Ειδήσεις

Δεκτή προσφυγή κατά απόφασης για το αιολικό πάρκο της Δρακότρυπας


Ήδη  και με προηγούμενη παρέμβασή μας δημοσιοποιήσαμε την κατάθεση προσφυγής κατά της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μουζακίου, με την οποία παρασχέθηκε στην εταιρία «ΔΕΗ – Ανανεωσιμες A.E.”,  η συναίνεση για επεμβάσεις επί δημοτικών εκτάσεων στον επαρχιακό δρόμο Μουζακίου – Αργιθέας, προκειμένου να γίνουν επ’ αυτού οι αναγκαίες διαπλατύνσεις για τη διέλευση των μεγάλου μήκους (φορτηγών, που θα μεταφέρουν εξοπλισμό των ανεμογεννητριών.

Η προσφυγή, η οποία, εκτός από την περιβαλλοντική Κίνηση «Εξόρμηση για την Προστασία του χωριού της Οξυάς» και το Δίκτυο Φορέων και Πολιτών για την Προστασία των Αγράφων, συνυπογράφονταν και από το δημοτικό σύμβουλο Μουζακίου κο Γιώργο Καραβίδα, που είχε καταψηφίσει τη σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, κρίθηκε στον πρώτο βαθμό εκδίκασής της ως απαράδεκτη για τυπικούς λόγους και απορρίφθηκε, με σχετική απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας/Τμήμα Διοικητικό – Οικονομικό Καρδίτσας. Τυπικοί, επίσης, λόγοι στέρησαν από την Κίνηση «Εξόρμηση για την Προστασία του χωριού της Οξυάς» αλλά και το Δίκτυο Φορέων και Πολιτών για την Προστασία των Αγράφων τη δυνατότητα να προσφύγουν στην αρμόδια δευτεροβάθμια Επιτροπή.

Έπραξε, όμως, τούτο ο τρίτος των προσφευγόντων, δημοτικός σύμβουλος και αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Μουζακίου κος Γιώργος Καραβίδας, την προσφυγή του οποίου έκανε δεκτή η αρμόδια δευτεροβάθμια Επιτροπή του άρθρου 152 ν. 3463/06. Η συγκεκριμένη Επιτροπή έκρινε, ειδικότερα (απόφαση με αριθμό 4/2020), ότι ο ίδιος δημοτικός σύμβουλος είχε προσφύγει εμπρόθεσμα κατά της προαναφερόμενης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου και όχι εκπρόθεσμα, όπως πρωτοβάθμια είχε κριθεί, ενώ και για την ίδια την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου κρίθηκε ότι παράγει έννομα αποτελέσματα και έχει εκτελεστό χαρακτήρα, σε αντίθεση με την κρίση του πρωτοβάθμιου οργάνου, κατά την οποία η ίδια απόφαση είναι γνωμοδοτική.

Ως αποτέλεσμα, η δευτεροβάθμια Επιτροπή του άρθρου 152 ν. 3463/06 ακύρωσε την απορριπτική απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας/Τμήμα Διοικητικό – Οικονομικό Καρδίτσας και ανέπεμψε και πάλι σ’ αυτήν την αρχική προσφυγή, προκειμένου αυτή να κριθεί επί της ουσίας της, η οποία, με βάση τα προβαλλόμενα σ’ αυτή επιχειρήματα, εστιάζεται στη νομιμότητα λήψης της προαναφερόμενης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Εν αναμονή, λοιπόν, της απόφασης και για την επί της ουσίας κρίση της προσφυγής κατά της ανωτέρω αναφερόμενης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μουζακίου, υπενθυμίζεται ότι στόχος όλων των προσφευγόντων είναι η αποτροπή της επιχειρούμενης με την εγκατάσταση στην περιοχή μας αιολικών πάρκων καταστροφής και τις επιπτώσεις αυτής στις πραγματικές αναπτυξιακές προοπτικές του τόπου μας, χάριν ατελέσφορων και αναποτελεσματικών, όπως και τα αιολικά, μορφών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), που προωθούνται σε βάρος της τσέπης των καταναλωτών αλλά και στην πλάτη των τοπικών κοινωνιών, με τις οποίες καμία διαβούλευση δεν προηγήθηκε.

 

Του Δικτύου Φορέων και Πολιτών για την Προστασία των Αγράφων και της Εξόρμησης για την Προστασία του χωριού της Οξυάς

Προηγούμενο άρθρο ΑΝΚΑ: Υποβολή προσφοράς για την προμήθεια αναλωσίμων γραφείου
Επόμενο άρθρο Συμβουλευτική στήριξη από τον Πανθεσσαλικό Σύλλογο Αναπήρων Πολιτών