Διευκρινήσεις του Τμήματος Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού

14 Απριλίου 2020

Δημοσίευση  της 13ης Απριλίου 2020 σε τοπικά μέσα ενημέρωσης της Καρδίτσας αναφέρεται σε «Σκανδαλο»  εκπόνησης  πρακτικής άσκησης των φοιτητών του Τμήματος Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου & Σχεδιασμού (λανθασμένα αναφέρεται το δημοσίευμα σε φοιτητές Δασοπονίας) στα Τρίκαλα. Η ασαφής και αόριστη αυτή είδηση προξένησε αναστάτωση και παρερμηνείες στην κοινωνία του Ν. Καρδίτσας, αλλά και την άμεση εκδήλωση ενδιαφέροντος από τις τοπικές αρχές, καθώς στο δημοσίευμα δεν αναφέρονταν όλα τα δεδομένα, οι προθέσεις και το σκεπτικό της Ακαδημαϊκής Κοινότητας προς λήψη σχετικής απόφασης για το εν λόγω ζήτημα.

Για το θέμα,  η Συνέλευση του Τμήματος Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου & Σχεδιασμού (ΔΕΞΥΣ) έχει να δηλώσει τα εξής:

Το Τμήμα Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου & Σχεδιασμού εκτιμά ιδιαίτερα τη στήριξη της τοπικής κοινωνίας και το ειλικρινές ενδιαφέρον των τοπικών αρχών του Νομού Καρδίτσας να συμβάλλουν στην αποτελεσματική λειτουργία του.

Το Τμήμα ΔΕΞΥΣ προτίθεται να αξιοποιήσει στο μέγιστο τις δυνατότητες που προσφέρονται στον ορεινό όγκο του Ν. Καρδίτσας και ιδιαίτερα στον Δήμο Λίμνης Πλαστήρα, αλλά και σε άλλους Δήμους του Νομού Καρδίτσας, για την πρακτική άσκηση των φοιτητών του και την πραγματοποίηση εκπαιδευτικών επισκέψεων.

Η ανταπόκριση του Τμήματος ήταν άμεση και αποτελεσματική στο κάλεσμα του Δημάρχου του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα κ. Π. Νάνου στη διατύπωση προτάσεων αξιοποίησης των φυσικών πόρων και υποδομών του Δήμου και να αναπτυχθεί μια αξιόλογη συνεργασία. Το γεγονός αυτό αποδεικνύεται και από την αμεσότατη επίσκεψη αντιπροσωπείας Καθηγητών του Τμήματος ΔΕΞΥΣ (στις 19.2.2020) και όχι μόνον, στην έδρα του Δήμου για να διαμορφώσει ίδια αντίληψη για τις ενδιαφέρουσες προτάσεις του κ. Δημάρχου.

Για τη συνεργασία αυτή έχει ήδη ενημερωθεί προφορικά η Διοίκηση του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας προκειμένου να δρομολογηθεί η υπογραφή ενός μνημονίου συνεργασίας για το οποίο είναι αρχικά θετική.

Για το θέμα της πρακτικής άσκησης των φοιτητών του, το Τμήμα ΔΕΞΥΣ φροντίζει και οργανώνεται από τώρα ώστε να προσφέρει ό,τι το καλύτερο και τα περισσότερα δυνατά εφόδια στους φοιτητές του προκειμένου να αποκομίσουν τις απαραίτητες γνώσεις και εμπειρίες που θα τους βοηθήσουν στην επαγγελματική τους πορεία.

Αν και η διενέργεια της πρακτικής άσκησης των φοιτητών του ΔΕΞΥΣ θα πραγματοποιηθεί σε τρία (3) χρόνια από σήμερα, ωστόσο το Τμήμα και το Παν/μιο Θεσσαλίας σε αυτή τη χρονική περίοδο διερευνά στη Θεσσαλία με προτεραιότητα στο Ν. Καρδίτσας, πιθανούς προορισμούς και προσφερόμενες εγκαταστάσεις και δασικά συμπλέγματα, ώστε να λάβει τις καλύτερες δυνατές αποφάσεις.

Πέραν των διαθέσιμων πόρων και εγκαταστάσεων του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα, ένας από αυτούς τους πιθανούς προορισμούς που προτάθηκαν ήταν η αξιοποίηση των μη χρησιμοποιούμενων πλέον από τη Δασική Υπηρεσία εγκαταστάσεων του δασικού συμπλέγματος Ασπροποτάμου. Παράλληλα εξετάζεται με ενδιαφέρον η αξιοποίηση και επαναλειτουργία των εγκαταστάσεων της Κρατικής Βιομηχανίας Ξύλου Καλαμπάκας από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, καθώς το Τμήμα ΔΕΞΥΣ διαθέτει πολύ αξιόλογους καθηγητές με μεγάλη τεχνογνωσία και εμπειρία διαχείρισης τέτοιου είδους δασικών επιχειρήσεων/εκμεταλλεύσεων.

