Ειδήσεις

Δήμος Αργιθέας: Υποχρεωτικός καθαρισμός οικοπέδων


Στο πλαίσιο λήψης προληπτικών και κατασταλτικών μέτρων για την προστασία των κοινόχρηστων χώρων από εκδήλωση πυρκαγιάς, ο Δήμος Αργιθέας εν όψει της αντιπυρικής περιόδου που ξεκινάει την 1η Μαΐου και λήγει την 31η Οκτωβρίου, γνωστοποιεί σε όλους τους ιδιοκτήτες, νομείς ή επικαρπωτές οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων που βρίσκονται  εντός και εκτός των οικισμών του Δήμου , ότι υποχρεούνται να προβούν σε σχετικές ενέργειες.

Παρακάτω η σχετική ανακοίνωση:

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης) και την υπ’ αριθ. 4/2012 Πυροσβεστική Διάταξη (ΦΕΚ 1346/6/25.4.12) και στο πλαίσιο λήψης προληπτικών και κατασταλτικών μέτρων για την προστασία των κοινόχρηστων χώρων από εκδήλωση πυρκαγιάς, ο Δήμος Αργιθέας εν όψει της αντιπυρικής περιόδου που ξεκινάει την 1η Μαΐου και λήγει την 31η Οκτωβρίου, γνωστοποιεί σε όλους τους ιδιοκτήτες, νομείς ή επικαρπωτές οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων που βρίσκονται  εντός και εκτός των οικισμών του Δήμου , ότι υποχρεούνται να προβούν:

  • Στον άμεσο καθαρισμό και κοπή των χόρτων σ’ αυτούς, και φυσικά όσες φορές χρειαστεί κατά την ανωτέρω περίοδο.
  • Στην απομάκρυνση τυχόν άλλων εγκαταλελειμμένων καυστών ή εκρήξιμων υλικών ή αντικειμένων που βρίσκονται μέσα σε αυτούς, με σκοπό την πρόληψη πυρκαγιάς.
  • Στην κοπή των χόρτων και γενικά στον καθαρισμό και στις ιδιοκτησίες που βρίσκονται πλησίον δασυλλίων και δασικών εκτάσεων του Δήμου μας.

Οι προαναφερόμενες ενέργειες θα πρέπει να ολοκληρωθούν το ταχύτερο δυνατό.

Θα πρέπει να γίνει κατανοητό ότι αναφερόμαστε σε κοπή χόρτων και όχι στην καύση τους.

Σε περίπτωση μη τήρησης των ανωτέρω διαδικασιών οι υπηρεσίες του Δήμου θα ακολουθήσουν τις προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία ενέργειες και κυρώσεις.

Ευελπιστούμε στην ανταπόκριση και τη συνεργασία όλων.

 

Προηγούμενο άρθρο Μήνυμα για την παγκόσμια ημέρα νοσηλευτών
Επόμενο άρθρο Ολοκληρώθηκαν οι λατρευτικές Συνάξεις για την ιερά μνήμη του αγίου Νικολάου του εν Βουναίνη