Ειδήσεις

Αθ. Μαρκινός: Δημιουργούμε έναν σύγχρονο ΤΟΕΒ Ταυρωπού


«Η δημιουργία κλειστών δικτύων άρδευσης, που αποτελούν προϋπόθεση για τη βελτίωση των συνθηκών παραγωγής αλλά και για το μέλλον της περιοχής,  αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα για τον ΤΟΕΒ Ταυρωπού»,  τόνισε ο πρόεδρος του Οργανισμού κ. Αθανάσιος Μαρκινός στο πλαίσιο της ετήσιας Γενικής Συνέλευσης. Ο κ. Μαρκινός παρουσίασε αναλυτικά τον απολογισμό και τους στόχους του ΤΟΕΒ Ταυρωπού, που είναι προσανατολισμένοι στην υιοθέτηση σύγχρονων διαδικασιών και πρακτικών, για την καλύτερη εξυπηρέτηση των αναγκών του αγροτικού πληθυσμού. Οι εργασίες της Γ.Σ. πραγματοποιήθηκαν το πρωί της Παρασκευής στο ξενοδοχείο Κιέριον, παρουσία του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Κώστα Σκρέκα. Όπως υπογράμμισε και ο Υφυπουργός, «…τα κλειστά δίκτυα αποτελούν προτεραιότητα και της κυβέρνησης…»,  ενώ αναφέρθηκε και σε παρεμβάσεις που αφορούν τη μείωση του κόστους παραγωγής.

Ο κ. Μαρκινός

Ο πρόεδρος του Οργανισμού παρουσίασε αρχικά, στοιχεία του αρδευτικού έργου του Ταυρωπού, ενώ αναφέρθηκε στα χρηματικά διαθέσιμα, όπου σε σύνολο διοίκησης τεσσάρων χρόνων, εμφανίζονται υπερδιπλάσια σε σχέση με προηγούμενες χρήσεις.

Σε ότι αφορά τον εκσυγχρονισμό του στόλου του μηχανολογικού εξοπλισμού του Οργανισμού, αναφέρθηκε στην αγορά νέου εκσκαπτικού μηχανήματος (176.849 ευρώ με ΦΠΑ),  επισημαίνοντας πως αναμένεται η άφιξη δεύτερου καινούργιου και αμεταχείριστου εκσκαπτικού μηχανήματος ιδίου τύπου και αντίστοιχου κόστους με αυτό του 2018.

Όπως χαρακτηριστικά σημείωσε «σε ένα 8ωρο σήμερα καθαρίζουμε 1 χλμ αποστραγγιστικών καναλιών , αντί 150 μ. με τον παλαιό εξοπλισμό. Ο καθαρισμός 1 χλμ στοίχιζε πάνω από 1.000 ευρώ, ενώ τώρα στοιχίζει 200 ευρώ».

Ο κ. Μαρκινός υπογράμμισε ότι στην τριετία που πέρασε ο Οργανισμός επένδυσε σε σύγχρονο μηχανολογικό εξοπλισμό, με ίδια κεφάλαια, που ξεπέρασαν τις 700.000 Ευρώ

Ο πρόεδρος του ΤΟΕΒ Ταυρωπού υπογράμμισε την ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών στις υπηρεσίες του Οργανισμού, όπως το ηλεκτρονικό σύστημα καταγραφής δεδομένων άρδευσης «Καλλιρόη»,  την ολοκλήρωση G.I.S. του Οργανισμού, και ενός συστήματος Τηλεπισκόπησης για την αναγνώριση των καλλιεργειών και την εκτίμηση των αναγκών τους σε νερό. Μάλιστα, δώρισε στον κ. Σκρέκα την σχετική έξυπνη συσκευή εφοδιασμένη με το ως άνω λογισμικό, ειδικά κατασκευασμένο για τον ΤΟΕΒ Ταυρωπού.

Σε  ότι αφορά τα τέλη άρδευσης τόνισε ότι ο ΤΟΕΒ Ταυρωπού διατηρεί διαχρονικά σχετικά χαμηλά τέλη (4 ευρώ/στρ στραγγιστικό, και 4 ευρώ/στρ αρδευτικό), απορροφώντας το περιβαλλοντικό τέλος στο πλαίσιο της ανταποδοτικής λειτουργίας του έργου.

Συμπλήρωσε όμως, πώς παρά τα χαμηλά τέλη το κόστος παραγωγής είναι πολύ υψηλό λόγω της χρήσης πετρελαίου, της έλλειψης αγροτικού εξηλεκτρισμού, αλλά και των μεγάλων απωλειών σε νερό λόγω του επιφανειακού και πεπαλαιωμένου δικτύου.

