Ειδήσεις

Διαδικασίες πιστοποίησης μονοπατιών Καρδίτσας


Η Περιφέρεια Θεσσαλίας έχει δρομολογήσει πολιτικές οργάνωσης του πεζοπορικού τουρισμού στο πλαίσιο των οποίων έχει οργανωθεί σεμινάριο για την πιστοποίηση μονοπατιών και την τουριστική αξιοποίηση αυτών.

Στο πλαίσιο αυτό, την Τετάρτη 5/7/17, οργανώθηκε από την Αντιπεριφέρεια Καρδίτσας, σύσκεψη Δήμων και αρμόδιων φορέων (Διεύθυνση Δασών, Σύλλογος Δασολόγων, ΕΟΣΚ, ΑΝΚΑ, Ένωση Αγροτουρισμού κλπ) όπου συζητήθηκε η διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί, ώστε να χαραχθεί και να πιστοποιηθεί ένα μονοπάτι στον ορεινό όγκο του Νομού, αξιοποιώντας υφιστάμενους πόρους του ΕΣΠΑ και του CLLD/LEADER.

Σημειώνεται ότι στο τοπικό πρόγραμμα CLLD/LEADER έχει ενσωματωθεί σχέδιο Διατοπικής Συνεργασίας με θέμα την αξιοποίηση των μονοπατιών.

Για να οργανωθεί καλύτερα η διαδικασία πιστοποίησης προτάθηκε να πραγματοποιηθεί στο Δασαρχείο Καρδίτσας μια τεχνική συνάντηση με τη συμμετοχή του ΕΟΣΚ, του Συλλόγου Δασολόγων και της ΑΝΚΑ.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 10/7/17 και κατέληξε στην περιγραφή σταδίων που αν ακολουθηθούν θα επιταχύνουν τη διαδικασία.

Συνοπτική παρουσίαση των σταδίων

Το τελευταίο διάστημα υπάρχει μεγάλη κινητικότητα στη χώρα μας σχετικά με την πιστοποίηση μονοπατιών. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας έχει εκδώσει την ΥΑ 151344/165/17 (ΦΕΚ Β206/17), η οποία επισυνάπτεται, που καθορίζει τις τεχνικές προδιαγραφές χάραξης, σήμανσης, διάνοιξης και συντήρησης των ορειβατικών – πεζοπορικών μονοπατιών. Παράλληλα η Πανευρωπαϊκή Ομοσπονδία Ορειβατικών συλλόγων έχει υιοθετήσει προδιαγραφές και διαδικασίες σύμφωνα με τις οποίες πιστοποιεί μονοπάτια. Ήδη έχουν πιστοποιηθεί 3 μονοπάτια (Μέναλο, Άνδρος, Μέτσοβο), τα οποία προσελκύουν εκατοντάδες τουρίστες κάθε χρόνο με σαφώς αυξητικές τάσεις.

Τέλος, η Περιφέρεια Θεσσαλίας έχει δρομολογήσει πολιτικές οργάνωσης του πεζοπορικού τουρισμού στο πλαίσιο των οποίων έχει οργανωθεί σεμινάριο για την πιστοποίηση μονοπατιών και την τουριστική αξιοποίηση αυτών. Στο πλαίσιο αυτό, την Τετάρτη 5/7/17, οργανώθηκε από την Αντιπεριφέρεια Καρδίτσας, σύσκεψη Δήμων και αρμόδιων φορέων (Διεύθυνση Δασών, Σύλλογος Δασολόγων, ΕΟΣΚ, ΑΝΚΑ, Ένωση Αγροτουρισμού κλπ) όπου συζητήθηκε η διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί, ώστε να χαραχθεί και να πιστοποιηθεί ένα μονοπάτι στον ορεινό όγκο του Νομού, αξιοποιώντας υφιστάμενους πόρους του ΕΣΠΑ και του CLLD/LEADER. Σημειώνεται ότι στο τοπικό πρόγραμμα CLLD/LEADER έχει ενσωματωθεί σχέδιο Διατοπικής Συνεργασίας με θέμα την αξιοποίηση των μονοπατιών.

