Ειδήσεις

Αιτήσεις για διόρθωση σφαλμάτων κατανομής βοσκότοπων


Από τη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) Π.Ε. Καρδίτσας, γίνονται γνωστά τα εξής:

  1. Κτηνοτρόφοι ή φορείς του Νομού Καρδίτσας, που έχουν αιτήματα για διόρθωση τυχόν σφαλμάτων ή αστοχιών στην κατανομή των επιλέξιμων βοσκήσιμων γαιών,
  2.  Νέοι ενδιαφερόμενοι κτηνοτρόφοι για κατανομή επιλέξιμων βοσκησίμων γαιών,
  3. Κτηνοτρόφοι που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν σε Μέτρα του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Χώρας,
  4. Ενδιαφερόμενοι για μεταβιβάσεις των δικαιωμάτων χρήσης επιλέξιμης βοσκήσιμης έκτασης, κλπ., μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο στον οποίο βρίσκεται η εκμετάλλευσή τους ή στη ΔΑΟΚ ΠΕ Καρδίτσας, για υποβολή των αιτημάτων τους μέχρι και την 30η Δεκεμβρίου 2016.

Τα αιτήματα υποβάλλονται εμπρόθεσμα, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 1332/93570/23-8-2016 (ΦΕΚ 2848/τ. Β΄/7-9-2016) Υπουργική Απόφαση.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη ΔΑΟΚ ΠΕ Καρδίτσας, στα τηλέφωνα 24413-55210 και 24413-55238 (αρμόδιοι υπάλληλοι οι κ.κ. Γ. Αραμπατζής, Γεωπόνος και Ε. Σακκά, Τεχνολόγος Γεωπονίας).

Ο

Αναπληρωτής Προϊστάμενος

της Δ/νσης

 

 

Δημήτριος Β. Κωστής

Γεωπόνος

 

 

Καρδίτσα, 16 Δεκεμβρίου 2016

Προηγούμενο άρθρο Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Μουζακίου
Επόμενο άρθρο Κατεπείγουσα ανάγκη ολοκλήρωσης των εμβολιασμών κατά της Οζώδους Δερματίτιδας