Γ. Καραβίδας: Πρώτη συνεδρίαση του νέου Δημοτικού Συμβουλίου Μουζακίου

09 Σεπτεμβρίου 2019

Πρώτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μουζακίου την περασμένη Κυριακή, 8-9-2019, με θέμα την εκλογή προεδρείου για το Δημοτικό Συμβούλιο και μελών της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας  Ζωής, που, όντως, έγινε μέσα σε κλίμα συναινετικό.

Ένα Δημοτικό Συμβούλιο που το απαρτίζουν σύμβουλοι εκλεγμένοι από πέντε δημοτικές παρατάξεις και στο οποίο καμία απ’ αυτές δεν έχει την απόλυτη πλειοψηφία στη λήψη αποφάσεων.

Και ως προς αυτό γνωστές είναι οι πρόσφατες πρωτοβουλίες της Κυβέρνησης, η οποία, αποδεχόμενη, κυρίως, εισηγήσεις φίλα σ’ αυτή προσκείμενων στελεχών της αυτοδιοίκησης και τον δήθεν εξαιτίας της απλής αναλογικής κίνδυνο «ακυβερνησίας», που αυτοί επικαλούνταν, προέβη σε παρεμβάσεις στη νομοθεσία, λαμβάνοντας μέτρα για τη «διευκόλυνση» των δημάρχων στη λήψη αποφάσεων. Μέτρα που ενισχύουν σημαντικά το ρόλο άλλων οργάνων, αρμόδιων στη λήψη αποφάσεων για τη διοίκηση και τη λειτουργία του Δήμου (όπως η Οικονομική Επιτροπή, κ.λ.π.), σε βάρος του Δημοτικού Συμβουλίου, το κύρος και ο ρόλος του οποίου αναμφίβολα πλήττονται, αλλά με το ίδιο να εξακολουθεί να παραμένει το κυρίαρχο όργανο στη χάραξη της πολιτικής και της πορείας του Δήμου.

Οπότε, κανείς δε μπορεί ν’ αμφισβητήσει  και την αναγκαιότητα το κλίμα συναίνεσης και συνεργασίας, που στην πρώτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου μας επικράτησε, να συνεχιστεί και στο εξής. Αυτό επιτάσσει το συμφέρον του Δήμου, αυτό επιτάσσει το συμφέρον των δημοτών και η εντολή που αυτοί έδωσαν σ’ όλους εμάς, που εξέλεξαν. Τούτο, όμως, θέλει αληθινή διάθεση και πραγματική δουλειά, μακριά από προσωπικές ή μικροπολιτικές σκοπιμότητες αλλά και από ανθρώπους που κανένα θεσμικό ρόλο δεν κατέχουν στα τοπικά, δημοτικά μας δρώμενα.

 

Σύνθετες λέξεις οι όροι «συναίνεση» και «συνεργασία», με το συνθετικό «συν» να είναι αυτό που δημιουργεί και τις περισσότερες απαιτήσεις. Απαιτήσεις που, πέρα από την κοινή προσπάθεια και την υποχρέωση του καθενός μας για «νερό στο κρασί του», έχουν να κάνουν και με την τήρηση απ’ όλους συγκεκριμένων αρχών, όπως αυτές της νομιμότητας, της διαφάνειας, της αξιοκρατίας, κ.λ.π., στη διοίκηση του Δήμου και στη λήψη των αποφάσεων, που τον αφορούν.

Αρχές, όμως, που δε χαρακτήριζαν και τόσο τη δράση του Δήμου Μουζακίου τα τελευταία χρόνια. Κι αυτό το μαρτυρούν οι ακυρωμένες από αρμόδια όργανα αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου ή οι προσφυγές και η δικαίωση πολιτών και φορέων  ενώπιον ανεξάρτητων Αρχών, στις οποίες αυτοί αναγκάζονταν να καταφεύγουν. Το μαρτυρούν οι μέχρι σήμερα τρόποι και οι διαδικασίες ανάθεσης έργων ή οι αποφάσεις για τη λειτουργία και τη δράση των Νομικών Προσώπων. Το μαρτυρούν οι συμπεριφορές πρώην αντιδημάρχων, επιφορτισμένων με τη διοίκηση του Δήμου, που, μεταξύ των άλλων, διακατέχονταν και από νοοτροπίες τύπου  «….εμένα μου έφεραν ένα έγγραφο, να μην το υπογράψω;», αδιαφορώντας για τις συνέπειες της υπογραφής τους ή και χωρίς καν να τις αντιλαμβάνονται!!!

Το μαρτυρούν, ακόμα, οι αποφάσεις για τις τύχες και το μέλλον της, σημαντικής για την επιβίωση και ανάπτυξη του Δήμου μας, ορεινής και μη υπαίθρου μας, που έχουν ληφθεί και προωθούνται εν αγνοία και χωρίς τη γνώμη – π.χ. μέσα από λαϊκές συνελεύσεις, που ο νόμος τις επιβάλει – των θιγόμενων τοπικών κοινωνιών και ενάντια στη θέλησή τους.

Αλλά και πόσα ακόμα, παρόμοια….

Και όλα τούτα κληρονομήθηκαν απ’ όλους εμάς, τους σημερινούς αιρετούς στη διοίκηση του Δήμου, που καλούμαστε να τα αποβάλλουμε από το Δήμο μας, αν θέλουμε να πείσουμε τόσο τους εαυτούς μας όσο και του δημότες ότι επιθυμούμε ειλικρινά και θα εργαστούμε πραγματικά για να πετύχουμε, μέσα από κλίμα συνεργασίας και συναίνεσης.

Κλίμα που, εκτός από τα παραπάνω, προϋποθέτει και η  πλειοψηφούσα παράταξη ν’ αντιληφθεί ότι νοοτροπίες τύπου «εμάς προτίμησε ο κόσμος και εσάς σας έταξε στην αντιπολίτευση», που κυριαρχούσαν μέχρι πρότινος στις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, δε βοηθούν. Η πλειοψηφούσα παράταξη πρέπει ν’ αποφασίσει αν θέλει τους υπόλοιπους στο Δημοτικό Συμβούλιο ως «συν-εργάτες», οπότε θα πρέπει, ανάλογα, να τηρηθούν και όλα όσα ανωτέρω αναφέρθηκαν, ή «στη γωνία», για να κάνουν αντιπολίτευση». Κι ας γνωρίζει πως, αν, όπου και όσο χρειαστεί, εμάς καθόλου δε μας «χαλάει» το δεύτερο…

 

Γράφει ο Γιώργος Δ. Καραβίδας, Υποστράτηγος ε.α. Νομικού Σώματος Ε.Δ., δημοτικός σύμβουλος Δήμου Μουζακίου με το συνδυασμό της Ενωτικής Πρωτοβουλίας, αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 

Στείλτε το άρθρο Στείλτε το άρθρο

Εκτυπώστε το άρθρο Εκτυπώστε το άρθρο

 

<< Επιστροφή