Ειδήσεις

Βελτιώνεται η οδική ασφάλεια στην Ανατολική Αργιθέα


Βελτιώνει την οδική ασφάλεια στην περιοχή της Ανατολικής Αργιθέας η Περιφέρεια Θεσσαλίας καθώς ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ. Κώστας Αγοραστός έδωσε την έγκριση δημοπράτησης του έργου «βελτίωση συνδετήριας οδού Ι.Μ. Σπηλιάς με την επαρχιακή οδό 9», προϋπολογισμού 426.000,00 € με ΦΠΑ. Το έργο χρηματοδοτείται με πόρους το υ Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και με φορέα υλοποίησης την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας.

Σε δηλώσεις του ο κ. Κώστας Αγοραστός ανέφερε τα εξής: «Ως αιρετή Περιφέρεια δίνουμε ιδιαίτερη βαρύτητα στην ασφαλή μετακίνηση πολιτών και εμπορευμάτων όπως αρμόζει σε μια χώρα υ οποία θέλει να σέβεται τους πολίτες της. Παρά τη συνεχή μείωση και την περικοπή των κονδυλίων μας, πραγματοποιούμε συντηρήσεις και βελτιώσεις οδών σε ένα τεράστιο οδικό δίκτυο 5.500 χιλιόμετρων σε όλη τη Θεσσαλία, που περιήλθε στην αρμοδιότητά μας χωρίς όμως τους αντίστοιχους πόρους. Ιδιαίτερα για την περιοχή της Ανατολικής Αργιθέας πραγματοποιούμε εκείνα τα οδικά έργα, που αναμένεται να αυξήσουν την ασφάλεια των μετακινήσεων, να τονώσουν την τουριστική κίνηση, βγάζοντας την περιοχή από την απομόνωση που υπήρχε κατά το παρελθόν».

Το έργο, που έχει σκοπό την βελτίωση της συνδετήριας οδού της Ιεράς Μονής Σπηλιάς με την Επαρχιακή Οδό 9, αποτελεί τμήμα του έργου «Κατασκευή οδού Σπηλιά Βραγγιανά (Τμήμα Ι.Μ. Σπηλιάς-Στεφανιάδα). Άμεσος στόχος από την υλοποίηση του έργου είναι η βελτίωση της κυκλοφορίας και η αύξηση της ασφάλειας των οχημάτων.

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Το έργο περιλαμβάνει τα εξής:

  • Την άρση τυχόν καταπτώσεων,
  • Γενικές εκσκαφές σε γαιώδες-ημιβραχώδες και βραχώδες έδαφος,
  • Την κατασκευή επιχώματος  σε σημειακές θέσεις που θα υποδειχθούν από την  Υπηρεσία,  για την βελτίωση της μηκοτομής της οδού,
  • Την κατασκευή τοίχων αντιστήριξης των οποίων οι θέσεις και οι διαστάσεις θα υποδειχθούν από την Υπηρεσία,
  • Την κατασκευή επενδεδυμένων τάφρων όπου κρίνεται απαραίτητο,
  • Την κατασκευή σωληνωτών οχετών με τα φρεάτια απορροής όμβριων υδάτων, σε σημεία που θα υποδειχθούν από την Υπηρεσία,
  • Την τσιμεντόστρωση της οδού με σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 και
  • Την σήμανση της οδού.

 

 

Προηγούμενο άρθρο Δημήτρης Σιούφας: Μια συνομιλία μου με τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη το 1991 για τη συμμετοχή μου στην Κυβέρνησή του
Επόμενο άρθρο Κων/νος Μανάκος: Οφέλη από την διακοπή του καπνίσματος