Ειδήσεις

Διπλή συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αργιθέας


Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αργιθέας στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος  στο ΑΝΘΗΡΟ την 27-10-2017 ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  και ώρα 13:00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Εισηγητής των θεμάτων: κ. Τσιβόλας Λάμπρος Δήμαρχος

Θέμα:  1ο  Εισήγηση για 9η Τροποποίηση πρ/σμού  του Δήμου οικονομικού  έτους 2017
Θέμα: 2ο Έγκριση δέσμευσης πιστώσεων οικονομικού έτους 2017
Θέμα: 3ο Σύνταξη τριμηνιαίας έκθεσης  Γ΄   τριμήνου 2017  για την εκτέλεση του πρ/σμού οικον. έτους 2017
Θέμα: 4ο Εισήγησης στο Δημοτικό Συμβούλιο για τη διαγραφή η μη  βεβαιωμένων οφειλών δημοτών προς το Δήμο Αργιθέας
Θέμα: 5ο Καθορισμός όρων δημοπράτησης της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου αποκατάσταση υδρομαστευτικών έργων Δήμου Αργιθέας
Θέμα: 6ο Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του συνοπτικού διαγωνισμού της μελέτης με τίτλο: ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΔΡΟΜΑΣΤΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΙΘΕΑΣ”.
Θέμα: 7ο Απαλλαγή υπολόγου εντάλματος προπληρωμής και έγκριση απόδοσης λογαριασμού  του έργου  “Επέκταση δικτύου ΦΟΠ στην θέση Κατούνιστα συνοικισμού Σταυροκήπι Τ.Κ. Βραγκιανών”
Θέμα: 8ο Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο  σχετικά με την αριθ. 4304/ 20-10-2017 αίτηση του  Καλλιώρα Δημητρίου του Γεωργίου για επιστροφή ποσού 37,20 €, ως  αχρεωστήτως καταβληθέντων από τέλη ύδρευσης του έτους 2017.
   

Θα ακολουθήσει και δεύτερη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος  στο ΑΝΘΗΡΟ   την 27-10-2017 ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  και ώρα 16:00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Εισηγητής των θεμάτων: κ. Τσιβόλας Λάμπρος Δήμαρχος

Θέμα:  1ο  Ψήφιση πιστώσεων προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017
   

 

 Ο Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής

ΤΣΙΒΟΛΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ

 

 

 

 

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο Ξεκίνησε η κατασκευή του γηπέδου 5Χ5 στη Μαγούλα
Επόμενο άρθρο Κώστας Τσιάρας: Απαράδεκτη η ταλαιπωρία των οικογενειών με παιδιά που χρήζουν Ειδικής Αγωγής