Σε αυτό το σημείο ο κ. Μαρκινός υπογράμμισε ότι ο Οργανισμός έχει προβεί, με ίδια κεφάλαια, στην εκπόνηση τεχνικών μελετών για την υποβολή φακέλου ένταξης στο ΠΑΑ, που αφορούν την αντικατάσταση του δικτύου σε καταληκτικά σημεία με κλειστά υπόγεια δίκτυα, σε συνολική έκταση 10.000 στρ.

«Το όραμά μας για το μέλλον του δικτύου μας, είναι η σύγχρονη προσέγγιση στην κατασκευή δικτύων,  οι κλειστοί και υπόγειοι υπό πίεση αγωγοί που θα έχουν ως αποτέλεσμα τον μηδενισμό απωλειών νερού, τη χρήση σύγχρονων μεθόδων άρδευσης υψηλής αποδοτικότητας και μηδενικής ή χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας, και τη δραματική μείωση του κόστους συντήρησης», τόνισε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος του ΤΟΕΒ Ταυρωπού.

Ο κ. Κώστας Σκρέκας

Με τα καλύτερα λόγια μίλησε ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Κώστας Σκρέκας για το έργο του ΤΟΕΒ Ταυρωπού. Αφού άκουσε την εισήγηση του κ. Μαρκινού, τόνισε ότι «η παρουσίασή του πρέπει να γίνει σε όλη την Ελλάδα για να δείξουμε πως θα πραγματοποιείται ο τρόπος που αρδεύουμε από το 2020 και για τις επόμενες δεκαετίες.»

Ακολούθως ο κ. Σκρέκας ανέφερε ότι σήμερα το 60 με 65% του νερού, αντλείται  από τον υδροφόρο ορίζοντα προσθέτοντας το δυσοίωνο γεγονός ότι «100χλμ από τις ακτές της Λάρισας αντλούν υφάλμυρο νερό.»

« Αυτό πρέπει να σταματήσει. Αυτό που γίνεται σήμερα είναι αδιέξοδο.» συμπλήρωσε ο ίδιος.

Εθνικό Σχέδιο Ανασυγκρότησης Αγροπεριβαλλοντικών Υποδομών

Ακολούθως ο Υφυπουργός Ανάπτυξης αναφέρθηκε στην δημιουργία του Εθνικού Σχεδίου Ανασυγκρότησης Αγροπεριβαλλοντικών Υποδομών που θα αποτυπώσει την κατάσταση πανελλαδικά και θα αποφασίζει μάλιστα για την προτεραιότητα των έργων:

«Σήμερα διαπραγματευόμαστε τη νέα ΚΑΠ. Δηλαδή την στρατηγική που θα ακολουθήσουμε την επόμενη δεκαετία, για να παραμείνουν οι νέοι στην ελληνική περιφέρεια έχοντας ένα αξιοπρεπές εισόδημα.

Από την έξοδο της Βρετανίας θα έχουμε μια μικρή μείωση της τάξης του 3-3,5 % στον πρώτο πυλώνα που αφορά τις ενισχύσεις. Επίσης η νέα ΚΑΠ προσδιορίζει ότι το 40% οφείλει να πάει σε φιλοπεριβαλλοντικά μέτρα. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να χρησιμοποιούμε να ξοδεύουμε λιγότερο νερό, φυτοφάρμακα και λιπάσματα χωρίς να πέσει η παραγωγή.

Υπάρχουν νέοι τρόποι που μπορούν να χαμηλώσουν το κόστος άρδευσης. Πρέπει να φύγουμε από την υπόγεια άρδευση. Να συλλέξουμε το νερό της βροχής και με έξυπνη διαχείριση να το προωθήσουμε στα χωράφια.

Ο πρωθυπουργός με απόφασή του, έχει συστήσει ομάδα εργασίας για την εκπόνηση Εθνικού Σχεδίου Ανασυγκρότησης Αγροπεριβαλλοντικών Υποδομών. Είμαι Πρόεδρος στην ομάδα εργασίας και μέλη οι 7 Γεν. Γραμματείς των Υπουργείων που θα στηρίξουν τον Εθνικό Σχεδιασμό.

Έχουμε συμφωνήσει με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων να χρηματοδοτήσει το Εθνικό Σχέδιο, που θα αποτυπώσει πανελλαδικά την υφιστάμενη κατάσταση (άρδευση, καλλιέργειες κλπ), τις ανάγκες των επόμενων χρόνων και θα προγραμματίσει ποια, πόσα και με ποια προτεραιότητα έργα. Αναφέρομαι σε ταμιευτήρες, λιμνοδεξαμενές, μικρά φράγματα και κλειστά αρδευτικά δίκτυα. Αυτό γίνεται για πρώτη φορά σε πανελλαδικό επίπεδο.»

