Ειδήσεις

Διπλή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αργιθέας


Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Αργιθέας στην αίθουσα συνεδριάσεων του  Δημοτικού Καταστήματος  στο Ανθηρό στις 29-1-2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 μ.μ για συζήτηση και λήψη απόφαση με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης το παρακάτω:

  1. Έγκριση  του Απολογισμού, Ισολογισμού και  Αποτελεσμάτων χρήσης και έκθεσης επί του Απολογισμού και Οικονομικών καταστάσεων του  έτους 2016.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Αργιθέας θα συνεδριάσει επίσης στην αίθουσα συνεδριάσεων του  Δημοτικού Καταστήματος  στο Ανθηρό  στις  29-1-2018  ημέρα Δευτέρα  και στις 15:00 μ.μ  για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

    Θέμα:       1ο 1η Τροποποίηση πρ/σμού   του Δήμου οικονομικού  έτους 2018 τροποποίηση τεχνικού προγράμματος   και αποδοχή πιστώσεων.
      Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κατσιάνης  Γεώργιος
    Θέμα:       2ο Συζήτηση και λήψη απόφασης για την Δ΄ τριμηνιαίας εκθέσεως της Οικονομικής Επιτροπής του αφορά την υλοποίηση του πρ/σμού του Δήμου οικ. έτους 2017.
      Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κατσιάνης  Γεώργιος
Θέμα:    3ο Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης προμηθειών  στο Δήμο Αργιθέας για  το οικονομικό έτος 2018.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Παλαμάς  Γεώργιος
Θέμα:  4ο Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης έργων – εργασιών – μελετών    στο Δήμο Αργιθέας για  το οικονομικό έτος 2018.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Παλαμάς Γεώργιος
Θέμα:  5ο  Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης των  μελετών :

1.      «Μίσθωση μηχανημάτων για τον αποχιονισμό δρόμων της Δ.Ε. Ανατολικής Αργιθέας(Α.Μ.1/2018)».

2.      «Μίσθωση μηχανημάτων για τον αποχιονισμό δρόμων της Δ.Ε. Αργιθέας(Α.Μ.3/2018)»

3.      «Μίσθωση μηχανημάτων για τον αποχιονισμό δρόμων της Δ.Ε. Αχελώου(Α.Μ.2/2018)»

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. κ. Παλαμάς Γεώργιος
    Θέμα:       6ο Τροποποίηση της αριθμ.182/2017 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου  με θέμα: Συζήτηση και λήψη απόφασης περί παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης της εργασίας “Συντήρηση υδραγωγείων Δ.Ε. Αργιθέας  για το έτος  2017”.
      Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. κ. Παλαμάς Γεώργιος
Θέμα:    7ο Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση του  πρωτοκόλλου   προσωρινής και οριστικής παραλαβής  του έργου: «Αντιπλημμυρική προστασία Δήμου (Κατασκευή τεχνικών έργων)του πρώην Δήμου Αχελώου (ΑΜ.216/2008).
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. κ. Παλαμάς Γεώργιος
Θέμα:  8ο Συζήτηση και λήψη απόφασης περί χορήγησης παράτασης  προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Αποκατάσταση Δημοτικών κτιρίων Δ.Ε.Αργιθέας (Δημοτικό κτίριο Αγορασιάς).
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Παλαμάς Γεώργιος
Θέμα:  9ο Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη δεκτικότητα Κ.Α. του πρ/σμού του Δήμου οικον. έτους 2018  για εντάλματα προπληρωμής
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κατσιάνης  Γεώργιος
Θέμα:  10ο Αντικατάσταση  μέλους Διοικητικού Συμβουλίου ΔΗ.Κ.Ε.ΑΡ λόγω παραίτησης  και ορισμός νέου Προέδρου Δ.Σ.  ΔΗ.Κ.Ε.ΑΡ λόγω παραίτησης του Προέδρου.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος  κ. Καραγεώργος Αθανάσιος
Θέμα:  11ο Συζήτηση και λήψη απόφασης για τον ορισμό Δημοτικού Συμβούλου και του αναπληρωτή του για τα Μητρώα Αρρένων 2017.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κατσιάνης  Γεώργιος
Θέμα:  12ο Διαδικασία κήρυξης μνημειακών δέντρων στον Δήμο Αργιθέας.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Καραγεώργος Αθανάσιος
Θέμα:  13ο Συζήτηση και λήψη απόφασης περί συγκρότησης επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού  και αξιολόγησης διαδικασίας  σύναψης δημοσίας  συμβάσης της προμήθειας με τίτλο:¨Προμήθεια μηχανήματος έργου (JCB)  για το έτος 2018 (Ν.4412/16).
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Παλαμάς Γεώργιος

 

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

 

Προηγούμενο άρθρο Κώστας Αγοραστός: Η Θεσσαλία είναι προορισμός τεσσάρων εποχών
Επόμενο άρθρο Οι αγρότες διαμαρτυρήθηκαν για τους πλειστηριασμούς