Ειδήσεις

Εκπαίδευση για την Αειφορία και το Περιβάλλον


Το Τμήμα Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών και το Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας διοργανώνουν από κοινού Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) «Εκπαίδευση για την Αειφορία και το Περιβάλλον» που θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, αντικείμενο μοναδικό στην Κεντρική Ελλάδα.

Ο σκοπός είναι η ενίσχυση των ευκαιριών σταδιοδρομίας των εκπαιδευτικών, των στελεχών της εκπαίδευσης, των υπευθύνων για την χάραξη περιβαλλοντικής πολιτικής, αυτών που επιθυμούν ή δραστηριοποιούνται σε συναφείς επιστημονικές περιοχές.

Το αντικείμενο είναι η εξειδίκευση επιστημόνων σε εκπαιδευτικές, ερευνητικές και αναπτυξιακές στρατηγικές για την αειφόρο διαχείριση του περιβάλλοντος και τη διάδοση της αειφορίας, η ενημέρωση για τη μετάβαση από την περιβαλλοντική εκπαίδευση στην εκπαίδευση για την αειφόρο ανάπτυξη καθώς και η κατανόηση της έννοιας και του περιεχόμενου της αειφόρου ανάπτυξης.

Οι απόφοιτοι αναμένεται να είναι σε θέση να στελεχώσουν εκπαιδευτικά ιδρύματα, να εργαστούν σε περιβαλλοντικά κέντρα και οργανισμούς του ιδιωτικού τομέα, μη-κυβερνητικούς οργανισμούς και σε ΜΜΕ, σε Ο.Τ.Α., σε υπηρεσίες του δημόσιου τομέα, ημικρατικών οργανισμών για θέματα περιβαλλοντικής πολιτικής, περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, ευαισθητοποίησης, και προώθησης της έννοιας και των πρακτικών της αειφόρου ανάπτυξης.

Οι μεταπτυχιακές σπουδές οδηγούν στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Εκπαίδευση για την Αειφορία και το Περιβάλλον»,12μηνης διάρκειας. Ο μέγιστος αριθμός εισακτέων ανέρχεται σε σαράντα (40) άτομα.

Τα μαθήματα θα διεξάγονται στοΤμήμαΓεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος στο Βόλο.Η διδασκαλία των μαθημάτων θα γίνεται Παρασκευή απόγευμα και Σάββατο, θα είναι μικτή και συνίσταται σε: α) διά ζώσης διδασκαλία και β) σε εξ αποστάσεως.Επιπλέον, προβλέπεται η διεξαγωγή εργαστηρίωνσε φορείς περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και διοργάνωση θερινών σχολείων.

Γίνονται δεκτοίπτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης τμημάτων της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς καιοι επί πτυχίω φοιτητές/τριες των ιδρυμάτων της ημεδαπής.

Περίοδοι υποβολής: 1 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου 2019 και 26 Αυγούστου έως 30 Σεπτεμβρίου2019.

Ο φάκελος υποψηφιότητας θα αποστέλλεται είτε ηλεκτρονικά στις διευθύνσειςdpmseap@uth.gr, είτε ταχυδρομικώς στο Γραφείο του Δ.Π.Μ.Σ. (υπόψη κ. Δρ. Σοφοκλή Ε. Δρίτσα).Για περισσότερες πληροφορίες, στον ιστότοποhttps://www.dpmseap.diae.uth.gr.

 

Προηγούμενο άρθρο Εργασίες συντήρησης οδοστρώματος της οδού Καρδίτσας – Μητρόπολης
Επόμενο άρθρο Ελονοσία και Ιός του Δυτικού Νείλου