 

«Φωτοβολταϊκά 25-75»

Ενδιαφέρον παρουσίασε η τοποθέτηση του κ. Σκρέκα για την δημιουργία αγροτικών φωτοβολταϊκών μέσω χαμηλότοκων δανείων που θα αποπληρώνονται μέσα από την επιπλέον παραγόμενη ενέργεια. Μεταξύ άλλων σημείωσε:

«Εχουμε διπλάσιο κόστος ενέργειας από το μέσο ευρωπαϊκό κόστος. Κάτι πρέπει να κάνουμε. Το ένα είναι να μειώσουμε το κόστος άρδευσης. Το άλλο να βρούμε τον δημοσιονομικό χώρο για το αγροτικό πετρέλαιο. Βρήκαμε όμως και έναν άλλο τρόπο που θα μειώσει το κόστος,  ή και θα το μηδενίσει, αλλά και θα προσθέσει εισόδημα.  Είναι το λεγόμενο «25-75» σε ότι αφορά τα αγροτικά φωτοβολταϊκά.

Το πρόβλημα στα φωτοβολταϊκά σήμερα ήταν πως ελάχιστοι αγρότες είχαν λεφτά στην τράπεζα, και ελάχιστοι είχαν πρόσβαση σε δανεισμό. Νομοθετήσαμε λοιπόν τη δυνατότητα ένας αγρότης που έχει ένα λογαριασμό ρεύματος 2.000 ευρώ ετησίως, να μπορεί να κατασκευάσει ένα φωτοβολταϊκό που θα παράγει ενέργεια για 8.000 ευρώ το χρόνο. Τα 2.000 ευρώ θα τα κρατήσει για τον εαυτό του. Τα 6.000 θα τα εκχωρήσει στο σύστημα το οποίο θα πάει για αποπληρωμή του δανείου. Σε 6-7 χρόνια θα έχει αποπληρώσει το δάνειο του και θα του μείνουν τα χρήματα ως έξτρα εισόδημα. Για να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε το πακέτο, συμφωνήσαμε με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα για χορήγηση δανείων ύψους 200.000.000 ευρώ που θα μπορούν να χρηματοδοτήσουν τέτοια έργα με χαμηλά επιτόκια, αποπληρωμή έως 15 χρόνια και περίοδο χάριτος ως και 5 χρόνια.»

Έρχεται ο «γεωργικός σύμβουλος»

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο Υφυπουργός στον «γεωργικό σύμβουλο». Όπως είπε η κυβέρνηση ήδη ετοιμάζει ένα σύστημα γεωργικών συμβούλων με στόχο την «γεωργία ακριβείας». Χαρακτηριστικά σημείωσε:

«Τα επόμενα χρόνια θα ακούμε ακόμη περισσότερο τον όρο «γεωργία ακριβείας» και είναι ένας από τους στόχους της νέας ΚΑΠ. Οι αγρότες πρέπει να βοηθηθούν. Ποιος θα σας βοηθήσει; Ο «γεωργικός σύμβουλος». Δεν μπορεί να προχωρήσει ο αγροτικός τομέας στη νέα εποχή αν δεν υπάρχουν δίπλα σας εξειδικευμένοι γεωργικοί σύμβουλοι (γεωπόνοι, κτηνίατροι, οικονομολόγοι κλπ). Για πρώτη φορά πρέπει να σχηματιστεί και να δουλέψει ένα σύστημα γεωργικών συμβούλων. Το ετοιμάζουμε, χρησιμοποιώντας πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης , ώστε οι ωφελούμενοι που είναι οι αγρότες να μην έχουν κόστος.»

Ο κ. Κωτσός

Στην ετήσια Γενική Συνέλευση παραβρέθηκε ο βουλευτής κ. Γιώργος Κωτσός σημειώνοντας στον χαιρετισμό του:

«Κατ αρχήν οφείλω να σας συγχαρώ για τις πολύ σημαντικές υπηρεσίες που προσφέρετε στον αγροτικό κόσμο του Νομού μας.
Γνωρίζω πολύ καλά την ουσιαστική συνεισφορά του ΤΟΕΒ Ταυρωπού στην ομαλή εξέλιξη κάθε καλλιεργητικής περιόδου και ότι σε πολλές περιπτώσεις αναλαμβάνει ρόλο πολύτιμου συμπαραστάτη, ή συμβούλου στους αγρότες μας, για να ξεπεράσουν προβλήματα που προκύπτουν με την παραγωγική τους δραστηριότητα.
Οφείλω επίσης να υπογραμμίσω ότι τα τελευταία χρόνια ο Οργανισμός έχει εκσυγχρονιστεί σε μεγάλο βαθμό αλλάζοντας ριζικά τη μεθοδολογία στη διαχείριση και παρακολούθηση του αρδευτικού δικτύου αρμοδιότητάς του με χρήση νέων τεχνολογικών μέσων.
Το παρόν δείχνει το μέλλον, οπότε είμαι βέβαιος ότι ως Διοίκηση θα εξελίξετε ακόμη περισσότερο τον σχεδιασμό σας πραγματοποιώντας μεγαλύτερα βήματα προς την κατεύθυνση της δημιουργίας ενός νέου αποτελεσματικού μηχανισμού που θα παρέχει υψηλού επιπέδου υποστήριξη στους Καρδιτσιώτες καλλιεργητές.
Δηλώνω την αμέριστη συμπαράστασή μου στην αξιέπαινη προσπάθειάς σας και θέλω να γνωρίζετε ότι είμαι πάντα στη διάθεσή σας για ότι χρειαστείτε.»

