Ειδήσεις

Εγκαίνια νέου κτιρίου της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας


Τα εγκαίνια του νέου κτιρίου της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας, θα πραγματοποιηθούν την Τετάρτη 14/12/2016 στις 12:00 παρουσία του Περιφερειάρχη κ. Αγοραστού Κωνσταντίνου.

Η πράξη με τίτλο «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΙ/Λ» εντάχθηκε με την με αρ. πρωτ. 6714/2-11-2010 Απόφαση Ένταξης Πράξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Ε.Σ.Π.Α. «Θεσσαλίας –Στερεάς Ελλάδος –Ηπείρου 2007-2013».

Με το έργο αυτό καλύπτονται στεγαστικές ανάγκες της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας & Πρόνοιας (τα Τμήματα: Νοσηλευτικής και Ιατρικών Εργαστηρίων),που αφορούν τόσο στο εκπαιδευτικό προσωπικό (γραφεία), όσο και στους φοιτητές (αίθουσες διδασκαλίας, αμφιθέατρα, εργαστήρια, κτλ).

Η σύμβαση του υποέργου «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΙ/Λ» προϋπολογισμού 7.171.918,03€ πραγματοποιήθηκε  στις 31-5-2013 με την εταιρεία ΑΙΟΛΟΣ Α.Τ.Ε. με έκπτωση 49,32%.

Οι χώροι του κτιρίου αναπτύσσονται σε δύο ορόφους συνολικής δομημένης επιφάνειας περίπου 4.200m2.Η αρχιτεκτονική λύση είναι  μια οργάνωση κτιρίου τύπου ανοικτού –ακτινωτού με κεντρικό αίθριο. Γύρω από το κεντρικό αίθριο οργανώνονται οι εξής ζώνες :

  • η ζώνη των αιθουσών διδασκαλίας και των εργαστηρίων σε δύο ορόφους,
  • η ζώνη γραφείων των καθηγητών επίσης σε δύο ορόφους,
  • η ζώνη του μεγάλου αμφιθεάτρου στο ισόγειο,
  • η ζώνη του μικρού αμφιθεάτρου στο ισόγειο,
  • η ζώνη υπογείου άνω των 1.000μ2 που καλύπτουν τις ανάγκες χώρων αρχείου, αποθηκευτικών χώρων και χώρων ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων.
  • Επίσης περιλαμβάνεται διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου με χώρους στάθμευσης και πρασίνου.

Το κτίριο κατασκευάστηκε σύμφωνα με τις νέες αυστηρές διατάξεις του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων, με αποτέλεσμα να απαιτεί ελάχιστη ενέργεια για τη λειτουργία του. Το Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας,προσαρμοζόμενο στην Κοινοτική Οδηγία  2010/31/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 19ης Μαΐου 2010 που αναφέρει ότι : «…..μετά τις 31 Δεκεμβρίου 2018 τα νέα κτίρια που στεγάζουν δημόσιες αρχές ή είναι ιδιοκτησίας τους να αποτελούν κτίρια με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας»,εφάρμοσε πλήρως την αντίστοιχη εθνική νομοθεσία.

Είναι προσαρμοσμένο πλήρως στις ειδικές διατάξεις του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού περί εξυπηρέτησης Ατόμων με Ανάγκες σε δημοσία κτίρια, με ράμπες πρόσβασης τόσο εξωτερικά όσο και εσωτερικά του κτιρίου,ειδικές θέσεις στους χώρους των αμφιθεάτρων, ειδικούς χώρους υγιεινής και δύο ανελκυστήρες.

Το έργο περαιώθηκε στις 30-5-2016.

Κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της πράξης, εντάχθηκε και το υποέργο «Ηλεκτροδότηση κτηρίου ΣΕΥΠ από δίκτυο μέσης τάσης της ΔΕΗ και αλεξικέραυνο» προϋπολογισμού 150.192,80€. Η σύμβαση του έργου η οποίαυπεγράφη στις 2/11/2015, εκτελέστηκε και παραδόθηκε σε 35 μέρες εντός της συμβατικής προθεσμίας. Περιλάμβανε εγκατάσταση ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού μέσης τάσης και αλεξικέραυνου ιονισμού.

Το κτίριο της Σ.Ε.Υ.Π. αποτελεί κόσμημα του ΤΕΙ Θεσσαλίας και είναι ένα  σύγχρονο κτίριο, προσαρμοσμένο στις απαιτήσεις της τρέχουσας  νομοθεσίας.

Ευχαριστίες :                                                                                

Ευχαριστούμε θερμά τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας, κ. Αγοραστό Κωνσταντίνο, για την εμπιστοσύνη  που έδειξε στη διοίκηση του ιδρύματος και για το γεγονός ότι ενέταξε το έργο στη χρηματοδότηση του ΕΣΠΑ και για το ότι στάθηκε αρωγός σε όλη την διάρκεια εκτέλεσής του. Ευχαριστούμε επίσης την  Προϊσταμένη της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων Θεσσαλίας κ. Σαραφίδου Μελπομένη,καθώς  και όλο το προσωπικό της υπηρεσίας για την άριστη συνεργασία.

Τέλος ευχαριστούμε την Τεχνική Υπηρεσία του Τ.Ε.Ι., τους επιβλέποντες, το Τεχνικό Συμβούλιο, τη Συνέλευση του Τ.Ε.Ι., την Οικονομική Υπηρεσία, τη Σ.Ε.Υ.Π. και τα τμήματά της και όλους εκείνους που συνέβαλαν με οποιοδήποτε τρόπο.

 

ΛΑΡΙΣΑ, 12  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

 

 

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΟΥΛΑΣ

 

Προηγούμενο άρθρο Με επιτυχία η ετήσια Γ.Σ. της Αμφικτιονίας Θεσσαλών Καραγκούνηδων
Επόμενο άρθρο Συμφωνία της Τράπεζας Πειραιώς για Συμβολαιακή Κτηνοτροφία