Ειδήσεις

ΔΠΜΣ: Εκπαίδευση για την Αειφορία και το Περιβάλλον


Το Τμήμα Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών και το Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας καλούν τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν υποψηφιότητα για την παρακολούθηση    του    Διατμηματικού    Προγράμματος    Μεταπτυχιακών    Σπουδών    (Δ.Π.Μ.Σ.) «Εκπαίδευση για την Αειφορία και το Περιβάλλον» για το ακαδημαϊκό έτος 2020 – 2021.

Προηγούμενο άρθρο Σύλληψη ατόμου για κλοπή
Επόμενο άρθρο Με επιτυχία το σεμινάριο του ΣΘΕΒ: Διαχείριση και ενδυνάμωση προσωπικού