Ειδήσεις

Απόφαση της Γ.Σ. του Συλλόγου μελών ΕΔΙΠ του ΠΘ για τις αντιστοιχίες των Τμημάτων ΑΕΙ


Ο Σύλλογος Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας θεωρεί άδικη και μειωτική για το κύρος των Ελληνικών Πανεπιστημίων αλλά και ειδικότερα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, την υπ’ αριθμ. 77275/Ζ1 (ΦΕΚ 2549 τ. Β΄/25-06-2020) απόφαση της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων “Αντιστοιχίες Τμημάτων, Εισαγωγικών Κατευθύνσεων και Προγραμμάτων Σπουδών των Α.Ε.Ι. και των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021”, καθώς και το συμπληρωματικό ΦΕΚ 2766/τ.Β’/7.7.2020.


Οι ανωτέρω αποφάσεις διαχωρίζουν τα τμήματα των Α.Ε.Ι. της χώρας σε πρώτης και δεύτερης κατηγορίας, κάτι το οποίο στερείται τόσο νομικής όσο και ακαδημαϊκής βάσης. Ένας τέτοιος διαχωρισμός αντιβαίνει στην βασική αρχή του Συντάγματος περί ίσης μεταχείρισης, στερεί σε ανθρώπους ίδιων προσόντων το δικαίωμα μετεγγραφής από ένα Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα σε ένα άλλο, και αμφισβητεί αμέσως τις αποφάσεις των ΜΟΔΙΠ και των Συγκλήτων των Πανεπιστημίων από  τις οποίες εγκρίθηκαν τα προγράμματα σπουδών «πρώτης» και «δεύτερης» κατηγορίας.
Επιπλέον, δημιουργούνται ερωτήματα για την χρονική στιγμή της απόφασης, λίγες ημέρες μετά τη δημοσίευση του ν. 4692/2020 (ΦΕΚ 111 τ. Α΄/12-06-2020) και συγκεκριμένα του Άρθρου 72 με το οποίο επανακαθορίστηκαν οι όροι και οι προϋποθέσεις για τη διενέργεια των μετεγγραφών με τη θέσπιση του δείκτη των 2.750 μορίων και έχει εκ των πραγμάτων περιοριστεί η δυνατότητα επιλογής Τμημάτων υποδοχής. Επίσης η ανακίνηση ζητημάτων ισοτιμίας τμημάτων ανατρέπει τον προγραμματισμό πολλών οικογενειών υποψήφιων φοιτητών λίγες μέρες πριν την οριστική κατάθεση των μηχανογραφικών των φετινών Πανελλαδικών Εξετάσεων.
Βάσει των ανωτέρω, ο Σύλλογός μας ζητά την άμεση ανάκληση της υπ’ αριθμ. 77275/Ζ1 (ΦΕΚ 2549 τ. Β΄/25-06-2020) απόφασης του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, πριν την οριστικοποίηση της κατάθεσης των μηχανογραφικών δελτίων.

 

Προηγούμενο άρθρο Συμβολή Ο.Τ.Α. στην αναβάθμιση του Γ.Ν Καρδίτσας
Επόμενο άρθρο Περιφέρεια Θεσσαλίας και ΚΝΕ συνδιοργανώνουν Αντιμπεριαλιστικό Διήμερο