Για να οργανωθεί καλύτερα η διαδικασία πιστοποίησης προτάθηκε να πραγματοποιηθεί στο Δασαρχείο Καρδίτσας μια τεχνική συνάντηση με τη συμμετοχή του ΕΟΣΚ, του Συλλόγου Δασολόγων και της ΑΝΚΑ. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 10/7/17 και κατέληξε στην περιγραφή των παρακάτω σταδίων που αν ακολουθηθούν θα επιταχύνουν τη διαδικασία:

  1. Ο ΕΟΣΚ σε συνεργασία με το Σύλλογο Δασολόγων εκπονούν αναγνωριστική μελέτη η οποία περιλαμβάνει τα εξής: a. Σκοπιμότητα του μονοπατιού με κύριο άξονα την προσέλκυση Ευρωπαϊων τουριστών με πεζοπορικά ενδιαφέροντα b. Αποτύπωση της διαδρομής του προτεινόμενου μονοπατιού το οποίο θα ξεκινά από τη Ρεντίνα και θα καταλήγει στα Στουρναρεϊκα. Το συνολικό μήκος του μονοπατιού είναι 70Km. Η αποτύπωση θα γίνει σε χάρτες της ΓΥΣ και σε κλίμακα 1:50.000 και σε ηλεκτρονική μορφή (GIS). Τα υφιστάμενα τμήματα θα πρέπει να σημαίνονται με κόκκινη συνεχόμενη γραμμή, ενώ τα προς διάνοιξη με διακεκομμένη. c. Τεχνική τεκμηρίωση και συνοπτική περιγραφή των τμημάτων της διαδρομής (αξιοθέατα, θέσεις θέας και ανάπαυσης, καταλύματα, χώροι εστίασης, αρχική εκτίμηση του βαθμού δυσκολίας κλπ).
  2. Η αναγνωριστική μελέτη τίθεται σε διαβούλευση μεταξύ των φορέων με στόχο να συμφωνηθεί η αρχική χωροθέτηση. Σ’ αυτή τη φάση θα χωροθετηθεί η κεντρική διαδρομή. Στη συνέχεια θα προστίθενται σ’ αυτήν και κάθετες οδεύεσεις που θα οδηγούν σε επιλεγμένα σημεία ενδιαφέροντος.
  3. Όταν η αρχική χωροθέτηση οριστικοποιηθεί, η αναγνωριστική μελέτη αναπαράγεται σε 6 αντίγραφα και υποβάλλεται στα Δασαρχεία Καρδίτσας, Μουζακίου και Φουρνάς (2 αντίγραφα στο καθένα).
  4. Τα Δασαρχεία διαβιβάζουν τη μελέτη στις αντίστοιχες Συμβουλευτικές Επιτροπές Πεζοπορικών – Οδοιπορικών Δραστηριοτήτων (ΣΕΠΟΔ)1
  5. Στη φάση αυτή υπάρχει συνεννόηση με τις υπηρεσίες Πολιτισμού (εφορία αρχαιοτήτων κλπ).
  6. Μετά από πιθανές τροποποιήσεις εγκρίνεται η χωροθέτηση της διαδρομής
  7. Αρχίζει η εκπόνηση της οριστικής μελέτης, από την οποία θα προκύψουν οι μικροπαρεμβάσεις (έργα) που απαιτούνται για τη συμόρφωση της διαδρομής με την ελληνική νομοθεσία και τις προδιαγραφές της Πανευρωπαϊκής Ομοσπονδίας για την πιστοποίηση.
  8. Η μελέτη θα περιέχει ειδικό κεφάλαιο με τις προδιαγραφές του Φορέα Διαχείρισης του Μονοπατιού (Συντήρηση, προβολή, διαχείριση τουριστών, ασφάλεια, επέκταση, ενσωμάτωση κάθετων διαδρομών κλπ)

 

Προηγούμενο άρθρο Ενημερωτική ημερίδα για το Κτηματολόγιο στο Δήμο Μουζακίου
Επόμενο άρθρο Ο Σύλλογος Γυναικών για την Κυριακάτικη αργία