Ειδήσεις

Δημοσιεύθηκε η ρυθμιστική διάταξη θήρας


Δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα της κυβέρνησης η ρυθμιστική διάταξη θήρας για την κυνηγετική περίοδο 2016-2017. Αναλυτικά η διάταξη θήρας για το νομό μας, σύμφωνα και με σχετική ενημέρωση από το Δασαρχείο Καρδίτσας, έχει ως εξής :

 1. Καθορίζουμε τη διάρκεια της Κυνηγετικής Περιόδου για το Κυνηγετικό έτος 2016-2017 από 20 Αυγούστου 2016 μέχρι 28 Φεβρουαρίου 2017.
  2.Κατ΄εξαίρεση της παραπάνω παραγράφου, επιτρέπεται η θήρα του αγριοκούνελου μέχρι 10 Μαρτίου 2017
  3.Τα επιτρεπόμενα να κυνηγηθούν είδη, η χρονική περίοδος, και οι μέρες κυνηγιού τους , καθώς και ο μέγιστος αριθμός θηραμάτων κατά είδος που επιτρέπεται να θηρεύσει κάθε κυνηγός στην ημερήσια έξοδό του, αναφέρονται στο συνημμένο πίνακα «θηρεύσιμων ειδών»
  Στο Κεφάλαιο Β΄ αναφέρονται οι ισχύουσες ειδικές ρυθμίσεις ως προς το κυνήγι του «ΠΙΝΑΚΑ ΘΗΡΕΥΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ»
  4.Απαγορεύουμαι το κυνήγι της μπεκάτσας στο καρτέρι το πρωί και το βράδυ.
  5.Περιορίζουμε τη χρήση σκύλων δίωξης για την άσκηση κυνηγιού από 15-9-2016 μέχρι και 20-01-2017 σε 3 ημέρες την εβδομάδα (Τετάρτη- Σάββατο – Κυριακή), δηλαδή μόνο της ημέρες κατά τις οποίες επιτρέπεται αντιστοίχως το κυνήγι του λαγού και του αγριόχοιρου.
  6.Επιτρέπουμε το κυνήγι του αγριόχοιρου σε ομάδες μέχρι 10 κυνηγών, με δικαίωμα θήρευσης μέχρι έξι ατόμων ανά ομάδα και έξοδο. Για λόγους προστασίας της φυσικής παραγωγής του αγριόχοιρου, απαγορεύεται το κυνήγι του νεαρού αγριόχοιρου, όσο αυτός φέρει τις χαρακτηριστικές ραβδώσεις στο σώμα του, καθώς και των χοιρομητέρων αυτών.
  7.Επιτρέπουμε το κυνήγι της αλεπούς και του πετροκούναβου από 15-9-2016 μέχρι 20-01-2017 με τη χρησιμοποίηση κυνηγετικού όπλου και σκύλου δίωξης και από 21-01-2017 μέχρι 28-02-2017 χωρίς σκύλο δίωξης, μόνο στους νομούς που δεν έχουν χαρακτηριστεί ως αρουραιόπληκτοι καθώς και στις ζώνες διάβασης, από 20-8 έως 14-9,το κυνήγι της αλεπούς χωρίς σκύλο,στις Π.Ε. που διενεργείται πρόγραμμα εμβολιασμών από αέρος για τη λύσσα. Διευκρινίζουμε ότι η χρησιμοποίηση σκύλου δίωξης για το κυνήγι της αλεπούς και του πετροκούναβου υπόκειται στους περιορισμούς της παραγράφου 2 της παρούσης.
  8.Για όσα είδη πουλιών δεν αναφέρονται στην παρούσα απαγορεύεται το κυνήγι σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 2,3 και 4 της οδηγίας 79/409/ΕΟΚ.
  Παρατείνεται η ισχύς της παραγράφου (Α) της αριθμ. 97734/4284/14-8-2007.Απόφασης «τροποποίηση ρυθμίσεων θήρας» από 20-8-2016 έως 14-9-2017

Β΄ΑΠΑΓΟΡΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΚΥΝΗΓΙ

1.1 Στα μόνιμα καταφύγια άγριας ζωής.
1.2 Στα εκτροφεία θηραμάτων
1.3 Στις περιοχές που ισχύουν απαγορεύσεις θήρας ορισμένης χρονικής διάρκειας.
1.4 Στους πυρήνες Εθνικών Δρυμών.
1.5 Σε ζώνη πλάτους πεντακοσίων (500) μέτρων κατά μήκος της χερσαίας μεθοριακής γραμμής.
1.6 Σε θαλάσσια ζώνη πλάτους τριακοσίων (300) μέτρων από τις ακτές.
1.7 Σε όλες τις περιοχές όπου ισχύουν ειδικοί περιορισμοί θήρας σύμφωνα με το αρ.6 της 414985/29-11-85 Κ.Υ.Α όπως αυτή τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ Η.Π.8353/276/Ε103 ΦΕΚ415Β/23-2-12@ισχύει.
1.8 Στις περιοχές κυνηγιού όπου έχουν εκδοθεί Δασικές Απαγορευτικές Διατάξεις κυνηγιού λόγω πυρκαγιών όπως αναφέρεται στο σημείο 25 του προοιμίου της παρούσας και σε όσες περιοχές έχουν εκδοθεί και ισχύουν ή πρόκειται να εκδοθούν σχετικές αποφάσεις.
1.9 Στους αρχαιολογικούς χώρους , ιστορικούς τόπους και μνημεία χωρίς προηγούμενη άδεια του Υπουργού Πολιτισμού.
2. Απαγορεύουμε της αγοραπωλησία όλων των ειδών θηραμάτων ,εκτός εκείνων τα οποία προέρχονται από εκτροφεία (δημόσια ή ιδιωτικά) από τις ελεγχόμενες κυνηγετικές περιοχές ή από το εξωτερικό , εφόσον έχουν τηρηθεί οι νόμιμες διαδικασίες απόκτησής τους.
3. Η εκγύμναση των κυνηγετικών σκύλων επιτρέπεται αποκλειστικά και μόνο σους περιορισμένους χώρους εκγύμνασης που καθορίστηκαν από την Υπηρεσία μας και απαγορεύεται οπουδήποτε αλλού.
4. Προς αποφυγή ατυχημάτων κατά τη διάρκεια του κυνηγιού αγριογούρουνου, λαγού, μπεκάτσας και ορτυκιού οι κυνηγοί υποχρεούνται να φέρουν στον κορμό του σώματός τους ένδυμα φωσφορίζοντος χρώματος πορτοκαλί (αποκλειόμενης απλής λωρίδας), ορατό από κάθε οπτική πλευρά, προς αποφυγή ατυχημάτων.

 

Προηγούμενο άρθρο Δωρεάν σχολικό υλικό από το Σύλλογο Τριτέκνων
Επόμενο άρθρο Οι βάσεις εισαγωγής σε όλα τα Τμήματα της Θεσσαλίας