Πρωτοσέλιδο

Βελτιώνονται οι προσβάσεις σε αγροτικές εκμεταλλεύσεις


Στη φάση της δημοπράτησης μπαίνει το έργο, «Κατασκευη δικτυου προσβασης σε γεωργικες και κτηνοτροφικες εκμεταλλευσεις στο Δημο Καρδιτσας» συνολικού προϋπολογισμού 977.000,00 €, μετά την έγκριση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας Κώστα Αγοραστού.

Μετά τη σύνταξη των τευχών δημοπράτησης από τον Δικαιούχο «Δήμο Καρδίτσας» του έργου και την υποβολή τους στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Περιφέρειας Θεσσαλίας, διενεργήθηκε ο προβλεπόμενος προέλεγχος που οδήγησε σε θετικό αποτέλεσμα και προέγκριση δημοπράτησης του έργου. Ακολουθεί πλέον η έγκριση και δημοσιοποίηση του Διαγωνισμού από τον Δήμο.

Το έργο είναι ενταγμένο στο Ε.Π. Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 και διαχειρίζεται από την ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Θεσσαλίας στο πλαίσιο διαχείρισης των εκχωρημένων πόρων για τη Δράση 4.3.4 «Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις» που  συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης,  με προϋπολογισμό 977.000,00 €.

Σε δηλώσεις του ο κ. Κώστας Αγοραστός τόνισε τα εξής: «Μετά από μια μεγάλη προσπάθεια που καταβάλαμε και σε συνεργασία με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, γνωρίζοντας ότι οι Δήμοι αδυνατούν να συντηρήσουν τους αγροτικούς δρόμους που ανήκουν στις αρμοδιότητές τους, δημιουργήσαμε ένα πρόγραμμα για συντήρηση – ασφαλτόστρωση του αγροτικού οδικού δικτύου. Με τα έργα αυτά βοηθούμε στην ασφαλή μετακίνηση των ανθρώπων της παραγωγής καθώς και των προϊόντων και των εμπορευμάτων τους. Στον καθημερινό αγώνα των ανθρώπων της υπαίθρου η Περιφέρεια Θεσσαλίας δηλώνει παρών, με έργα ουσίας».

 

Στοιχεία του έργου

Αφορά στην κατασκευή έργου με στόχο τη βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργικές και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις. Οι αγροτικοί δρόμοι στους οποίους θα γίνουν παρεμβάσεις και στους οποίους υπάρχει υγιές στρώμα από αμμοχάλικο ποταμού είναι στις Τ.Κ. : Καρδιτσομάγουλας, Αρτεσιανού, Παλαιοκκλησίου, Μητρόπολης, Γεωργικού, Αγ. Γεωργίου, Οικισμού Μαυρονερίου της Τ.Κ. Καλλιφωνίου, Προδρόμου και Μυρίνης. Οι εργασίες που προβλέπεται να γίνουν για τον κάθε αγροτικό δρόμο είναι οι εξής :

α. Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των έργων από οποιαδήποτε απόσταση δάνεια θραυστών επίλεκτων υλικών λατομείου κατηγορίας Ε4.

β. Κατασκευή επιχώματος οδού , σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 02-07-01-00 .

γ. Κατασκευή στρώσης βάσης οδοστρωσίας συμπυκνωμένου πάχους 0,10 μ. από θραυστά αδρανή υλικά σταθεροποιημένου τύπου σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-03-00.

δ. Προεπάλειψη ανασφάλτωτης επιφάνειας με ασφαλτικό διάλυμα τύπου ΜΕ-0

ε. Κατασκευή ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας ,σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως και την ΕΤΕΠ 05-03-11-04 , συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m , με χρήση κοινής ασφάλτου.

στ. Προμήθεια και τοποθέτηση ρυθμιστικών πινακίδων μικρού μεγέθους .

Η κατηγορία της οδού είναι η AV και θα εφαρμοστεί η διατομή ζ2 , που στις εγκεκριμένες ΟΜΟΕ απαιτείται πλάτος ασφαλτόστρωσης 5,50 μ. Επιπλέον θα γίνει επένδυση των πρανών με κατάλληλη φυτική γή συμπυκνωμένου πάχους 0,30 μ.

 

Προηγούμενο άρθρο Το 4ο Λύκειο στην Τουρκία για το Erasmus
Επόμενο άρθρο Κων/νος Μανάκος: Αιφνίδιος καρδιακός θάνατος – Διαχρονική απειλή