Ειδήσεις

Αιτήσεις για το Μεταλυκειακό Έτος-Τάξη Μαθητείας


Ο Περιφερειακός Διευθυντής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν αιτήσεις στο Μεταλυκειακό Έτος-Τάξη Μαθητείας.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να είναι:

 • κάτοχοι απολυτηρίου και πτυχίου του δευτεροβάθμιου κύκλου σπουδών των ΕΠΑ.Λ. του Ν.4386/2016, του Ν. 4186/2013 ή του Ν. 3475/2006, καθώς και παλαιότερων ισότιμων τίτλων

ή

κάτοχοι απολυτηρίου ΓΕ.Λ. και πτυχίου του δευτεροβάθμιου κύκλου σπουδών του ΕΠΑ.Λ. του Ν. 4386/2016, του Ν. 4186/2013 και του Ν. 3475/2006, καθώς και παλαιότερων ισότιμων τίτλων

ή

κάτοχοι απολυτηρίου και πτυχίου του Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου-Λυκείου (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ) του ν. 4415/2016

 • εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης.
 • απόφοιτοι αντίστοιχης ειδικότητας του πίνακα αποδεκτών ειδικοτήτων

Το διάστημα υποβολής των αιτήσεων είναι από την Πέμπτη 10 Δεκεμβρίου, ώρα 18:00 έως και την Κυριακή 20 Δεκεμβρίου και ώρα 23:59.

Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά από τους ενδιαφερόμενους στη διεύθυνση  emathiteia.minedu.gov.gr  καθώς και η ανάρτηση των απαραίτητων δικαιολογητικών όπως αναφέρονται παρακάτω, σύμφωνα με τις οδηγίες που θα αναρτηθούν στο Πληροφοριακό Σύστημα Μαθητείας.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά είναι τα ακόλουθα:

 • Φωτοαντίγραφα των:
 1. απολυτηρίου ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ ή ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ.
 2. πτυχίου ΕΠΑΛ ή ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ.
 3. ταυτότητας
 4. αποδεικτικού ΑΜΚΑ
 5. αποδεικτικού ΑΦΜ*
 6. γνωμοδότηση ΚΕΔΔΥ, για τους αποφοίτους του ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ.
 7. απολυτηρίου και πτυχίου του δευτεροβάθμιου κύκλου σπουδών παλαιότερων ισότιμων τίτλων με έγγραφο ισοτιμίας ή/και αντιστοίχισης, εφόσον το έχουν λάβει από τις αρμόδιες υπηρεσίες
 • Υπεύθυνη δήλωση

*Σε περίπτωση που ο υποψήφιος δεν έχει ΑΦΜ μπορεί να υποβάλλει αίτηση και να προσκομίσει αποδεικτικό ΑΦΜ κατά την εγγραφή του σε τμήμα του Μεταλυκειακού Ετους Τάξης Μαθητείας.

Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης, οι υποψήφιοι μπορούν να απευθυνθούν στα αντίστοιχα ΕΠΑΛ επισημαίνοντας ότι η επικοινωνία αυτή δεν αντικαθιστά την διαδικασία υποβολής αιτήσεων.

Την ίδια διαδικασία ακολουθούν και όσοι υποψήφιοι  έχουν λάβει βεβαίωση δέσμευσης εργοδότη, ο οποίος τονίζεται ότι δε δύναται να έχει α’ βαθμού συγγένεια με τον μαθητευόμενο.

Σημειώνεται ότι κάθε υποψήφιος στην Γ΄ φάση υλοποίησης του Μεταλυκειακού έτους-Τάξη Μαθητείας έχει δικαίωμα υποβολής μόνο μίας αίτησης συμμετοχής και μόνο σε ένα ΕΠΑ.Λ. της επιλογής του.

Για πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή του Μεταλυκειακού Έτους-Τάξης Μαθητείας, μπορείτε να επικοινωνείτε με τη Δ.Δ.Ε. Καρδίτσας στο τηλέφωνο 2441080319, καθώς και με τα κατά τόπους ΕΠΑ.Λ στα αντίστοιχα τηλέφωνα επικοινωνίας.

Προηγούμενο άρθρο Αποκαταστάθηκε η ροη του ποταμού Κερασιώτη προς τη λίμνη Πλαστήρα
Επόμενο άρθρο Έργα 190 εκ. ευρώ για την αποκατάσταση των ζημιών του Ιανού