Δημ. Παπακώστας: Άμεσες αλλαγές στον Καλλικράτη

30 Μαΐου 2016

Επιστολή προς τον Υπουργό Εσωτερικών, την ΚΕΔΕ, την ΠΕΔ, το ΙΤΑ και τα κόμματα απέστειλε ο συντονιστής του Πατριωτικού Δικτύου Αλληλεγγύης Δημ. Παπακώστας ζητώντας συγκεκριμένες αλλαγές που πρέπει να γίνουν στον «Καλλικράτη».
Αναλυτικά η επιστολή του Κου Παπακώστα:
΄΄Η Δημοκρατία κτίζεται από κάτω προς τα επάνω΄΄!
• Οι ΄΄Καποδιστριακές – Δημοτικές Ενότητες είναι η ΒΑΣΗ, τα «κύτταρα» της Τοπικής Αυτοδιοίκησης΄΄.
• Ο κοινοτισμός – η αποκέντρωση – συμμετοχικότητα/εγγύτητα των Δημοτών, Βασικές αξίες μιας σύγχρονης – Δημοκρατικής- Ευρωπαϊκής Τ.Α.
• Ο ΄΄ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ΄΄ με σοβαρά δομικά προβλήματα.
Η ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤ/ΣΗ αποτελεί ΒΑΘΡΟ της ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, η εγγύτερη εξουσία στον ΠΟΛΙΤΗ και η ενδυνάμωσή της με πόρους – αρμοδιότητες και ευθύνη, συνιστά ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ για την Κεντρική ΕΞΟΥΣΙΑ αλλά και Ευρωπαϊκή επιταγή!
-Η Δημοκρατία «κτίζεται από κάτω προς τα επάνω» και η ΑΝΘΡΩΠΙΑ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ριζώνουν στις ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ, τα χωριά, στις γειτονιές…, όπως τόνιζε ο καθηγητής Δημήτρης Τσάτσος.
-Με τη ΘΕΣΜΙΚΗ ΤΟΜΗ ΤΟΥ «ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ» το 1997 έγινε ένα σημαντικό βήμα Μεταρρύθμισης της Τ.Α. Ενίσχυσε Δήμους (Περιφερειακούς – Ορεινούς – Υπαίθρου) γιατί συνοδεύτηκε από Ειδικό Πρόγραμμα (Ε.Π.Τ.Α. – Χρηματοδότηση – επιστήμονες – Μηχανήματα – ΘΗΣΕΑΣ).
Ο «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» το 2010 έγινε βεβιασμένα, χωρίς υποστήριξη και με ανεφάρμοστα, στην πράξη, κίνητρα. Έχει σοβαρά δομικά προβλήματα. Πρέπει να αναθεωρηθεί προς το «Καποδιστριακό κοινοτικό μοντέλο».
Η «δημοσιονομική κρίση» δεν μπορεί να αποτελεί «άλλοθι» για τον κακό σχεδιασμό. Οι Ορεινοί Δήμοι, ιδίως, έχουν μείνει χωρίς προσωπικό, δίχως βασικές Υπηρεσίες, οικονομικά αναιμικοί, εν τέλει «μη βιώσιμοι».
ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΑΜΕΣΑ Θεσμικά – Οικονομικά Μέτρα.
Οι Αιρετοί από το υστέρημά τους και με σθένος προσπαθούν να κρατήσουν όρθια την Αυτοδιοίκηση στα Ορεινά, μαζί με τους Υπαλλήλους.