Η κ. Σκόνδρα

Η βουλευτής κ. Ασημίνα Σκόνδρα που παραβρέθηκε στις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης υπογράμμισε μεταξύ άλλων στον χαιρετισμό της:

«Χαίρομαι γιατί η Διοίκηση του ΤΟΕΒ όχι μόνο δεν διέψευσε της υψηλές προσδοκίες αλλά πήγε και ένα βήμα παραπέρα.

Ο αγροτικός τομέας είναι ο πυλώνας που μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην ανάταξη της χώρας. Οφείλουμε να προσαρμοστούμε στα νέα δεδομένα. Να δρομολογηθούν τα μεγάλα έργα όπως ο Αχελώος. Και πάλι επί κυβέρνησης ΝΔ έφτασε ο Αχελώος στο σημείο που είναι σήμερα.»

Ο κ. Τσιάκος

Από την πλευρά του ο Δήμαρχος Καρδίτσας κ. Βασίλης Τσιάκος υπογράμμισε:

«Τιμή να ακούγεται από τα χείλη Υπουργού ότι είστε το καλύτερο ΤΟΕΒ της χώρας. Ο ΤΟΕΒ Ταυρωπού διαδραματίζει έναν πολύ σημαντικό ρόλο στην άρδευση ολόκληρου του νομού. Η συνεργασία μας είναι άριστη. Επιτρέψτε μου να σταθώ σε τρία πράγματα.

Δεν νοείται αγροτική παραγωγή χωρίς αγροτικό εξηλεκτρισμό. Σας καλώ σε στενή συνεργασία σε τέτοιες δράσεις.

Πιλοτικά στο δημοτικό δίκτυο, υπογειοποιήσαμε μεγάλες  αρδευτικές γεωτρήσεις και το κόστος έπεσε 50%. Πρέπει να προχωρήσει από την κυβέρνηση ολοκληρωμένο σχέδιο για τα κλειστά δίκτυα.

Αυτό που φωνάζουμε καιρό. Πρέπει να υπάρξει επιτέλους ενιαίος φορέας διαχείρισης. Η περιοχή πρέπει να προστατευτεί γιατί στο τέλος θα θέλει να ποτίσει από τη λίμνη και η Μακεδονία.

Ο κ. Στάθης

Ο Δήμαρχος Μουζακίου κ. Θεοφάνης Στάθης από την πλευρά του τόνισε μεταξύ άλλων:

«Από τον υδροφόρο ορίζοντα τραβάμε 70 λίμνες του Μαραθώνα ετησίως. Είναι αδήριτη η ανάγκη εκτροπής του άνω ρου του Αχελώου που δε νοείται φυσικά χωρίς το φράγμα Μουζακίου. Είναι μονόδρομος για την κυβέρνηση να ολοκληρώσει τα έργα του Αχελώου. Είναι επίσης ανάγκη, μέσα από το νέο ΕΣΠΑ να χρηματοδοτηθούν οι Δήμοι για την δημιουργία κλειστών δικτύων.»

Τέλος, συνεχάρη την Διοίκηση του ΤΟΕΒ Ταυρωπού, και ανέφερε χαρακτηριστικά «Συνεχίστε να κάνετε αυτό, που ξέρετε καλύτερα».

Να σημειωθεί ότι χαιρετισμό απέστειλε ο Υπουργός Δικαιοσύνης κ. Κώστας Τσιάρας που λόγω ανειλημμένων υποχρεώσεων δεν ήταν δυνατό να παραστεί, ενώ παραβρέθηκαν ο πρόεδρος του ΕΒΕ Καρδίτσας κ. Κώστας Ζυγογιάννης, αντιδήμαρχοι, πρόεδροι κοινοτήτων  και οι αντιπρόσωποι της ΓΣ του ΤΟΕΒ Ταυρωπού.

Προηγούμενο άρθρο Νέοι υπολογιστές σε όλα τα σχολεία της Θεσσαλίας
Επόμενο άρθρο Εθνικό σχέδιο ενέργειας για να γίνουν οι Α.Π.Ε. πηγή Ανάπτυξης