά, Καρίτσης, Δολόπων, Κερασιάς, Κρυονερίου, Λαμπερού, Μεσενικόλα, Μορφοβουνίου, Μοσχάτου, Μπελοκομίτη, Νεοχωρίου, Πεζούλας (Αγίου Σεραφείμ), Φυλακτής.

Δ/νση αρμόδιου γραφείου:

Πεζούλα του Καλλικρατικού Δήμου Λίμνης Πλαστήρα: Κτίριο Δημαρχείου πρώην Δήμου Νεβρόπολης Αγράφων (ισόγειο), ΤΚ 43150

 

Δήμος Μουζακίου

Άγιου Ακάκιου, Αμηγδαλής, Ανθοχωρίου, Βατσουνιάς, Γελάνθης, Δρακότρυπας, Ελληνόκαστρου, Ελληνόπυργου, Καναλίων, Καππά, Κρανέας, Κρυοπηγής, Λαζαρίνας, Λοξάδας, Μαγούλας (Φαναρίου Μαγούλας), Μαγουλίτσης, Μαυρομματίου, Μουζακίου, Οξυάς, Πευκόφυτου, Πορτής,  Πύργου Ιθώμης, Ριζοβουνίου, Φαναρίου, Χάρματος

Δ/νση αρμόδιου γραφείου:

Μαυρομμάτι του Καλλικρατικού Δήμου Μουζακίου: Παλαιό Κοινοτικό Γραφείο, ΤΚ 43060

 

Δήμος Παλαμά

Αγίου Δημητρίου, Αστρίτσης, Βλοχού, Γοργοβιτών, Ιτέας, Κοσκινά, Λεύκης (Λασποχωρίου), Μαραθέας, Μάρκου, Μεταμόρφωσης, Ορφανών, Παλαμά, Πεδινού, Πέτρινου, Συκεών, Φύλλου

Δ/νση αρμόδιου γραφείου:

Παλαμάς: Κτίριο Κέντρου Αγροτικής Ανάπτυξης της Δ.Ε. Παλαμά (Αίθουσα Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου), ΤΚ 43200

 

Δήμος Σοφάδων

Αγίας Παρασκευής, Άγιου Βησσάριου, Αηδονοχωρίου, Άμπελου, Ανάβρας, Ανωγείου, Ασημοχωρίου, Αχλαδέας, Βαθύλακκου, Γεφυρίων, Γραμματικού, Δασοχωρίου (Ζαρχανάδων), Ερμητσίου, Θραψιμίου, Καππαδοκικού, Καρποχωρίου, Κέδρου, Κτημένης, Κυψέλης, Λεονταρίου, Λουτροπηγής, Λουτρού, Μασχολουρίου, Ματαράγκας, Μαυραχάδων, Μελισσσοχωρίου, Πασχαλίτσης, Πύργου Κιερίου, Ρεντίνης, Σοφάδων, Φίλιας.

Δ/νση αρμόδιου γραφείου:

Άρνη του Καλλικρατικού Δήμου Σοφάδων: Δημοτικό Κτίριο Πρώην Δημαρχείου Άρνης , ΤΚ 43300

 

Ωράριο λειτουργίας όλων των γραφείων:
Καθημερινά 08:00-16:00
και κάθε Τετάρτη 08:00-20:00
Για πληροφορίες επισκεφθείτε το site www.ktimatologio.gr ή καλέστε το 210 6505600

 

 

 

 

 

Tags: , ,

Κώστας Τσιάρας: Η ανάπτυξη ο μόνος δρόμος για ποιοτικές και καλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας

«Ο μόνος δρόμος για να πετύχουμε ποιοτικές και καλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας είναι ο δρόμος της ανάπτυξης, ο δρόμος των επενδύσεων, ο δρόμος της επιχειρηματικότητας» υποστήριξε στην ομιλία του στη Βουλή κατά τη διάρκεια της συζήτησης του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Εργασίας για την «προστασία των εργαζομένων» ο Βουλευτής Καρδίτσας και Γενικός Γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας κ. Κώστας Τσιάρας.

