Ειδήσεις

ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Μ.: Πρακτικές και επιλογές, κατάλοιπα του παρελθόντος, χωρίς δικαιοσύνη, διαφάνεια, αξιοκρατία – Του Γιώργου Καραβίδα


Διαβάζοντας κανείς τη συστατική της ιδρύσεώς της πράξη θα δει ότι στους σκοπούς σύστασής της περιλαμβάνονται δράσεις κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης απέναντι στην παιδική και τρίτη ηλικία, οι πρωτοβουλίες και η εφαρμογή εθνικών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων κοινωνικού χαρακτήρα και απήχησης, η λειτουργία κέντρων δημιουργικής απασχόλησης παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.), ωδείου, φιλαρμονικής, κ.λ.π..

Ο λόγος για τη Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση του Δήμου Μουζακίου (ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Μ.), οι δράσεις της οποίας, ως εκ του ανωτέρω σκοπού και της αποστολής της, πρέπει ν’ αποβαίνουν επ’ ωφελεία του κοινωνικού συνόλου και, ως εκ τούτου, απαιτούν και πλήρη προσαρμογή στις αρχές της νομιμότητας, της δικαιοσύνης, της αξιοκρατίας, της διαφάνειας, των ίσων ευκαιριών προς τους δημότες και τρίτους, κ.λ.π.. Απαιτήσεις, μάλιστα, που εντείνονται αν ληφθεί υπόψη και ότι, πέρα από τους λοιπούς οικονομικούς πόρους και προγράμματα, η συγκεκριμένη Επιχείρηση ενισχύεται οικονομικά και από το υστέρημα των δημοτών με χρηματικό ποσό 180.000 ευρώ ετησίως.

Αποτελεί, ωστόσο, ερώτημα αν και σε ποιο βαθμό τα παραπάνω τηρούνται, αφού πολλές είναι τόσο οι περί του αντιθέτου δικές μας διαπιστώσεις, όσο και οι αντίστοιχες καταγγελίες και διαμαρτυρίες συνδημοτών μας, μέσα από τις οποίες καταδεικνύεται, για παράδειγμα, ότι :

  • Από συστάσεως ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Μ δεν έχει διεξαχθεί ούτε μία φορά ο απαραίτητος από την αντίστοιχη νομοθεσία και για τη σύννομη λειτουργία αυτής ετήσιος διαχειριστικός έλεγχος αρμόδιων ελεγκτών και χρειάστηκαν επανειλημμένα εκ μέρους μας αιτήματα προς το Δημοτικό Συμβούλιο αλλά και καταγγελίες προς άλλες αρμόδιες αρχές για να ληφθεί η σχετική απόφαση, με το συγκεκριμένο έλεγχο να βρίσκεται σήμερα σε εξέλιξη.
  • Οι αποφάσεις του προέδρου και του Γενικού Διευθυντή της ίδιας Επιχείρησης για απ’ ευθείας αναθέσεις εκτέλεσης εργασιών ή προμηθειών βρίσκονται στην καθημερινή διάταξη, χωρίς, μάλιστα, να προηγείται ουσιαστική έρευνα της αγοράς, τόσο από άποψη καταλληλότητας όσο και οικονομικού συμφέροντος. Κι ας διευκρινισθεί εδώ πως δεν είναι δυνατό να θεωρηθεί ουσιαστική έρευνα αγοράς «η επισύναψη τριών προσφορών» πίσω από κάθε απόφαση ανάθεσης, όπως οι αρμόδιοι δήλωσαν σε σχετικό ερώτημά μας, όταν δεν έχει προηγηθεί δημόσια προς τούτο πρόσκληση, ώστε να έχει ενημερωθεί κάθε ενδιαφερόμενος.
  • Υλοποίηση προγράμματος πρόσληψης ΑμΕΑ με κριτήρια αδιαφανή, μη νόμιμα και μη αξιοκρατικά, γεγονός που επιβεβαιώθηκε πλήρως και με αποφάσεις αρμόδιων αρχών, που δικαίωσαν άλλους, προσφεύγοντες σ’ αυτούς, υποψήφιους. Αποφάσεις, όμως, που ο πρόεδρος της ΔΗΚΕΔΗΜ αγνοεί, προσλαμβάνοντας εκ νέου τα ίδια άτομα (!!!) και αναγκάζοντας τους δικαιωθέντες υποψήφιους να καταφύγουν στη Δικαιοσύνη.
  • Κάλυψη πάγιων αναγκών σε θέσεις εργασίας της Επιχείρησης με μετατροπή σε αορίστου χρόνου συμβάσεων ΑμΕΑ, που προσλήφθηκαν σε προηγούμενα έτη στα πλαίσια αντίστοιχου προγράμματος προσωρινής απασχόλησης, το οποίο έληξε. Και μπορεί οι συγκεκριμένες αποφάσεις, κρινόμενες με το «γράμμα του νόμου», να θεωρήθηκαν, μετά από προσφυγές μας, νόμιμες, τούτο, ωστόσο, δεν τις καθιστά και σύμφωνες με τις αρχές της διαφάνειας, της αξιοκρατίας, της δικαιοσύνης και των ίσων ευκαιριών προς τους δημότες και προς κάθε τρίτο. Η συμμόρφωση με τις συγκεκριμένες αρχές θα μπορούσε να εξασφαλιστεί, όπως και οι ίδιοι προτείναμε αλλά αγνοηθήκαμε, αποκλειστικά και μόνο με πλήρη καταγραφή των κενών θέσεων εργασίας, των ειδικοτήτων, κ.λ.π., που αναγκαιούν για τη λειτουργία της Επιχείρησης, και με δρομολόγηση προσλήψεων μόνιμου προσωπικού μέσα από διαδικασίες ΑΣΕΠ, στις οποίες οι ΑμΕΑ – αλλά και κάθε άλλη ειδική κατηγορία – θα διατηρούσαν το ποσοστό που εκ του νόμου τους αναλογεί, χωρίς να αποκλείονται, ωστόσο, οι λοιποί ενδιαφερόμενοι, δημότες και μη.
  • Προσλήψεις εκπαιδευτικού προσωπικού στο δημοτικό ωδείο Μουζακίου με προσοντολόγιο τελείως αναχρονιστικό, που δεν απευθύνεται καν σε αποφοίτους πανεπιστημιακών σχολών. Η αντίστοιχη πρότασή μας να ζητηθεί αρμοδίως η εκδήλωση διαδικασιών αναθεώρησής του, και πάλι δε βρήκε ανταπόκριση. Επιπλέον, τα «πρόσθετα» για τις ίδιες προσλήψεις κριτήρια, που περιλαμβάνονται στις εκδιδόμενες κάθε φορά από την Επιχείρηση προκηρύξεις πρόσληψης, θεσπίζονται εντελώς αυθαίρετα.
  • Πολλά είναι, επίσης, τα ερωτηματικά και οι απορίες συνδημοτών μας αναφορικά με τη διανομή σε δικαιούχους της βοήθειας που συνάνθρωποί μας προσέφεραν προς ανακούφιση των πληγέντων από τη θεομηνία του «Ιανού». Και μπορεί, η αλήθεια, η αντικειμενικότητα αλλά και η προσωπική μας εμπειρία εκείνων των ημερών να μας υποχρεώνουν ν’ αναφερθούμε τόσο στην προσφορά του προσωπικού της ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Μ. να φέρει σε πέρας το έργο της διανομής όσο και στη διαβεβαίωση, κατόπιν ερωτημάτων μας, των αρμοδίων αυτής ότι έχουν καλυφθεί οι ανάγκες όλων των δηλωθέντων ως πληγέντων. Αδυνατούμε, ωστόσο, να κατανοήσουμε τους λόγους για τους οποίους δεν εκδίδεται το ενημερωτικό Δελτίο Τύπου, που ήδη από τον περασμένο Οκτώβριο αποφασίστηκε από το ΔΣ της ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Μ. (ομόφωνα και μετά από πρότασή μας), ώστε να εκλείψει και να καθησυχαστεί κάθε απορία και προβληματισμός οποιουδήποτε δημότη, αναφορικά με τις διαδικασίες και τους υπεύθυνους της διανομής της προαναφερόμενης βοήθειας, τα κριτήρια που εφαρμόστηκαν, την τύχη του πλεονάσματος (που ομολογουμένως υπήρξε), την ενημέρωση και πρόσκληση όσων τυχόν δεν έλαβαν τη δικαιούμενη βοήθεια, κ.λ.π.. Ένα ενημερωτικό δελτίο που η εμμονή στην παράλειψη έκδοσής του είναι αλήθεια πως μόνο προβληματισμούς δημιουργεί….