Οι περικοπές στις αντιμισθίες αλλά και η μη κάλυψη – έστω – μέρους των Εξόδων Κίνησης και Συμμετοχής τους, έχουν απαξιώσει το θεσμό και υποβάθμισαν το έργο προς τους πολίτες, με πρώτα θύματα, τους πιο αδύναμους.
Η ΤΟΠΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ πρέπει να καταξιωθεί, να ενισχυθεί.
Τα «Δημοτικά Συμβούλια» πρέπει να αναβαθμισθούν και όλα τα θεσμικά όργανα. Δεν είναι «Βουλή Λόρδων» και μόνο για έχοντες και πλούσιους. Πρέπει να διευρυνθεί η Συμμετοχή με Νέους – Γυναίκες – «μη έχοντες».
1. Κάλυψη Εξόδων Κίνησης για όλους τους Δημ. Συμβούλους των Καλλικρατικών Δήμων (κατά προτεραιότητα των απομακρυσμένων – δυσπρόσιτων ορεινών – άγονων Νησιών).
Πρόταση: 1. Για αστικούς Δήμους ανά συνεδρίαση Δ.Σ. (και έως (18) /το χρόνο) το ισόποσο ενός ημερομισθίου ανειδ. εργάτη δηλ. 25 ευρώ.
2. Για ορεινούς – Νησιά (που απέχουν από έδρα Περιφέρειας ή Νομού πάνω από 50 ΧΛΜ κ΄ έχουν (οι ορεινοί) έκταση π.χ. > 200.000 στρεμμάτων) το ισόποσο (2) ημερομισθίων ανά συνεδρίαση Δ.Σ. (κ΄ έως (18) το χρόνο). (δηλ. 50 Ευρώ). (άλλως το 2% αντιμισθίας Δημάρχου)
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ: Στους ορεινούς – απόμακρους Δήμους (κ΄ άγονα Νησιά), που έχουν έσοδα από ίδιους πόρους, το Δ.Σ. δύναται με αυξημένη πλειοψηφία 2/3 του συνόλου, να αποφασίζει κάλυψη δαπάνης για συμμετοχή των Δημοτικών συμβούλων στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. (ανώτατο πλαφόν/ποσού/αριθμού συνεδριάσεων).
– Οι Περιφ. Σύμβουλοι λαμβάνουν «έξοδα»
– Οι βουλευτές και Ευρωβουλευτές λαμβάνουν.
– Οι Πρόεδροι Τοπ. Κοινοτήτων, επίσης.
Για τα Δ.Σ. των Δήμων γιατί αυτή η άνιση μεταχείριση; Δεν μιλάμε για αποδοχές θέσης» αλλά για κάλυψη «μέρους των δαπανών». . .
Αποτελεί αδικία, άνιση μεταχείριση κ΄ πρωτοφανή απαξιωτική πολιτική, η διάκριση κατά των αιρετών της Πρωτοβάθμιας Αυτοδιοίκησης.
2. Ορισμός Τοπικών Αντιδημάρχων ανά Καποδιστριακή – Δημοτική Ενότητα, ιδίως σε ορεινούς – απόμακρους Καλλικρατικούς Δήμους – Τροποποίηση άρθρου 59 Ν. 3852/2010 – Αναλογική εφαρμογή αρθρ. 207 (Αντιδήμαρχοι σε νησιωτικές δημοτικές κοινότητες).
Ο «Καλλικράτης» – όπως εφαρμόστηκε – εξελίχθηκε (εδώ και (6)χρόνια) σε ένα γραφειοκρατικό, περίπλοκο, αντιδημοκρατικό μόρφωμα˙ Δημαρχοκεντρικό και συγκεντρωτικό…