Στην τοποθέτησή του, ο γαλάζιος Γραμματέας σημείωσε ότι οι βουλευτές της πλειοψηφίας που ψήφισαν την απελευθέρωση των ομαδικών απολύσεων, καλούνται να αποφασίσουν και πάλι μέσα στην ομίχλη των αυταπατών και των ψευδαισθήσεων του κ. Τσίπρα.

Παράλληλα,κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι μέσα από τις ρυθμίσεις του νομοθετήματος του Υπουργείου Εργασίας προσπαθεί να κρύψει τη νέα μείωση των επικουρικών συντάξεων, η οποία αγγίζει το 41% και το πάγωμα της έκδοσης120.000 νέων επικουρικών συντάξεων, ενώ ήδη εκκρεμεί η έκδοση 300.000 συντάξεων.

«Για πρώτη φορά έχουμε συντάξεις ύψους 190-200 ευρώ με τον νόμο Κατρούγκαλου» σημείωσε χαρακτηριστικά ο κ. Τσιάρας ενώ επεσήμανε ότι η φαινομενική μείωση της ανεργίας οφείλεται κυρίως στην εκτόξευση των ευέλικτων μορφών εργασίας έναντι των σταθερών μορφών απασχόλησης, στους εργαζόμενους με αμοιβές των 360 ευρώ, και την έξαρση του φαινομένου του braindrain, το οποίο επί ημερών του ΣΥΡΙΖΑ κατέγραψε το ρεκόρ του 35%.

«Πρόκειται για ένα νομοσχέδιο περισσότερο επικοινωνιακού χαρακτήρα, προκειμένου  ενόψει της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης να δοθούν επιχειρήματα στον κ. Τσίπρα» εκτίμησε ο κ. Τσιάρας και προέβλεψε ότι «ο κ. πρωθυπουργός θα επιχειρήσει για μια ακόμα φορά να ωραιοποιήσει μια πραγματικότητα, η οποία σε κανέναν βαθμό και με καμία λογική δεν συναντιέται με την πραγματικότητα που ζουν οι Έλληνες πολίτες.

 

Tags: , ,

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Καρδίτσας

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Καρδίτσας στις 14-9-2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13.00΄μ.μ  με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με προκήρυξη πανελλήνιου αρχιτεκτονικού διαγωνισμού ιδεών με τίτλο: “Αρχιτεκτονική ανάπλαση και αξιοποίηση του περιβάλλοντος χώρου του πρώην στρατοπέδου Λουμάκη στην Καρδίτσα” (εισ.: αντιδήμαρχος Κων. Ξυλομένος)
 2. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση της 12ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου Καρδίτσας έτους 2017 (εισ.: αντιδήμαρχος Γ. Γούλας)
 3. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με καθορισμό τελών της ετήσιας παραδοσιακής εμποροπανήγυρης (εισ.: αντιδήμαρχος Γ. Γούλας)
 4. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με καθορισμό τρόπου ανάθεσης κατασκευής παραγκών και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, καθώς και εγκατάστασης μέσων ψυχαγωγίας (Λουνα Παρκ) για τη διεξαγωγή της ετήσιας παραδοσιακής εμποροπανήγυρης (εισ.: αντιδήμαρχος Γ. Γούλας)
 5. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με συγκρότηση επιτροπής διεξαγωγής της ετήσιας παραδοσιακής εμποροπανήγυρης (εισ.: αντιδήμαρχος Γ. Γούλας)
 6. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με εκμίσθωση αγροτεμαχίων –καλλιεργήσιμης γης- στις Τοπικές Κοινότητες Καλλιφωνίου και Δαφνοσπηλιάς και Παλιουρίου (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
 

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΤΕΛΗΣ

 

