Διπλή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δ. Λ. Πλαστήρα

19 Απριλίου 2019

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα την 23η Απριλίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 16:00 με θέμα ημερήσιας διάταξης το παρακάτω:

 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση του απολογισμού, ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσεως του οικονομικού έτους 2017. (Εισηγητής: Δήμαρχος)

Θα ακολουθήσει και δεύτερη συνεδρίαση στις 17:00 με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2019. (Εισηγητής: κος Κελεπούρης Βασίλειος, Αντιδήμαρχος)
 2. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση έκθεσης Α’ τριμήνου (Ιανουαρίου-Μαρτίου) έλεγχου υλοποίησης προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2019. (Εισηγητής: κος Κελεπούρης Βασίλειος, Αντιδήμαρχος)
 3. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με χορήγηση παράτασης για την ολοκλήρωση του έργου «Επεκταση ηλεκτροφωτισμου Μπελοκομιτη». (Εισηγήτρια: κα Θυμιοπούλου Ελένη, Αντιδήμαρχος)
 4. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με χορήγηση παράτασης για την παράδοση της μελέτης με τίτλο «Διαχειριστική Μελέτη Δημοτικού Δάσους Τ.Κ. Κερασιάς 2019-2028». (Εισηγήτρια: κα Παπαστεργίου-Ζαρκάδα Αικατερίνη, Αντιδήμαρχος)
 5. Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση της εισηγητικής έκθεσης τεκμηρίωσης εσόδων-δαπανών, του προϋπολογισμού και του Ολοκληρωμένου Προγράμματος Δράσης (Ο.Π.Δ.-Στοχοθεσία) οικονομικού έτους 2019 της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης  Δήμου Λίμνης Πλαστήρα «ΕπιΝόηση». (Εισηγητής: κος Γώγουλος Γεώργιος, Δημοτικός Σύμβουλος)
 6. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την κατάρτιση μεσοπρόθεσμου προγράμματος δημοσιονομικής στρατηγικής 2020-2023 Δήμου Λίμνης Πλαστήρα. (Εισηγητής: κος Κελεπούρης Βασίλειος, Αντιδήμαρχος)
 7. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με εγγραφή του Δήμου ως μέλος στην Ενεργειακή Συνεταιριστική Εταιρία Καρδίτσας. (Εισηγήτρια: κα Χρήστου Όλγα, Πρόεδρος Δ.Σ.)
 8. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με εγκατάσταση ασύρματης κεραίας σταθερού δικτύου Cosmote στον Οικισμό Αγ. Αθανασίου της Τ.Κ. Λαμπερού. (Εισηγήτρια: κα Παπαστεργίου-Ζαρκάδα Αικατερίνη, Αντιδήμαρχος)
 9. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τον ορισμό επιτροπών παραλαβής προμηθειών και υπηρεσιών. (Εισηγητής: κος Κελεπούρης Βασίλειος, Αντιδήμαρχος)
 10. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών. (Εισηγητής: κος Κελεπούρης Βασίλειος, Αντιδήμαρχος)
 11. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αποδοχή και απόδοση πίστωσης στη Σχολική Επιτροπή του Δήμου ποσού 5.360,00 € της Β’ κατανομής έτους 2019 για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων. (Εισηγήτρια: κα Ξηροφώτου Βασιλική, Δημοτική Σύμβουλος)
 12. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση αποφάσεων Δημάρχου που αφορούν σε κατεπείγουσα ανάθεση υπηρεσιών και έργων. (Εισηγητής: κος Κελεπούρης Βασίλειος, Αντιδήμαρχος)
 13. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με μετατοπίσεις- επεκτάσεις δικτύων ηλεκτροφωτισμού σε Τ.Κ. του Δήμου. (Εισηγήτρια: κα Θυμιοπούλου Ελένη, Αντιδήμαρχος)
 14. Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση της δαπάνης και απόδοση πίστωσης για τις εκδηλώσεις της εθνικής επετείου της 25ης Μαρτίου έτους 2019. (Εισηγητής: κος Αργύρης Γεώργιος, Αντιδήμαρχος)
