Ειδήσεις

Έλεγχοι της Δημοτικής Αστυνομίας για τα τραπεζοκαθίσματα


Στην έκδοση – ανανέωση των αδειών χρήσης κοινόχρηστου χώρου, προκειμένου να μπορούν να αναπτύσσουν τραπεζοκαθίσματα, θα πρέπει να προχωρήσουν άμεσα οι ιδιοκτήτες καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος της Καρδίτσας.

Διευκρινίζεται οτι σύμφωνα με τον ισχύοντα Κανονισμό Χρήσης Παραχωρούμενων Κοινοχρήστων Χώρων για την εγκατάσταση των τραπεζοκαθισμάτων εκδίδεται από το Δήμο άδεια χρήσης με ισχύ από την ημερομηνία έκδοσής της έως το τέλος του έτους που εκδόθηκε. Διαπιστώνεται όμως οτι αν και η ισχύς των αδειών που είχαν εκδοθεί κατά τη διάρκεια του 2015 έληξαν στις 31/12/2015, πολλοί ιδιοκτήτες καταστημάτων δεν έχουν προχωρήσει ακόμα στην ανανέωση των αδειών.

Η Δημοτική Αστυνομία από αρχές Μαρτίου θα πραγματοποιήσει εντατικούς ελέγχους  στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, όσον αφορά τις άδειες κατάληψης κοινοχρήστων χώρων και την οριοθέτησή τους με διακεκομμένη γραμμή που είναι υποχρέωσή τους και θα βεβαιώσει τυχόν παραβάσεις.

Υπενθυμίζεται οτι η αίτηση έκδοσης- ανανέωσης της άδειας υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο  πριν τη λήξη της ισχύουσας άδειας στο αρμόδιο γραφείο της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, συνοδευομένη από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά νομίμως επικυρωμένα, τα οποία είναι:

Α. Άδεια λειτουργίας καταστήματος, στην οποία να προβλέπεται η ανάπτυξη

τραπεζοκαθισμάτων εκτός του καταστήματος, με την ρητή προϋπόθεση ότι αυτή ισχύει.

Β. Ενημέρωση από το Ταμείο του Δήμου περί μη οφειλών στο Δήμο για τέλη φόρους πρόστιμα ή εισφορές προς το Δήμο ή νομίμου ρυθμίσεώς τους.

Γ. Τοπογραφική αποτύπωση όπου να απεικονίζεται η θέση του καταστήματος, τα παρακείμενα καταστήματα, οι είσοδοι και τα παράθυρα κατοικιών, το πλάτος της πρόσοψης του ακινήτου, το πλάτος του πεζοδρομίου, το πλάτος της οδού καθώς και η θέση και οι διαστάσεις του αιτούμενου χώρου κατάληψης.

Η εξόφληση της άδειας γίνεται με την καταβολή εφάπαξ όλου του ποσού στο Ταμείο του Δήμου ή με καταβολή προκαταβολής ίσης με το 30% του ποσού και το υπόλοιπο σε ισόποσες δόσεις μέχρι τη λήξη του διαχειριστικού έτους.

 

Προηγούμενο άρθρο 16ο Συμπόσιο στο Αγρόκτημα Βασιλάκου
Επόμενο άρθρο Στοχευμένοι αστυνομικοί έλεγχοι σε όλη τη Θεσσαλία