Tags: , ,

Προβλήματα ύδρευσης και ελλείψεις στην Τ.Κ. Καστανιάς

Μετά την υπαγωγή του Δικτύου Ύδρευσης της Τοπικής μας Κοινότητας στην ΔΕΥΑΚ (01.01.2016), το Τοπικό μας Συμβούλιο απέστειλε προς την υπηρεσία το υπ’αριθ. 4138/15.03.2016 έγγραφο με το οποίο τους γνωστοποιούσε λεπτομερώς τα προβλήματα ύδρευσης που έχριζαν άμεσης επίλυσης, για την καλή λειτουργικότητα όχι μόνο του Διυλιστηρίου αλλά και των υδραγωγείων και υδρομαστεύσεων του χωριού μας.

Παρά όμως τις επανειλημμένες τηλεφωνικές και προσωπικές επαφές και υπενθυμίσεις που κάναμε επί δεκαοκτώ μήνες περίπου, τόσο προς τον Πρόεδρο της ΔΕΥΑΚ, κο Φώτιο Αλεξάκο όσο και προς όλους τους υπεύθυνους υπηρεσιακούς παράγοντες της ΔΕΥΑΚ να δώσουν λύσεις στα προβλήματα ύδρευσης του χωριού, οι κύριοι αυτοί κώφευαν, μεταθέτοντας τη διευθέτησή τους για αργότερα, μοιράζοντάς μας όμως χαμόγελα και ανεκπλήρωτες υποσχέσεις.

Η αδιαφορία, η ολιγωρία, η επιπολαιότητα και η ανευθυνότητά τους, οδήγησε στη γιγάντωση των προβλημάτων και στην συσσώρευση τεράστιων βλαβών όχι μόνο στους μηχανισμούς του Διυλιστηρίου αλλά και στα υδραγωγεία και στις υδρομαστεύσεις των φυσικών πηγών, λόγω πλημμελούς συντήρησης και καθαρισμού.

Οι συνεχείς εκκλήσεις μας να τοποθετηθούν ΦΛΟΤΕΡ στις υδατοδεξαμενές (κόστους 750,00 ευρώ περίπου) δεν βρήκαν ανταπόκριση από τους υπευθύνους της ΔΕΥΑΚ, με αποτέλεσμα χιλιάδες κυβικά νερού να χύνονται στις ρεματιές από τις υπερχειλίσεις των υδραγωγείων και το Διυλιστήριο να δουλεύει ακατάπαυστα διπλάσιες και τριπλάσιες ώρες ημερησίως, καταναλώνοντας χιλιάδες κιλοβατώρες ρεύματος άσκοπα.

Οι συνέπειες της τραγικής αμέλειας και της κακής συντήρησης και καθαρισμού διεφάνησαν πολύ σύντομα:

 1. Οι δυο υποβρύχιες αντλίες του Διυλιστηρίου και η μια αντλία του πλωτού έχουν υποστεί τεράστιες βλάβες και δεν λειτουργούν. Πέραν των άλλων παραλείψεων, η αρμόδια υπηρεσία δεν μερίμνησε για την αλλαγή του υλικού των φίλτρων του Διυλιστηρίου και για τον ελαιοχρωματισμό των διαφόρων εξαρτημάτων αυτού, λόγω σκουριάς.
 2. Η Τοπική Κοινότητα Καστανιάς και οι οικισμοί Μούχας και Κουτσοπάπουλου έχουν φοβερές ελλείψεις νερού.
 3. Τα έξι υδραγωγεία και το μεγαλύτερο τμήμα των υδρομαστεύσεων δεν έχουν καθαριστεί τα δυο τελευταία χρόνια, με αποτέλεσμα το νερό των νοικοκυριών μετά από έντονα καιρικά φαινόμενα να παρουσιάζει θολούρα και αλλοιώσεις και ως εκ τούτου να καθίσταται ακατάλληλο για πόση και επικίνδυνο για την υγεία.
 4. Το οικονομικό κόστος τόσο των ζημιών όσο και του ρεύματος ανέρχεται σε χιλιάδες ευρώ που οι αρμόδιοι αντί να τα περικόψουν από τους παχυλούς μισθούς των υπευθύνων Διευθυντικών τους στελεχών – διότι από δικά τους λάθη και παραλείψεις δημιουργήθηκε το πρόβλημα – σκέπτονται να τα φορτώσουν στους λογαριασμούς των φτωχών νοικοκυριών μας. Εμείς από την πλευρά μας τους προειδοποιούμε να μην το διανοηθούν διότι υπάρχει και η αδέκαστη δικαιοσύνη.

