Εθελοντισμός: από την φιλανθρωπία στην σύγχρονη πραγματικότητα


Την Τετάρτη 13-5-2015, πραγματοποιήθηκε στην έδρα εκδήλωση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης με θέμα «Εθελοντισμός: από την φιλανθρωπία στην σύγχρονη πραγματικότητα». Την οργάνωση επιμελήθηκε η σύμβουλος σταδιοδρομίας του σχολείου μας κα. Καλογιάννη Χρύσα.

Στην Ελλάδα, τα τελευταία χρόνια, με αφορμή την ανθρωπιστική κρίση ως συνέπεια της οικονομικής κρίσης, παρατηρήθηκε μια αύξηση της εθελοντικής προσφοράς και έφερε τον εθελοντισμό  στο προσκήνιο κυρίως  με τη μορφή δράσεων αλληλεγγύης. Τα θέματα της εκδήλωσης αναπτύχθηκαν από την κα. Μανιάτη Ελένη (Κοινωνική λειτουργό, Msc Κοινωνική Πολιτική-Πρόεδρο του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος-Τ.Τ. Καρδίτσας) και την  Αντιδήμαρχο Πρόνοιας, Αλληλεγγύης & Εθελοντισμού του Δήμου Καρδίτσας κα. Αντωνίου Ελένη.

Η παρουσίαση της κας. Μανιάτη Ελένης είχε στόχο να αποσαφηνίσει την έννοια του εθελοντισμού όπως έχει διαμορφωθεί σήμερα παρουσιάζοντας συγχρόνως μορφές εθελοντισμού και  τους φορείς που  υλοποιούν εθελοντικές δράσεις. Έγινε αναφορά στα οφέλη του εθελοντισμού για την κοινωνία και τους ίδιους τους εθελοντές, παρουσιάστηκαν το έργο εθελοντικών οργανώσεων της πόλης μας  και πως μπορεί ο εθελοντισμός να συμβάλλει αποτελεσματικά στη διαμόρφωση συνείδησης και στάσης ενεργού πολίτη που αναλαμβάνει δράση, συμμετέχει και παρεμβαίνει στα σύγχρονα κοινωνικά προβλήματα.

Στην Ελλάδα, τα τελευταία χρόνια, με αφορμή την ανθρωπιστική κρίση ως συνέπεια της οικονομικής κρίσης , παρατηρήθηκε μια αύξηση της εθελοντικής προσφοράς και έφερε τον εθελοντισμό  στο προσκήνιο κυρίως  με τη μορφή δράσεων αλληλεγγύης. Ο εθελοντισμός όπως διαμορφώνεται στις σύγχρονες κοινωνίες είναι πολύ περισσότερο από ένα περιστασιακό χόμπι και δεν εξαντλείται σε μια στείρα, χωρίς προοπτική, φιλανθρωπία. Ο εθελοντισμός είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με τις ανάγκες, τα όνειρα, το ήθος του κάθε ανθρώπου που αγωνίζεται για μια καλύτερη ζωή, ένα καλύτερο μέλλον και μια καλύτερη κοινωνία μέσα στην οποία ζει και αναπτύσσεται.

Γι’ αυτό η Αντιδήμαρχος Πρόνοιας, Αλληλεγγύης & Εθελοντισμού του Δήμου Καρδίτσας κα. Αντωνίου Ελένη ενημέρωσε όλους μας για τις δραστηριότητες – εθελοντικές δράσεις που υλοποιούνται με πρωτοβουλία του δήμου Καρδίτσας, ως κύριο μέσο για την άμβλυνση των επιπτώσεων της κρίσης. Γιατί γύρω μας υπάρχουν πολλοί συνδημότες μας οι οποίοι υπομένουν την κρίση με στωϊκότητα και αξιοπρέπεια, που όμως έχουν άμεση ανάγκη τη βοήθεια της κοινωνίας. Η επίσημη πολιτεία παρεμβαίνει τις περισσότερες φορές ανεπαρκώς, γι’ αυτό είναι καθήκον της Τοπικής Αυτοδιοίκησης να παρεμβαίνει αναλαμβάνοντας δράση για το σκοπό αυτό.

Το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ) Καρδίτσας λειτουργεί από το 2004 και είναι ένα καινοτόμο Σχολείο Εκπαίδευσης Ενηλίκων. Πολλοί από τους μαθητές μας είναι ΡΟΜΑ και μετανάστες. Το πρόγραμμα των ΣΔΕ συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.) και από το Ελληνικό Δημόσιο. Εποπτεύονται από την Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς και από το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ). Υπηρετούν την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού μέσω της εκπαίδευσης και στόχοι είναι η επανασύνδεση με την τυπική εκπαίδευση, η διαμόρφωση θετικής στάσης προς τη μάθηση, η απόκτηση βασικών γνώσεων και δεξιοτήτων και η πρόσβαση στην αγορά εργασίας.

 

Σουφλάκος Βασίλειος

Φυσικός – MSc Τηλεπικοινωνίες

Διευθυντής ΣΔΕ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

 

Προηγούμενο άρθρο Πάνω από 150 κιθαρίστες από όλη την Ελλάδα στη λίμνη Πλαστήρα
Επόμενο άρθρο Η Eπανενεργοποίηση της Ορεινής Ζώνης της Πίνδου - Γράφει ο Β. Τσιτσιρίγκος