Ειδήσεις

Αγρυπνία στην Ιερά Μονή Κορώνης


Γί­νε­ται γνω­στό στους ευ­σε­βείς χρι­στι­α­νούς, ότι 27 Οκτω­βρί­ου, πα­ρα­μο­νή της ε­ορ­τής της Α­γί­ας Σκέ­πης της Υ­πε­ρα­γί­ας Θε­ο­τό­κου και ώ­ρα 8.00 μ.μ., στην Ιε­ρά Μο­νὴ Κορώνης θα τε­λε­σθε ἱ ιε­ρά  Α­γρυ­πνί­α.

Ανή­με­ρα της ε­ορ­τής δεν θα τε­λε­σθεί Θεί­α Λει­τουρ­γί­α.

Προηγούμενο άρθρο Κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δ.Σ. Σοφάδων την 28η Οκτωβρίου
Επόμενο άρθρο Με επιτυχία η συναυλία πιάνου μαθητών του Δ.Ω.Κ.