Ο χωρίς κριτήρια χωροταξικός σχεδιασμός, η μη αποκέντρωση αρμοδιοτήτων με πόρους προς τις κοινότητες κ΄ Δημ. Ενότητες, δυσχέρανε την επαφή των Πολιτών από τα τεκταινόμενα στους Δήμους, το «τοπικό κέντρο αποφάσεων» και έπληξε το κύρος κ΄ προσφορά του λαϊκού θεσμού της Τ.Α. α΄ βαθμού.
ΒΛΕΠΕ: A. Αποφάσεις Συνεδρίων ΚΕΔΕ.
Β. Προγραμματικό κείμενο ΣΥΡΙΖΑ προς Διαβούλευση (Μάρτιος 2016).
Γ. Προγραμ. Δηλώσεις Υπ. Εσωτερικών στη ΒΟΥΛΗ.
ΣΗΜΕΡΑ, λειτουργούν (325) Δήμοι:
– (31) ορεινοί Δήμοι
– (66) Νησιωτικοί
– (56) ΑΤΤΙΚΗ (Αθήνα – Πειραιά)
– (11) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
– (161) Περιφερειακοί – Ηπειρωτικοί
Άμεσα απαιτούνται αναγκαίες αλλαγές προς το «αποκεντρωτικό – συμμετοχικό κοινοτικό μοντέλο». Ιδίως στους ορεινούς / δυσπρόσιτους / απόμακρους Δήμους, μεγάλων εκτάσεων (> 200.000 στρεμμάτων).
Α. Υποχρεωτικός ορισμός «Τοπικού Αντιδημάρχου» στις Δημοτ. Ενότητες (πρώην Καποδιστριακοί Δήμοι). Ιδίως στις ΄΄΄Δημοτ. Ενότητες΄΄ που η έδρα τους απέχει από έδρα Δήμου > 20 ΧΛΜ κ΄ η έκταση του καλλικρατικού δήμου είναι > 200.000 στρεμμάτων . Αντιμισθία ή «έξοδα κίνησης» ισόποση με μισθό ανειδ. εργάτη (580€/μήνα) (Να αποσυνδεθεί από την αντιμισθία του οικείου Δημάρχου), άλλως το ισόποσο των «εξόδων» που λαμβάνει ο Πρόεδρος Δ.Σ. του οικείου Δήμου. (π.χ. 540€/μήνα – πρώτη κατηγορία / ή το 30% της αντιμισθίας του οικείου Δημάρχου). ΄΄Τοπικός Αντιδήμαρχος΄΄ ορίζεται Δημ. σύμβουλος της πλειοψηφίας της οικείας εκλογ. Περιφέρειας.
Β. Τροποποίηση εκλογ. συστήματος
Αναλογική εφαρμογή αρθρ. 113 Ν. 3852/2010 (Αφορά άμεση εκλογή αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.). Άδικη μεταχείριση Δήμων έναντι Περιφερειών. – Εγγύτητα Πολιτών – καλύτερος συντονισμός υπό τον ΄΄Τοπικό Αντιδήμαρχο΄΄ μαζί με τους Κοινοτάρχες κ΄ Κ.Σ. της ΄΄Δημ. Ενότητας΄΄ (Συντονιστικό Συμβούλιο Δ.Ε.)
Οι ΄΄΄Καλλικρατικές – Καποδιστριακές Δημ. ενότητες΄΄ ανέρχονται στις περί 900. Ήτοι (900) τοπικοί Αντιδήμαρχοι Χ 580 € Χ 12 μήνες = 6.200.000€/χρόνο. Ήτοι το 0,3% των πόρων Τ.Α. Αναβαθμίζεται σημαντικά η ΤΟΠΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ και ενισχύεται η Αποκέντρωση και η Λαϊκή Συμμετοχή.
Γ. Τροποποίηση άρθρ. 59 παρ. 5 ΄΄Θητεία αντιδημάρχων΄΄
