Ειδήσεις

Αναδιάρθρωση και Μετατροπή Αμπελουργικών Εκτάσεων για την περίοδο 2020-2021


Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας ΠΕ Καρδίτσας κάνει γνωστό ότι είναι σε εξέλιξη η διαδικασία υποβολής αιτήσεων ένταξης στο Πρόγραμμα «Αναδιάρθρωση και Μετατροπή Αμπελουργικών  Εκτάσεων στην Ελλάδα για την περίοδο 2020-2021» στην Υπηρεσία με καταληκτική ημερομηνία την 25η Μαΐου 2020.

Δικαιούχοι του προγράμματος είναι οι αμπελουργοί που κατέχουν αμπελοτεμάχια έκτασης άνω του μισού (0,5) στρέμματος, τα οποία χρήζουν ανανέωσης λόγω αλλαγής ποικιλιών και  ανάγκης βελτίωσης των τεχνικών διαχείρισης.

Οι παραπάνω παραγωγοί εντάσσονται στο πρόγραμμα για την υλοποίηση των μέτρων:

α) εκρίζωσης  β) απώλειας εισοδήματος  γ) αναφύτευσης δ) επανεμβολιασμού και ε) βελτίωσης τεχνικών διαχείρισης.

Το συνολικό ποσό ενίσχυσης ανέρχεται στα 1621 Ευρώ για τις πεδινές περιοχές και στα 1846 Ευρώ για τις ορεινές. Για τον επανεμβολιασμό των αμπελοφυτειών το ποσό ενίσχυσης ανέρχεται στα 680 Ευρώ για τις πεδινές περιοχές και 700 Ευρώ για τις ορεινές.

Προϋποθέσεις για την ένταξη:

α) Οι αμπελουργοί θα πρέπει υποχρεωτικά να είναι εγγεγραμμένοι στο αμπελουργικό μητρώο, να έχουν κάνει δήλωση συγκομιδής αμπελοοινικών προϊόντων και δήλωση καλλιέργειας (Ο.Σ.Δ.Ε.) για τα έτη 2018 και 2019,

β) το αγροτεμάχιο που σκοπεύουν να φυτέψουν ή να αναφυτέψουν να είναι κατοχυρωμένο με τίτλο ιδιοκτησίας ή ενοικιαστήριο διάρκειας τουλάχιστον εννέα (9) ετών.

Απαραίτητα Δικαιολογητικά:

Κατά την υποβολή της αίτησης ένταξης στο πρόγραμμα, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσκομίσουν στην υπηρεσία μας τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

α) Φωτοτυπία Δελτίου Ταυτότητας,

β) Αποδεικτικό ΑΦΜ

γ) Φωτοτυπία της πρώτης σελίδας βιβλιαρίου τράπεζας

δ) Τίτλο ιδιοκτησίας ή συμφωνητικό εκμίσθωσης και

ε) Δήλωση καλλιέργειας Ο.Σ.Δ.Ε. για το έτος 2020.

Λόγω των μέτρων και ρυθμίσεων για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κωρονοϊού COVID-19 οι αιτήσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα θα υποβάλλονται αποκλειστικά κατόπιν προηγούμενης τηλεφωνικής επικοινωνίας με την υπηρεσία και προκαθορισμένης συνάντησης  από Δευτέρα έως Παρασκευή και από 8.00 έως 14.00 (τηλέφωνα επικοινωνίας 24413-55243 και 6976970786Υπεύθυνος Προγράμματος ο κ. Π. Κουσιάς).

 

 

Προηγούμενο άρθρο Λία Ρογγανάκη: Ένα Πάσχα αλλιώτικο από τα άλλα
Επόμενο άρθρο Τ. Τσιαπλές: Οι ευθύνες κυβέρνησης, περιφερειών και δήμων για τις πυρκαγιές