Ειδήσεις

Εκλογή μελών Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου Σοφάδων


Γίνεται γνωστό ότι στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημοτικού Καταστήματος Σοφάδων στις 01.09.2019, ημέρα Κυριακή και ώρα 11:00 π.μ., θα διεξαχθεί η προβλεπόμενη από τα άρθρα 64 και 74 του Ν. 3852/ 2010, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τα άρθρα 71 και 76 του Ν. 4555/2018, εκλογή των μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου, των μελών της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

 

Προηγούμενο άρθρο Η νομιμοφάνεια μιας θεσμικής εκτροπής - Γράφει ο Βασιλάκος Γ. Αστέριος
Επόμενο άρθρο Για την απόφαση του δικαστηρίου της Ε.Ε. σχετικά με το τσίπουρο – τσικουδιά