Επειδή παρατηρείται μαζικά το φαινόμενο της καταστρατήγησης του Νόμου – που ορίζει η θητεία των αντιδημάρχων, δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δυόμισυ ετών – με ΄΄εικονικές – προσχηματικές΄΄ παραιτήσεις πριν τη συμπλήρωση της θητείας για να ΄΄μοιραστούν΄΄΄οι αντιδημαρχίες σε περισσότερους αιρετούς κ΄ η πρακτική αυτή είναι και μη νόμιμη, αλλά και λίαν απαξιωτική για το θεσμό και το κύρος των αιρετών, να τροποποιηθεί σε: ΄΄H θητεία αντιδημάρχων δεν μπορεί να είναι μικρότερη των (12) μηνών΄΄: Σε περίπτωση παραίτησης παραμένει κενή η θέση έως τη συμπλήρωση του χρόνου θητείας του παραιτηθέντος. Ή το Δ.Σ. ορίζει το χρόνο θητείας αντιδημάρχων από 12 έως 30 μήνες , εντός (15) ημερών από την εκλογή Προεδρείου Δ.Σ. Άμβλυνση του ΄΄δημαρχοκεντρικού΄΄ μοντέλου.
3. Γενικοί Γραμματείς, σε όλους τους δήμους, εφόσον έχουν την οικονομική δυνατότητα (Συμφωνούμε με ρύθμιση του ΄΄Προσχεδίου΄΄ ΥΠΕΣ –Πρόταση θετική της ΚΕΔΕ).
4. Πάγια Προκαταβολή: Να απλοποιηθεί το όλο σύστημα, χωρίς τη ΄΄θηλιά΄΄ του καταλογισμού σε βάρος των κοινοταρχών.
Να αρκεί η ΄΄΄Βεβαίωση Καλής Εκτέλεσης΄΄ από τον αρμόδιο τοπικό αντιδήμαρχο. Κλιμάκωση ποσών. π.χ. Για Κοινότητες με πληθυσμό
έως 100 κατοίκους – 400 €/χρόνο
Για 101 – 300 κατοίκων – 600 €/χρόνο
Για 301 – 500 κατοίκων – 800 €/χρόνο
Για > 500 κατοίκων – 1000 €/χρόνο
Εναλλακτικά, επιβολή καταλογισμού μόνο για από πρόθεση – δόλο, ζημία του Δήμου.
Πάντοτε – για όλες τις ρυθμίσεις – να λαμβάνεται υπόψη ο ΄΄Πραγματικός – DEFACTO – Πληθυσμός΄΄ της Γεν. Απογραφής 2011 (Βάσει υπαρ. 2891/15-3-2013 ΕΛΣΤΑΤ/ΦΕΚ Β΄ 630, σε συνδυασμό με αρθ. 283 § 12Ν 3852/10).
5. Θεσμική και Οικονομική Ενίσχυση Τοπικής Δημοκρατίας – Επιχορήγηση στις ΄΄΄Δημοτικές Παρατάξεις΄΄ από Δημ. Προϋπολογισμό.
Τα κόμματα ενισχύονται από Κρατικό Προϋπολογισμό, ως πυλώνες του πολιτικού δημοκρατικού συστήματος:
Αναλογικά, πρέπει να επεκταθεί το μέτρο και στις ΄΄Δημοτικές Παρατάξεις΄΄ για αναβάθμιση του πολιτικού – αυτοδιοικητικού τους ρόλου με Διαφάνεια και Αυτονομία, μακρυά από ΄΄χορηγούς΄΄ κάθε είδους . . .
Η ετήσια επιχορήγηση θα υπολογίζεται με βάση τον αριθμό ψήφων που έλαβε η κάθε Παράταξη (που συμμετέχει στα Δ.Σ.) και κλιμάκωση (π.χ. 0,6€ για ψήφους έως 5000 – 0,5 από 5001-10000 – 0,4 από 10001- κ.ο.κ.)