Είμαστε πεπεισμένοι ότι όλα τα ανωτέρω θα είχαν αποφευχθεί εάν, τόσο η ηγεσία, όσο και οι ανευθυνο-υπεύθυνοι υπηρεσιακοί παράγοντες της ΔΕΥΑΚ έκαναν τις απαιτούμενες συντηρήσεις στους μηχανισμούς ύδρευσης του Διυλιστηρίου, στα υδραγωγεία και τις υδρομαστεύσεις της Καστανιάς και των οικισμών αυτής (Μούχας και Κουτσοπάπουλου).

Αυτά προς το παρόν.

Με εντολή του Τοπικού Συμβουλίου Καστανιάς

Ο Πρόεδρος

Ιωάννης Γεροντόπουλος

Tags: , ,

Εβδομαδιαίο πρόγραμμα Κ.Α.Μ. Καρδίτσας

ΔΕΥΤΕΡΑ (11/09/2017) ΩΡΕΣ 18:00-01:00: Κέδρος–Λουτρό–Μελισσοχώρι–Βαθύλακκος–Θραψίμι 

ΤΡΙΤΗ (12/09/2017) ΩΡΕΣ18:00-01:00: Ελληνόπυργος-Μαυρομμάτι-Ελληνόκαστρο-Αμυγδάλη-Κρυοπηγή-Ανθοχώρι

ΤΕΤΑΡΤΗ (13/09/2017) ΩΡΕΣ16:00-23:00: Πορτή-Δρακότρυπα-Βατσουνιά-Οξυά–Αργιθέα–Θερινό–Μεσοβούνι

ΠΕΜΠΤΗ(14/09/2017)ΩΡΕΣ08:00-15:00: Μοσχάτο–Μεσενικόλας–Μορφοβούνι–Κερασιά–Κρυονέρι–Πεζούλα

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (15/09/2017) ΩΡΕΣ 08:00-15:00: Πευκόφυτο-Βλάσι-Δροσάτο-Φουντωτό-Λεοντίτο

ΣΑΒΒΑΤΟ(16/09/2017)ΩΡΕΣ08:00-13:00:Παλιούρι-Δαφνοσπηλιά-Απιδιά-Μολόχα

ΚΥΡΙΑΚΗ (17/09/2017): ———————————–

 
Karditsa – Thessaly – Greece


Πυξ Λαξ - Μπορεί
Κώστας Μακεδόνας - Γι΄ αυτό που είσαι
Μελίνα Ασλανίδου - Το λάθος
Παναγιώτης Τσαφαράς - Οι καλύτερες μου μέρες
Αλκίνοος Ιωαννίδης - Που πεθαίνουν τόσα πουλιά
Γιάννης Βαρδής - Τα καλύτερα μας χρόνια
Γιώτα Νέγκα - Το δίκιο μου
Μανώλης Λιδάκης - Γιατί πολύ σ΄ αγάπησα
Γιάννης Πάριος - Μη με ρωτάς
Μπλε - Μ΄ αρέσεις γιατί

 


Sandra - Maria Magdalena
Ed Sheeran - Shape of you
Kool + The Gang - Ladies night
UB40 - Where did I go wrong
Guisi Ferreri - Novembre
Rednex - Hold me for a while
Bad Boys Blue - Save your love
Bronski Beat - Small town boy
Yves Larock - Rise up
Randall Breneman - Bad sometimes