Παρουσία της Περιφέρειας στις Βρυξέλλες

Εξαιρετικά επιτυχημένη ήταν η παρουσία της Περιφέρειας Θεσσαλίας στις Βρυξέλες στις εκδηλώσεις «Open Days» που  φέτος  συγκέντρωσαν 7500 περίπου επισκέπτες και εκπροσώπους Περιφερειών από ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση για ενημέρωση, ανταλλαγή εμπειριών και τεχνογνωσίας σε θέματα ευρωπαϊκής περιφερειακής πολιτικής και ανάπτυξης.
Η αποστολή της Περιφέρειας Θεσσαλίας με επικεφαλής το Γενικό Γραμματέα κ. Φώτη Γκούπα είχε δυναμική παρουσία  τόσο [...]

14 Οκτωβρίου 2008

Εξαιρετικά επιτυχημένη ήταν η παρουσία της Περιφέρειας Θεσσαλίας στις Βρυξέλες στις εκδηλώσεις «Open Days» που  φέτος  συγκέντρωσαν 7500 περίπου επισκέπτες και εκπροσώπους Περιφερειών από ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση για ενημέρωση, ανταλλαγή εμπειριών και τεχνογνωσίας σε θέματα ευρωπαϊκής περιφερειακής πολιτικής και ανάπτυξης.

Η αποστολή της Περιφέρειας Θεσσαλίας με επικεφαλής το Γενικό Γραμματέα κ. Φώτη Γκούπα είχε δυναμική παρουσία  τόσο με το  περίπτερο της, στο «Χωριό της Καινοτομίας»   όσο και  στην επίσημη εκδήλωση που διοργάνωσε η Περιφέρεια Θεσσαλίας στο Ευρωκοινοβούλιο για να παρουσιάσει τα μέχρι τώρα αποτελέσματα και τη στρατηγική καινοτομίας που θα ακολουθήσει στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ  2007-2013. Οι εκδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν σε συνεργασία με την ένωση ΤΕΔΚ Θεσσαλίας, το ΚΕΤΕΑΘ και τον Πόλο Καινοτομίας Θεσσαλίας.

Βασικοί ομιλητές της εκδήλωσης για την καινοτομία ήταν ο Γενικός Γραμματέας Επενδύσεων & Ανάπτυξης του Υπουργείου Οικονομικών κ. Δρόσος Παναγιώτης, ο οποίος μίλησε για την ενίσχυση της εξωστρέφειας της χώρας μας στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 -2013, ο Επικεφαλής Διεύθυνσης Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Jacques Poncet, ο οποίος ανέλυσε τις δράσεις τις Ε.Ε. για την καινοτομία στη νέα προγραμματική περίοδο, ο Πρόεδρος του Τεχνολογικού Πάρκου Θεσσαλίας κ. Βασάλος Ιάκωβος, που παρουσίασε την οργάνωση και τις δράσεις του ΚΕΤΕΑΘ και ο Πρόεδρος του Κέντρου Έρευνας, Τεχνολογίας και Ανάπτυξης Θεσσαλίας κ. Χούστης Ηλίας, ο οποίος ανέλυσε την οργανωτική δομή και τις εξελίξεις στον Πόλο Καινοτομίας Θεσσαλίας. Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους Ευρωβουλευτές όλων των παρατάξεων, οι οποίοι απηύθυναν χαιρετισμό, Γενικοί Γραμματείς των ελληνικών Περιφερειών, ανώτερα στελέχη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των ελληνικών Υπουργείων, καθώς και Δήμαρχοι και εκπρόσωποι της αυτοδιοίκησης της Θεσσαλίας.

Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας Θεσσαλίας στην έναρξη της εκδήλωσης τόνισε πως η στήριξη και η ανάπτυξη της καινοτομίας, αποτελεί επομένως βασικό πυλώνα της αναπτυξιακής στρατηγικής της Θεσσαλίας. Στην κατεύθυνση αυτή η Περιφέρεια Θεσσαλίας έχει  ήδη αναλάβει από το 2006, μια σειρά πρωτοβουλιών, μεταξύ των οποίων:

- τη δημιουργία  του Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης Θεσσαλίας ΚΕΤΕΑΘ με τέσσερα Ινστιτούτα που είναι εγκατεστημένα  στους τέσσερις νομούς της Θεσσαλίας και

- τη λειτουργία   του Περιφερειακού Πόλου Καινοτομίας,  που αποτελεί μοχλό για ένα δυναμικό άλμα δημιουργίας και ανάπτυξης σ” ολόκληρη την Περιφέρεια.

Ο Περιφερειακός Πόλος Καινοτομίας Θεσσαλίας επικεντρώνεται σε παραδοσιακούς κλάδους της οικονομίας, οι οποίοι μπορούν να επιφέρουν  ισόρροπη ανάπτυξη σ” όλους τους νομούς της Θεσσαλίας, όπως είναι οι τομείς παραγωγής και μεταποίησης τροφίμων και ποτών, αγροϋλικών (κλωστοϋφαντουργία  και έπιπλο) αλλά και η  παραγωγή ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές (βιοκαύσιμα).

Από την πλευρά του το  ΚΕΤΕΑΘ έχει πολύ σημαντική  αποστολή, στην ανάπτυξη εφαρμογών και την παραγωγή προϊόντων για βιομηχανική, οικονομική και κοινωνική αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων.

Στο ΕΣΠΑ 2007-2013, η «Ενίσχυση της Επιχειρηματικότητας και της Ψηφιακής Σύγκλισης» αποτελούν τον έναν από τους 3 βασικούς άξονες προτεραιότητας της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Το 21% των πόρων του νέου Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος θα κατευθυνθεί σε έργα και δράσεις που αφορούν στην ενίσχυση της καινοτομίας σύμφωνα με τις ιδιαίτερες ανάγκες, τις απαιτήσεις αλλά  και τις δυνατότητες της  Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Ο Γενικός Γραμματέας ανέφερε συγκεκριμένα πως «Ο βασικός στόχος της Περιφέρειας Θεσσαλίας για την προγραμματική περίοδο 2007-2013, όπως προσδιορίζεται από το Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης, είναι η ανάδειξη της σε Δυναμικό Περιφερειακό Πόλο της Ελλάδας. Θέλουμε η Θεσσαλία να αποκτήσει διακριτή, ποιοτική και καινοτόμο ταυτότητα στην μεταποίηση, τον αγροτικό και διατροφικό τομέα, τον τουρισμό και τον πολιτισμό, στην  Ευρώπη αλλά και διεθνώς.

 Ο στόχος είναι πολυδιάστατος. Συμπυκνώνει τις βασικές εθνικές αναπτυξιακές επιλογές, τη φιλοσοφία της πολιτικής συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τους στρατηγικούς στόχους της Λισαβόνας και του Γκέτεμποργκ.

Η απόφασή μας να στηρίξουμε πολιτικές, προκειμένου η Θεσσαλία να γίνει πρώτος Περιφερειακός πόλος ανάπτυξης της χώρας, είναι η  πρόταση και το όραμά μας  στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013.

Θέλουμε πολύ, να φέρουμε σε πέρας αυτό το δύσκολο εγχείρημα με επιτυχία. Με σωστό σχεδιασμό, πολλή δουλειά και καλή  συνεργασία, είμαι βέβαιος ότι η Περιφέρεια Θεσσαλίας μπορεί να αποκτήσει το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα που θα οδηγήσει στην οικονομική ανάπτυξη και την βελτίωση της ποιότητας ζωής  όλων των κατοίκων της.

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΣΤΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ
Αθανάσιος Σκορδάς Γεν.Γραμματέας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
Γεώργιος Τσιότρας Γεν.Γραμματέας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
Δημήτριος Πανοζάχος Γεν.ΓραμματέαςΠεριφέρειας Ηπείρου
Ιωάννης Λέκκας Γεν.Γραμματέας Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου
Νικόλαος Αγγελόπουλος Γεν.Γραμματέας Περιφέρειας Πελοποννήσου
Σεραφείμ Τσόκας Γεν.Γραμματέας Περιφέρεια Κρήτης
Σπυρίδων Σπυρίδωνος Γεν.Γραμματέας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
Σωτήριος Βόσδου Γεν.Γραμματέας Περιφέρειας Ιονίων Νήσων
Χαράλαμπος Μανιάτης Γεν.Γραμματέας Περιφέρειας Αττικής
Χαράλαμπος Κόκκινος Γεν.Γραμματέας Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου
ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΕΣ
Εμμανουήλ Αγγελάκας Ευρωβουλευτής
Σταύρος Αρναουτάκης Ευρωβουλευτής
Νικόλαος Βακάλης Ευρωβουλευτής
Ιωάννης Γκλαβάκης Ευρωβουλευτής
Κων/νος Δρούτσας Ευρωβουλευτής
Μαρία Κασσιώτου-Παναγιωτοπούλου Ευρωβουλευτής
Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου Ευρωβουλευτής
Γεώργιος Παπαστάμκος Ευρωβουλευτής
Σταύρος Λαμπρινίδης Ευρωβουλευτής
Γεώργιος Τούσσας Ευρωβουλευτής
Ιωάννης Βαρβιτσιώτης Ευρωβουλευτής
Γεώργιος Χατζημαρκάκης Ευρωβουλευτής Γερμανίας
ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΕΔΚ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Κων/νος Τζανακούλης Πρόεδρος ΤΕΔΚ Ν. Λάρισας
Απόστολος Αρέθας Πρόεδρος ΤΕΔΚ Ν. Μαγνησίας
Μιχάλης Ταμήλος Πρόεδρος ΤΕΔΚ Ν. Τρικάλων
Γεώργιος Κωτσός Πρόεδρος ΤΕΔΚ Ν. Καρδίτσας

Στείλτε το άρθρο Στείλτε το άρθρο

Εκτυπώστε το άρθρο Εκτυπώστε το άρθρο

 

<< Επιστροφή

Αφήστε σχόλιο

Karditsa – Thessaly – Greece


Γιώργος Καραδήμος & Σαλίνα - Θα έρθει ξανά
Διονύσης Τσακνής - Ώρες σιωπής
Αντώνης Βαρδής - Και ξαφνικά
Gotye & Kimbra - Somebody that I used to know
Katy Perry - Roar
Ελεωνόρα Ζουγανέλη & Κώστας Λειβαδάς - Η επιμονή σου
Ελένη Πέτα - Να μείνεις εδώ
Rihanna & Mikky Ekko - Stay
One Direction - Story of my life
Αντώνης Ρέμος - Μην ξαναρθείς

   • Πιστεύετε ότι θα μπορέσετε να ανταποκριθείτε στις οικονομικές υποχρεώσεις της νέας χρονιάς;

    Δείτε αποτελέσματα

    Loading ... Loading ...

Η ψηφοφορία αυτή δεν είναι επιστημονική. Αποτυπώνει τις γνώμες εκείνων μόνο των χρηστών που επιλέγουν να ψηφίσουν και όχι των χρηστών εν γένει ή του κοινού ως συνόλου. (Για λόγους ασφαλείας η διεύθυνση IP του υπολογιστή σας καταγράφεται).


Απριλίου 2014
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930EC

ΛΙΓΟ ΓΕΛΙΟ