Το ποσό πρέπει να διατίθεται για οργάνωση ημερίδων, σεμιναρίων αιρετούς και υπαλλήλους, έκδοση εντύπου, ιστοσελίδας προς ενημέρωση Πολιτών, γραφική ύλη. (Απολογισμός στο Δ.Σ.). Η Τ.Α. πρέπει να μην αρκείται σε ΄΄αμυντική – συμπλεγματική΄΄ τακτική, αλλά να βγει . . . επιθετικά προς το κεντρικό κράτος κ΄ την Κοινή Γνώμη, απαιτώντας καθαρούς, φανερούς πόρους για διαφανή κ΄ έντιμη πολιτική δράση! Η ΚΕΔΕ και οι ΠΕΔ να αναλάβουν ισχυρό Πολιτικό ρόλο απέναντι στο ΄΄αντι-δημοκρατικό, αντι-αυτοδιοικητικό΄΄ κεντρικό κράτος…
6. Σύσταση ΄΄Ερευνητικού Ινστιτούτου Ορεινής Πολιτικής΄΄ – ανάλογη εφαρμογή αρ. 208 Ν 3852 (για ΄΄΄Νησιωτική Πολιτική΄΄) – άρθρο 101 παρ. 4 Συντάγματος – Ίση μεταχείριση Ορεινών με Νησιωτικούς.
Α) Επέκταση, άμεσα, του ΄΄Εγγυημένου Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης΄΄ στους Ορεινούς – απόμακρους Δήμους. Λόγω δυσπρόσιτου, φτώχειας, ελλιπών οδικών Υποδομών κ΄ Κοινωνικών Δομών.
Β) Μη υπαγωγή των μικροεπαγγελματιών (καφενεία κ.α.) σε Ορεινούς – μειονεκτικούς Δήμους κ΄ Τοπ. Κοινότητες < 2000 κατοίκων στον ΟΑΕΕ – Παραμονή στην χαμηλή κλάση του ΟΓΑ (οδηγία 85/148/ΕΟΚ). Το ΥΠΕΣ – Η ΚΕΔΕ – Οι ΠΕΔ πρέπει να οργανώσουν μία ΕΙΔΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ για τα θέματα Ορεινής Αυτοδιοίκησης, σε δυσπρόσιτο Ορεινό Δήμο, επισημαίνοντας ότι δεν ζητάμε ευνοϊκή υπέρ μας φροντίδα σε βάρος των άλλων Δήμων, αλλά τη με βάση το Σύνταγμα (αρ. 101 §) και το Ευρωπαϊκό Κεκτημένο – (άρθρα 174 – 175 Συνθήκης για Λειτουργία Ε.Ε. – Ε.Χ.Τ.Α.) –Ιδιαίτερη μέριμνα του Νομοθέτη για τις Ορεινές και Νησιωτικές Περιοχές. Είναι δικαίωμά μας και αντίστοιχα υποχρέωση της Πολιτείας, γιατί ΄΄΄δεν υπάρχει μεγαλύτερη αδικία και ανισότητα, από την ίση μεταχείριση, άνισων καταστάσεων…΄΄ Στη διάθεσή σας για αναλυτικότερη έκθεση των απόψεών μας.

Στείλτε το άρθρο Στείλτε το άρθρο

Εκτυπώστε το άρθρο Εκτυπώστε το άρθρο

 

<< Επιστροφή

Γλυκερία - Ακολούθησα ένα αστέρι
Παυλίνα Βουλγαράκη - Λαβύρινθοι
Κώστας Μακεδόνας - Είναι πια αργά
Βιολέτα Ίκαρη - Μαύρα
Χάρις Αλεξίου - Πόρτες ανοιχτές
Πυξ Λαξ - Χωρίς ντροπή
Γιάννης Πάριος - Θα σ΄ αγαπώ
Ραλλία Χρηστίδου - Μονάχη ταξιδεύω
Ελεωνόρα Ζουγανέλη - Έλα
Λαυρέντης Μαχαιρίτσας - Έλα ψυχούλα μου

 


The Fray - You found me
Billy Ocean - Loverboy
Cock Robin - The promise you made
Whitney Houston - How will I know
Demi Lovato - I will survive
Beloved - Sweet harmony
Sheryl Crow - My favorite mistake
Asia - Heat of the moment
Zucchero - Wonerful life
Tina Turner - In your wildest dreams

 


Μάιος 2020
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031