 15. Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση της δαπάνης και απόδοση πίστωσης για τη συνδιοργάνωση με τον Αθλητικό Πολιτιστικό Σύλλογο Καρδίτσας «Περσεας» αγώνα ορεινού δρόμου στην περιοχή της Λίμνης Πλαστήρα. (Εισηγητής: κος Αργύρης Γεώργιος, Αντιδήμαρχος)
 16. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τον καθορισμό δικαιούχου αποζημίωσης για συμμετοχή σε συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου. (Εισηγήτρια: κα Χρήστου Όλγα, Πρόεδρος Δ.Σ.)
 17. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με άσκηση ή μη ένδικων μέσων κατά της 62/2019 διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου Καρδίτσας. (Εισηγητής: κος Κελεπούρης Βασίλειος, Αντιδήμαρχος)
 18. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με άσκηση ή μη ένδικων μέσων κατά της 63/2019 διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου Καρδίτσας. (Εισηγητής: κος Κελεπούρης Βασίλειος, Αντιδήμαρχος)
 19. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με άσκηση ή μη ένδικου μέσου κατά της 199/2018 απόφασης του Τριμελούς Εφετείου Λάρισας. (Εισηγητής: κος Κελεπούρης Βασίλειος, Αντιδήμαρχος)
 20. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με άσκηση ή μη ένδικου μέσου κατά της 22/2019 απόφασης του Τριμελούς Εφετείου Λάρισας. (Εισηγητής: κος Κελεπούρης Βασίλειος, Αντιδήμαρχος)
 21. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ενδοδικαστική συμβιβαστική επίλυση της διαφοράς μεταξύ του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα και της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «Αποκομιδη-ανακυκλωση ανανεωσιμες πηγες ενεργειας ανωνυμη εταιρια». (Εισηγητής: κος Κελεπούρης Βασίλειος, Αντιδήμαρχος)
 22. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τη φιλοτέχνηση μνημείου για τον σμηναγό Γεώργιο Μπαλταδώρο στην Τ.Κ. Μορφοβουνίου. (Εισηγήτρια: κα Χρήστου Όλγα, Πρόεδρος Δ.Σ.)
 23. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με εκμίσθωση δημοτικής έκτασης και καθορισμό του ετήσιου μισθώματος. (Εισηγητής: κος Κελεπούρης Βασίλειος, Αντιδήμαρχος)
 24. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με αίτηση του επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας κ. Παΐση Δημητρίου για παραχώρηση χώρου και εξοπλισμού στο Δημαρχείο για την εξυπηρέτηση της μείζονος αντιπολίτευσης. (Εισηγητής: κος Κελεπούρης Βασίλειος, Αντιδήμαρχος)
 25. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με αίτηση της εταιρίας » Φιλική εταιρία λίμνης Πλαστήρα ΙΚΕ» για εκμίσθωση γηπέδων. (Εισηγητής: κος Κελεπούρης Βασίλειος, Αντιδήμαρχος)
 26. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με αίτηση της κ. Νικολαΐδου Ελένης του Νικολάου σχετικά με χορήγηση βεβαίωσης παλαιότητας αγροτεμαχίου. (Εισηγήτρια: κα Παπαστεργίου-Ζαρκάδα Αικατερίνη, Αντιδήμαρχος)
Στείλτε το άρθρο Στείλτε το άρθρο

Εκτυπώστε το άρθρο Εκτυπώστε το άρθρο

 

<< Επιστροφή

Γλυκερία - Ακολούθησα ένα αστέρι
Παυλίνα Βουλγαράκη - Λαβύρινθοι
Κώστας Μακεδόνας - Είναι πια αργά
Βιολέτα Ίκαρη - Μαύρα
Χάρις Αλεξίου - Πόρτες ανοιχτές
Πυξ Λαξ - Χωρίς ντροπή
Γιάννης Πάριος - Θα σ΄ αγαπώ
Ραλλία Χρηστίδου - Μονάχη ταξιδεύω
Ελεωνόρα Ζουγανέλη - Έλα
Λαυρέντης Μαχαιρίτσας - Έλα ψυχούλα μου

 


The Fray - You found me
Billy Ocean - Loverboy
Cock Robin - The promise you made
Whitney Houston - How will I know
Demi Lovato - I will survive
Beloved - Sweet harmony
Sheryl Crow - My favorite mistake
Asia - Heat of the moment
Zucchero - Wonerful life
Tina Turner - In your wildest dreams

 


Ιανουάριος 2020
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031EC