Γιώργος Δ. Καραβίδας: Καλό το περιτύλιγμα αλλά …..

19 Φεβρουαρίου 2020

      Ο λόγος για τη Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Μουζακίου (ΔΗΚΕΔΗΜ) με τις, όντως, πλούσιες (αλλά πάντα με δυνατότητες περαιτέρω βελτίωσης) δομές της και την, όντως, πλούσια, επίσης (αλλά με δυνατότητες, και πάλι, παραπέρα βελτίωσης και επέκτασής τους) δραστηριότητες.

Μιας κοινωφελούς Επιχείρησης απόλυτα αναγκαίας και χρήσιμης για τους δημότες του Δήμου Μουζακίου, το σημαντικό ρόλο και έργο της οποίας, ωστόσο, αμαυρώνουν και αδικούν συγκεκριμένες επιλογές στο τρόπο διοίκησης και λειτουργίας της, που κάθε άλλο παρά ενισχύουν τη διαφάνεια, την αξιοκρατία και την αντικειμενικότητα. Και τα παραδείγματα πολλά.

Συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου χωρίς την εκ των προτέρων έγκαιρη  ενημέρωση των μελών του σε ότι αφορά τα προς συζήτηση θέματα. Η όποια προηγούμενη ενημέρωση παρέχεται σήμερα είναι αποτέλεσμα επίμονων αιτημάτων και αναφορών μας αλλά και πάλι καταλήγει να είναι «επιλεκτική», αφού για πολλά θέματα περιορίζεται στην προφορική εισήγηση την ώρα της συνεδρίασης, με ότι αυτό συνεπάγεται για το σχηματισμό ορθής κρίσης και αντίστοιχης παροχής ψήφου από τους συμβούλους.

Προσλήψεις που, όσο και να δικαιολογούνται εκτός ΑΣΕΠ (αν δικαιολογούνται όλες, καθόσον εκκρεμεί σχετικό ερώτημά μας αρμοδίως), αναμφίβολα χαρακτηρίζονται από έλλειψη αξιοκρατίας, διαφάνειας και αντικειμενικότητας. Χαρακτηριστικό παράδειγμα η τελευταία προκήρυξη του ΟΑΕΔ για πρόσληψη ατόμων με ειδικές ανάγκες (ΑμΕΑ). Η εισήγηση από το Διευθυντή της ΔΗΚΕΔΗΜ κατά τη σχετική συζήτηση στο Διοικητικό Συμβούλιο δεν περιλάμβανε κανένα έγγραφο στοιχείο, που να παραπέμπει σε προσλήψεις προσωπικού, ενώ και η αντίστοιχη απόφαση του ίδιου Συμβουλίου δεν αναρτήθηκε στο διαδίκτυο «αμελητί», όπως ο νόμος επιβάλλει, αλλά με καθυστέρηση δύο και πλέον μηνών και αφού είχαμε εντοπίσει και επισημάνει τη συγκεκριμένη παράλειψη και με αυτό συνεπάγεται για την ενημέρωση τυχόν ενδιαφερόμενων ΑμΕΑ.

Εξέταστρα που εισπράχθηκαν χωρίς την άμεση, όπως επιβάλλεται, έκδοση αποδείξεων, οι οποίες εκδόθηκαν μεν αλλά εκ των υστέρων και αφού, και πάλι,  είχαμε εντοπίσει και επισημάνει και τη συγκεκριμένη παράλειψη.

Εκχώρηση σοβαρών και κρίσιμων αρμοδιοτήτων (όπως αυτά των προσλήψεων, αναθέσεων, κ.λ.π.) στον πρόεδρο της ίδιας Επιχείρησης (με αναπληρωτή αυτού τον Διευθυντή της). Κι όσο κι αν τούτο εμπίπτει στα όρια του νόμου, δεν παύει να δημιουργεί υπερεξουσίες καταργώντας, σχεδόν, το ρόλο του Διοικητικού Συμβουλίου και περιορίζοντάς τον σε ήσσονος σημασίας θέματα.  Κι όλ’ αυτά παρά τις σχετικές εναλλακτικές προτάσεις μας, που και την ευέλικτη λειτουργία  της Επιχείρησης διασφάλιζαν και τη διαφάνεια και δημοκρατική της λειτουργία ενίσχυαν.

Η «κολόνια», βέβαια, κρατάει από παλιά, από το παρελθόν. Ένα παρελθόν  για το οποίο απουσιάζει κάθε διαχειριστικός έλεγχος στη ΔΗΚΕΔΗΜ, από την έναρξη λειτουργίας της μέχρι και σήμερα, παρότι τούτο είναι εκ του νόμου υποχρεωτικό τουλάχιστο σε ετήσια βάση.

Φανερό, λοιπόν, πως όλα τα παραπάνω, πέρα από μη τήρηση διατάξεων του νόμου, μόνο έλλειψη διαφάνειας, αξιοκρατίας αλλά και δημοκρατικής λειτουργίας της ΔΗΚΕΔΗΜ καταδεικνύουν ενώ δε συνάδουν, όπως ήδη αναφέρθηκε, ούτε με το ρόλο της ούτε με το έργο που αυτή επιτελεί. Και καθώς πρόκειται για ζητήματα που αφορούν άμεσα όλους του δημότες, κρίνουμε ότι αυτοί πρέπει και να ενημερώνονται, πολύ δε περισσότερο όταν τα ίδια ζητήματα επισημαίνονται στους καθ’ ύλη αρμόδιους που, όμως, δε φαίνεται να προβληματίζονται ιδιαίτερα.

Από πλευράς μας, διαβεβαιώνουμε τους δημότες πως εξ αρχής, με την όποια συμμετοχή μας στα όργανα διοίκησης του Δήμου, εξαντλούμε κάθε δυνατότητα για συνεργασία, αρκεί τούτο να μην καταλήγει και σε δική μας συνενοχή στη λήψη προφανώς λανθασμένων, μη σύννομων ή και άδικων αποφάσεων. Και ότι καταβάλουμε κάθε προσπάθεια ώστε, μέσα και από δικές μας προτάσεις, συναίνεση αλλά και συμβολή, όπου αυτό είναι εφικτό και αρμοδίως επιθυμητό, ο  ρόλος μας ως αντιπολίτευση να είναι απόλυτα εποικοδομητικός και προς όφελος των δημοτών.

Πέρα, όμως, από εποικοδομητικός είναι γνωστό ότι ο ρόλος της αντιπολίτευσης πρέπει να είναι και καταγγελτικός, όπου αυτό απαιτείται, καθήκον που δε θα παραλείπουμε κάθε φορά που αυτό θα χρειάζεται, με μοναδικό γνώμονα και κίνητρο το συμφέρον των δημοτών.

 

Γράφει ο Γιώργος Δ. Καραβίδας, Δημοτικός Σύμβουλος (Ενωτική Πρωτοβουλία), αντιπρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Μουζακίου, μέλος Διοικητικού Συμβουλίου ΔΗΚΕΔΗΜ

 

Στείλτε το άρθρο Στείλτε το άρθρο

Εκτυπώστε το άρθρο Εκτυπώστε το άρθρο

 

<< Επιστροφή