Ειδήσεις

Διετές έργο ενάντια στη βία κατά των Γυναικών


Το διετές έργο με τίτλο WE GO! (2016-2018) έχει ως στόχο να βελτιώσει τα προγράμματα που απευθύνονται σε γυναίκες που έχουν βιώσει καταστάσεις βίας από το σύντροφο τους, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στις δραστηριότητες των Κέντρων κατά της Βίας κατά των Γυναικών και στην προώθηση της οικονομικής ενδυνάμωσης των γυναικών.

Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής “Rights, Equality and Citizenship Programme of the European Union”, JUST/2014/RDAP/AG/VICT/7365, με στόχο να εμπλέξει 15 μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς από 7 Ευρωπαϊκές χώρες (Ιταλία, Ισπανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ελλάδα, Κύπρος, Σουηδία, Βουλγαρία): ActionAid Ιταλίας Συντονιστής φορέας, Κέντρο Γυναικών Καρδίτσας, SURT Foundation, Animus Association, Gender Project for Bulgaria Foundation, IRS, Euclid Network, Centro Veneto Progetti Donna – Auser, CIF (Italian Women’s Centre), Donatella Tellini Association, Mediterranean Institute of Gender Studies (MIGS), Σύνδεσμος Επιχειρηματιών Γυναικών Ελλάδος (Σ.Ε.Γ.Ε.), Mujeres Foundation, Bulgarian Centre of Women in Technology, Folkuniversitetet Uppsala.

Η μεθοδολογία του έργου βασίζεται σε δύο βασικές συνιστώσες:

  • την ανταλλαγή εμπειριών και
  • την αναγνώριση καλών πρακτικών.

Η μεθοδολογία είναι προσαρμοσμένη στο εθνικό πλαίσιο της κάθε χώρας στο οποίο υλοποιείται το έργο, καθώς και στις απαιτήσεις που μπορεί να έχουν τα συμμετέχοντα Κέντρα.

Με τη βοήθεια του έργου “WE GO!”, τα Κέντρα κατά της βίας, θα είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικότερα τις οικονομικές ανάγκες των γυναικών, προσφέροντας τους την ευκαιρία να ξεφύγουν από τις βίαιες σχέσεις τους. Το έργο θα βελτιώσει τη διασυνοριακή συνεργασία μεταξύ των επαγγελματιών σε Ευρωπαϊκό επίπεδο μέσα από τον προσδιορισμό και τη διάδοση καλών πρακτικών από τουλάχιστον 8 Ευρωπαϊκές χώρες. Επιπροσθέτως, χάρη στις καινοτόμες μεθοδολογίες και τα προγράμματα, η δυνατότητα των Κέντρων κατά της Βίας των Γυναικών να ανταποκριθούν στις οικονομικές ανάγκες των γυναικών θα βελτιωθεί.

Τα κύρια επιτεύγματα της υλοποίησης του προγράμματος κατά το πρώτο έτος, συνδέονται με την έρευνα και καταγραφή των υπαρχόντων πρακτικών, την ανταλλαγή εμπειρίας μεταξύ των κέντρων που υποστηρίζουν γυναίκες θύματα βίας, την έναρξη της συλλογής στοιχείων για τις γυναίκες ωφελούμενες των κέντρων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα από διάφορες Ευρωπαϊκές χώρες και την παραγωγή ενός εκπαιδευτικού πακέτου.

Δράσεις οι οποίες υλοποιήθηκαν τον πρώτο χρόνο, οδήγησαν σε βαθύτερη ανάλυση της εμπειρίας και της τεχνογνωσίας που έχει αναπτυχθεί από τους φορείς που υποστηρίζουν γυναίκες θύματα βίας, όπως είναι το Κέντρο Γυναικών Καρδίτσας.

Το Κέντρο Γυναικών Καρδίτσας, είναι ένα από τους λίγους πραγματικά φορείς σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, ο οποίος έχει αναπτύξει και παρέχει ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο υποστήριξης στις γυναίκες θύματα βίας, που απευθύνονται σ’ αυτό. «Διαφοροποιείται» από τα άλλα Ευρωπαϊκά κέντρα τα οποία συμμετέχουν στο πρόγραμμα, στο γεγονός της παροχής και εξειδικευμένης υποστήριξης σε θέματα απασχόλησης. Συμβάλλει λοιπόν αποτελεσματικά στην επίτευξη του τελικού στόχου του προγράμματος «WE GO!» ο οποίος είναι η οικονομική ενδυνάμωση, η ανεξαρτησία και τελικά η απομάκρυνση των γυναικών θυμάτων από το φαύλο κύκλο της βίας.

Κέντρο Γυναικών Καρδίτσας

Ηρώων Πολυτεχνείου 22

43132 Καρδίτσα

Τηλ: +30.2441071594

Fax: +302441075141

wck@hol.gr  & wckarditsa@gmail.com

www.wck.gr

www.wegoproject.eu

 

 

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο Κάλεσμα μπλόκου της Νίκαιας
Επόμενο άρθρο Επιχορήγηση του Δ. Λίμνης Πλαστήρα για την αντιμετώπιση κατολισθητικών φαινομένων στο οδικό δίκτυο