Θα μπορούσαμε ν’ αναφερθούμε σε πολλά, ακόμα, όπως τα παραπάνω παραδείγματα, κατάλοιπα, όπως εκτιμούμε, επιλογών και πρακτικών του  παρελθόντος, που πολλοί θεωρούν πως εξυπηρετούσαν προσωπικές επιδιώξεις και όχι το καλό του τόπου μας. Επιλογές και πρακτικές, που, ακόμα κι αυτές που κινούνται στα όρια της νομιμότητας, στερούνται σε πάμπολλες περιπτώσεις των αρχών της δικαιοσύνης, της διαφάνειας, της αξιοκρατίας και της παροχής ίσων ευκαιριών προς τους δημότες και τρίτους. Και μπορεί ως αντιπολίτευση να στρατευόμαστε και οι ίδιοι, στο βαθμό που μας αναλογεί και μας ζητείται, στην αντιμετώπιση των προβλημάτων του Δήμου, έχουμε, όμως, υποχρέωση, πέρα από τη λοιπή αποστολή μας, ν’ αγωνιζόμαστε και για την επικράτηση των ανωτέρω αρχών στην έκφραση και  λειτουργία τόσο του ίδιου όσο και των φορέων του. Και πράττουμε τούτο αναδεικνύοντας τα αντίστοιχα προβλήματα, ενημερώνοντας σχετικά τους δημότες – που κι αυτοί πρέπει να προβληματίζονται και να κρίνουν, αποδίδοντας και ευθύνες όταν και όπου πρέπει – και ζητώντας από τη διοίκηση του Δήμου να προασπίσει και η ίδια, όπως έχει υποχρέωση να πράξει, τις συγκεκριμένες αρχές και όχι να δείχνει πως συναινεί, ρητά ή σιωπηρά, στην καταστρατήγησή τους σε βάρος των δημοτών.

Εύχομαι μια καλή, διεκδικητική και αποτελεσματική χρονιά για όλους μας!!!

 

Γράφει ο Γιώργος Δ. Καραβίδας, Δημοτικός Σύμβουλος με την «Ενωτική Πρωτοβουλία» Δήμου Μουζακίου, αντιπρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου, μέλος ΔΣ της ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Μ.

Προηγούμενο άρθρο Οι Ρομά Χωρίς Σύνορα μοίρασαν δέματα σε άπορες οικογένειες
Επόμενο άρθρο ΕΒΕ Καρδίτσας: Πρόγραμμα ενίσχυσης των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων