Άλλαξε η Διοίκηση στη Στρατονομία Καρδίτσας


Tags |

Tην Πέμπτη 18 Σεπ 2014 και ώρα 11:00 π.μ., πραγματοποιήθηκε η Τελετή Παράδοσης – Παραλαβής της Διοικήσεως του ΚΕΣΝ στο Στρατόπεδο ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗ (ΠΖ) «ΘΩΜΑ ΝΙΚΗΤΑ» (ΜΟΥΝΤΖΙΑ) στο Ρούσσο Καρδίτσας, παρουσία του Διευθυντή Στρατονομίας Συνταγματάρχη (ΠΖ) Κατσίκα Νικολάου.

Ο Διοικητής του Κέντρου Εκπαιδεύσεως Στρατονομίας και Ανώτερος Διοικητής Φρουράς Καρδίτσας Ανχης (ΠΖ) Μητρούτσικος Ευάγγελος, μετά την τοποθέτηση του στα καθήκοντα του Διοικητού 2ου Τάγματος Σπουδαστών στην ΣΜΥ, τα καθήκοντα Διοικητού και Ανωτέρου Διοικητού Φρουράς Καρδίτσας ανατίθενται στον Ανχη (ΠΖ) Παπανικολάου Παύλο ο οποίος εκτελούσε καθήκοντα Διοικητού στο 511 ΤΠ στην Κομοτηνή.