Ειδήσεις

Ένταξη έργων του Δήμου Λ. Πλαστήρα ύψους 415.000 ευρώ


Υποβλήθηκαν από τον Δήμο Λίμνης Πλαστήρα και εγκρίθηκαν 2 προτάσεις ένταξης στο πρόγραμμα «Φιλόδημος» του Υπουργείου Εσωτερικών ύψους 280 ΧΙΛ€ και 135 ΧΙΛ. €  αντίστοιχα.

Η 1η πρόταση που υπέβαλε ο Δήμος Λίμνης Πλαστήρα στο πρόγραμμα Φιλόδημος με τίτλο πρόσκλησης: «Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χάρων των Δήμων της χώρας» αφορά την κατασκευή 8 νέων παιδικών με οι οποίες θα πληρούν τις νέες προδιαγραφές  της υπουργικής απόφαση 27934 /2014 και οι οποίες θα φέρουν όλες τις απαιτούμενες πιστοποιήσεις κατά ΕΝ1176:2008 και ΕΝ1177:2008.

Οι νέες παιδικές χαρές  θα κατασκευαστούν σε κατάλληλους εκ των προδιαγραφών κοινόχρηστους χώρους των οικισμών του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα στους οποίους θα τοποθετηθούν νέα πιστοποιημένα όργανα ανάλογα με την δυναμικότητα φιλοξενίας παιδιών κάθε παιδικής χαράς.  Η πρόταση προβλέπετε ότι θα χρηματοδοτηθεί 205 χιλ. €  από το πρόγραμμα Φιλόδημος και 75 χιλ. € από τακτικά έσοδα του Δήμου.

Η 2η πρόταση που υπέβαλε ο Δήμος Λίμνης Πλαστήρα στο πρόγραμμα Φιλόδημος με τίτλο πρόσκλησης: «Προμήθεια μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού» αφορά την προμήθεια ενός καινούργιου ισότροχου ελαστικοφόρου εκσκαφέα–φορτωτή  με 2 οπίσθιους κάδους εσκαφής 30 και 60cm,  με τέσσερις (4) αλυσίδες για κίνηση σε χιόνι-πάγο-λάσπη και οπίσθιο προσαρμοζόμενο επί του μηχανήματος υδραυλικού κλαδοκόπτη με κυκλικούς κοπτικούς δίσκους για τις ανάγκες του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα.

 

Προηγούμενο άρθρο Πολυτεχνείο: Δικαίωμα στην ελευθερία
Επόμενο άρθρο Μήνυμα του Συλλόγου Εργαζομένων ΟΤΑ για το Πολυτεχνείο