Ειδήσεις

Διπλή συνεδρίαση για το Δημοτικό Συμβούλιο Μουζακίου


Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Μουζακίου με τηλεδιάσκεψη στις 22 Δεκεμβρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 17:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί συγκρότησης επιτροπής για τη Διενέργεια Διαγωνισμών Προμηθειών και Γενικών Υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 221 του Ν. 4412/2016, για το έτος 2021

Εισηγητής: Πρόεδρος Δημ. Συμβουλίου κ. Καραμπέκου Μαρία

2. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί συγκρότησης επιτροπής για την Παρακολούθηση & Παραλαβή Προμηθειών και Γενικών Υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο  221 του Ν. 4412/2016, για το έτος 2021

Εισηγητής: Πρόεδρος Δημ. Συμβουλίου κ. Καραμπέκου Μαρία

3. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί συγκρότησης επιτροπής για τις Ενστάσεις Προμηθειών και Γενικών Υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο  221 του Ν. 4412/2016, για το έτος 2021

Εισηγητής: Πρόεδρος Δημ. Συμβουλίου κ. Καραμπέκου Μαρία

4. Περί συγκρότησης  επιτροπής για τη διεξαγωγή δημοπρασιών για την εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων, σύμφωνα με το άρθρο 26 του Ν. 4024/2011 για το έτος 2021

Εισηγητής: Πρόεδρος Δημ. Συμβουλίου κ. Καραμπέκου Μαρία

5. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί συγκρότησης επιτροπής για τη διενέργεια μίσθωσης ακινήτων ιδιοκτησίας των Κ.Α.Δ.

Εισηγητής: Πρόεδρος Δημ. Συμβουλίου κ. Καραμπέκου Μαρία

6. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τη συγκρότηση επιτροπών παραλαβής προμηθειών, εργασιών & γνωμοδότησης

Εισηγητής: Πρόεδρος Δημ. Συμβουλίου κ. Καραμπέκου Μαρία

7. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί συγκρότησης επιτροπής καταστροφής κινητών πραγμάτων του Δήμου (αρθρ. 199 Δ.Κ.Κ.)

Εισηγητής: Δήμαρχος

8. Συγκρότηση επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών για το έτος 2021

Εισηγητής: Δήμαρχος

9. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί συγκρότησης επιτροπής για τη μίσθωση ακινήτων από το Δήμο

Εισηγητής: Δήμαρχος

10. Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Μουζακίου και της ΠΑΔΥΘ Α.Ε. για την αποκομιδή απορριμμάτων έτους 2021

Εισηγητής: Δήμαρχος

11. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2020

Εισηγητής: Δ/ντρια Διοικ.-Οικ.Υπηρεσιών κ.Ταμπάκου Μαρία

12. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί κατανομής ποσού στις σχολικές επιτροπές για λειτουργικές δαπάνες σχολείων- Δ΄Κατανομη

Εισηγητής: Αντιδημάρχος κ. Πούπης Νικόλαος

13. Συζήτησης και λήψης απόφασης για την έγκριση απολογισμού οικον. έτους 2019 της Β΄/θμιας Σχολικής Επιτροπής

Εισηγητής: Αντιδημάρχος κ. Πούπης Νικόλαος

14. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την εκμίσθωση με δημοπρασία αγροτεμαχίου στην Τ.Κ. Ελληνοπύργου

Εισηγητής: Αντιδημάρχος κ. Πούπης Νικόλαος

15. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την εκμίσθωση με δημοπρασία του Κοινοτικού Αναψυκτηρίου της Τ.Κ. Ελληνοκάστρου

Εισηγητής: Αντιδημάρχος κ. Πούπης Νικόλαος

16. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την παράταση του χρόνου μίσθωσης αγροτεμαχίου της Τ.Κ. Φαναρίου

Εισηγητής: Αντιδημάρχος κ. Πούπης Νικόλαος

17. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την εκμίσθωση με δημοπρασία αγροτεμαχίου στην Τ.Κ. Φαναρίου

Εισηγητής: Αντιδημάρχος κ. Πούπης Νικόλαος

18. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τη λύση μίσθωσης αγροτεμαχίου στην Τ.Κ. Λαζαρίνας

Εισηγητής: Αντιδημάρχος κ. Πούπης Νικόλαος

19. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Μουζακίου έτους 2021

Εισηγητής: Προϊστάμενος Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Φούκας Βασίλειος

Επίσης την Τρίτη  και ώρα 20:00, θα ακολουθήσει συζήτηση και λήψη απόφασης πάνω στο παρακάτω θέμα:

 

1.  Έγκριση του Προϋπολογισμού – Ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης οικ. έτους 2021.

 

Εισηγητής: Δήμαρχος

 

Προηγούμενο άρθρο Από τη Θεσσαλονίκη θα έρθουν στην Καρδίτσα τα ψυγεία που θα φυλάσσονται τα εμβόλια
Επόμενο άρθρο 18 νέα κρούσματα covid στην Καρδίτσα – 88 στην υπόλοιπη Θεσσαλία