Μέχρι σήμερα το Τμήμα δεν έχει λάβει κάποια οριστική απόφαση για τις λεπτομέρειες πραγματοποίησης της πρακτικής άσκησης των φοιτητών, και συνεχίζει τη σχετική διερεύνηση και διατύπωση προτάσεων για το θέμα αυτό. Ένα αρχικό σκεπτικό από τη διοίκηση του Τμήματος είναι να εφαρμοστεί το μοντέλο διενέργειας της πρακτικής άσκησης των φοιτητών του Τμήματος Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος του ΑΠΘ που έχει τεράστια εμπειρία στο θέμα αυτό (πάνω 83 χρόνια). Για το σκοπό αυτό το Τμήμα του ΑΠΘ έχει στη διάθεσή του δύο (2) Πανεπιστημιακά Δάση στο Περτούλι Τρικάλων και στον Ταξιάρχη Χαλκιδικής που έχουν παραχωρηθεί από την Πολιτεία από το 1934 για σκοπούς πρότυπης έρευνας, διαχείρισης και πραγματοποίησης της πρακτικής άσκησης των φοιτητών του. Το Τμήμα ΔΕΞΥΣ επιδιώκει να διερευνήσει και δημιουργήσει όλες εκείνες τις απαραίτητες προϋποθέσεις για να επιτύχει ένα αντίστοιχα πολύ μεγάλο στόχο!

Από τις παραπάνω προθέσεις και ενέργειες του Τμήματος ΔΕΞΥΣ ζημιώνεται κάποιος; Η απάντηση είναι προφανής: ΚΑΝΕΝΑΣ!

Για το ανώτατο όργανο του Τμήματος ΔΕΞΥΣ, τη Συνέλευση, αυτή την περίοδο προέχουν άλλα τρέχοντα ζητήματα ως νέο Τμήμα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και προς το παρόν φαίνεται να πρωτοπορεί και να τυγχάνει της αναγνώρισης και της επιβράβευσης των προσπάθειών από τη Διοίκηση του Παν/μίου Θεσσαλίας. Πολύ σύντομα θα γίνει σχετική αναφορά και απολογισμός για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος. Συνοπτικά αναφέρουμε ότι το Τμήμα ΔΕΞΥΣ ως νέο Τμήμα του Παν/μίου Θεσσαλίας είναι μέσα στα 2 πρώτα (Τμήματα) που έγιναν αυτοδύναμα, είναι το πρώτο τμήμα που έχει προκηρύξει τη διενέργεια διδακτορικών σπουδών, έχει υποβάλλει  προς έγκριση δύο (2) νέα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών, είναι το Τμήμα που προσέλκυσε το ενδιαφέρον και τα πολύ θετικά σχόλια του ίδιου του Πρωθυπουργού της Χώρας και της Υπουργού Παιδείας & Θρησκευμάτων τον περασμένο Δεκέμβριο, κατά την επίσκεψή τους στις εγκαταστάσεις μας. Εί ναι ένα από τα πρώτα Τμήματα που έχει καθορίσει το όραμα του, έχει θεσπίσει αρχές και αξίες, προχωρά τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων του, δημιουργεί και οργανώνει νέα εργαστήρια, αξιοποιεί στο μέγιστο δυνατό τις εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό του, διαθέτοντας ένα ιδιαίτερα αξιόλογο ανθρώπινο δυναμικό, που αυξάνεται συνεχώς. Αντίστοιχα, έχει εμφυσήσει στους φοιτητές του την αγάπη και το ενδιαφέρον για συνειδητή απόκτηση γνώσεων μέσα από υπεύθυνη και διαρκή προσπάθεια.

Ως Τμήμα δηλώνουμε υπεύθυνα ότι εργαζόμαστε με ζήλο, πάθος και υπευθυνότητα. Οι πράξεις μας έχουν στόχο την ειλικρινή προσφορά έτσι ώστε να αποτελέσουμε «νησίδα αριστείας στην ανώτατη εκπαίδευση της Χώρας μας με ουσιαστική συμβολή στην έρευνα, την παραγωγή γνώσης και την εκπαίδευση, καθώς και θεμελιώδη κρίκο δυναμικής διασύνδεσης με την αλυσίδα αξίας των δασών, του φυσικού περιβάλλοντος, της βιομηχανίας ξύλου-επίπλου και της κοινωνίας για βιώσιμη ανάπτυξη και κοινωνική ευημερία».

Στο όραμα και την προσπάθειά μας αυτή εκτιμούμε την ύπαρξη αρωγών και συνεργατών με καλή διάθεση και πρόθεση ουσιαστικής προσφοράς ενώ όλες οι προτάσεις είναι καλοδεχούμενες και εξετάζονται με προσοχή.

Στείλτε το άρθρο Στείλτε το άρθρο

Εκτυπώστε το άρθρο Εκτυπώστε το άρθρο

 

<< Επιστροφή