Ειδήσεις

Ενέργειες αποτελεσματικής φυτοπροστασίας των βαμβακοκαλλιεργειών


Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της ΠΕ Καρδίτσας και το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου Μαγνησίας, στο πλαίσιο του Προγράμματος Γεωργικών Προειδοποιήσεων Ολοκληρωμένης Φυτοπροστασίας της Βαμβακοκαλλιέργειας της χώρας, ενημερώνουν τους βαμβακοκαλλιεργητές της Π.Ε. Καρδίτσας για τις απαραίτητες ενέργειες αποτελεσματικής φυτοπροστασίας των βαμβακοκαλλιεργειών.

 • Οι οδηγίες του παρόντος δελτίου αφορούν το χρονικό διάστημα μέχρι την έναρξη της ανθοφορίας.
 • Οι παραγωγοί πρέπει να παρακολουθούν τακτικά τις καλλιέργειες και σύμφωνα με τα πραγματικά δεδομένα, να εφαρμόζουν τις συγκεκριμένες καλλιεργητικές πρακτικές φυτοπροστασίας και στο σωστό χρόνο, όπως παρακάτω περιγράφονται κατά περίπτωση.

 

 1. Διαπιστώσεις

 

 • Την φετινή χρονιά παρατηρήθηκε σε γενικές γραμμές οψίμιση στην καλλιέργεια του βαμβακιού, λόγω των βροχοπτώσεων και των χαμηλών θερμοκρασιών κατά την περίοδο του φυτρώματος αλλά και των έντονων βροχοπτώσεων και πλημμυρικών φαινομένων κατά το τρίτο δεκαήμερο του Μαίου.  . Οι φυτείες που είχαν σπαρθεί πριν τις βροχοπτώσεις επηρεάστηκαν λιγότερο από αυτές και βρίσκονται σε καλύτερη και πιο πρώιμη κατάσταση.  Σε  αρκετές περιπτώσεις έγιναν επανασπορές . Γενικά οι φυτείες έχουν κανονική πυκνότητα φυτών ανά στρέμμα με ελάχιστες εξαιρέσεις.
 • Οι φυτείες αυτό το διάστημα έχουν ύψος από 20 έως 40 cm με τις πιο πρώιμες να έχουν 6-8 χτένια ανά φυτό και στις πιο όψιμες να εμφανίζονται τα πρώτα χτένια.
 • Παρατηρήθηκαν μικρές προσβολές από θρίπες και αφίδες. Σε λίγες περιπτώσεις με έντονη προσβολή από αφίδες έγιναν και ψεκασμοί με ειδικά αφιδοκτόνα.
 • Ο αριθμός των συλλήψεων – στις μετρήσεις που έγιναν την 28η  και 30η  Ιουνίου – ενήλικων (πεταλούδων) πράσινου σκουληκιού στο δίκτυο φερομονικών παγίδων που έχει εγκαταστήσει η Υπηρεσία μας ποικίλει. Σε κάποιες περιοχές οι συλλήψεις ήταν ελάχιστες ενώ σε  άλλες αρκετά σημαντικές.

 

 1. Συστάσεις – καλλιεργητικές πρακτικές

 

3.1    Συνιστάται στους βαμβακοπαραγωγούς να εφαρμόζουν ορθολογική αζωτούχο λίπανση και άρδευση,

προκειμένου να αποτραπεί η προσέλκυση επιβλαβών οργανισμών και φυσικά η περαιτέρω           οψίμιση

των φυτειών. Συστήνεται επίσης η εφαρμογή ρυθμιστών ανάπτυξης στις συνιστώμενες δόσεις όπου

απαιτείται , αναλόγως της γονιμότητας του εδάφους και του ύψους των φυτών.

3.2 Τα βαμβακόφυτα στο στάδιο αυτό συνήθως ξεπερνούν το πρόβλημα με τους θρίπες κυρίως αλλά και  τις  αφίδες και επεμβάσεις με φυτοφάρμακα πρέπει να αποφεύγονται για την προστασία των ωφελίμων εντόμων, που αυτή την εποχή εγκαθίστανται στις καλλιέργειες.

Σε περιπτώσεις που το πρόβλημα των αφίδων εμφανίζεται επίμονα και οι πληθυσμοί είναι μεγάλοι – οι αφίδες ευνοούνται από χαμηλές θερμοκρασίες και υψηλή σχετική υγρασία – εφόσον ψεκάσουμε, θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε ειδικά αφιδοκτόνα.

3.3 Οι καλλιεργητές να παρακολουθούν τις φυτείες 2 φορές την εβδομάδα και όταν διαπιστώσουν παρουσία βλαβερών εντόμων και ζημιές στην καλλιέργεια, να επεμβαίνουν μόνον  όταν οι πληθυσμοί των εντόμων αυτών ξεπερνούν τα όρια , όπως αναφέρονται παρακάτω:

     Αφίδες: Μόνον εάν οι πληθυσμοί παραμένουν υψηλοί για επτά (7) τουλάχιστον συνεχείς ημέρες.

Τετράνυχοι: Όταν οι πληθυσμοί του τετράνυχου αρχίζουν να προκαλούν φυλλόπτωση.

     Θρίπες: Όταν σε φυτά εμφανισθούν κατά μέσο όρο 1-2 θρίπες σε δείγμα 20-40 φυτών.

     Λύγκος: Όταν σε φυτά εμφανισθούν πέντε(5) άτομα λύγκου κατά μέσο όρο ανά 100 φυτά.

 

3.4 Επισημαίνουμε ότι οι όποιες μη σημαντικές ζημιές στα πρώτα στάδια ανάπτυξης της καλλιέργειας προλαβαίνουν να αντικατασταθούν σταδιακά με νέα όργανα.

Μόνον οι σημαντικές ζημιές  που προκαλούνται από έντομα με  πυκνότητα πληθυσμού πάνω από τα όρια ψεκασμών πρέπει να αντιμετωπίζονται με έγκαιρη χρήση εγκεκριμένων φυτοφαρμάκων και κατά προτίμηση με εκλεκτικά, βιολογικά και λοιπά σκευάσματα στοχευμένης δράσης  για την διαφύλαξη των ωφελίμων εντόμων.

 

 1. Εφαρμογή ψεκασμών με Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα.

 

 • Την χρονική αυτή περίοδο δεν συνιστώνται επεμβάσεις με φυτοπροστατευτικά στις βαμβακοφυτείες , χωρίς έλεγχο των ορίων ψεκασμών.

Άστοχοι και άκαιροι ψεκασμοί αποβαίνουν σε βάρος της καλλιέργειας , του περιβάλλοντος  και       της υγείας του ανθρώπου.

 • Οι βαμβακοπαραγωγοί ενημερώνουν με κάθε μέσο τους μελισσοκόμους για τυχόν ψεκασμό και εφαρμόζουν τα αναγραφόμενα στην ετικέτα του γεωργικού φαρμάκου σχετικά με την προστασία των μελισσών.

 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ:

 • Τα εγκεκριμένα γεωργικά φάρμακα βρίσκονται στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων του Υπουργείου Παραγωγικής Aνασυγκρότησης , Περιβάλλοντος και Ενέργειας: (http://www.minagric.gr/syspest/).
 • Κατά την επιλογή και εφαρμογή κάθε γεωργικού φαρμάκου από τον διακινητή, παραγωγό/χρήστη, να ακολουθούνται και εφαρμόζονται προσεκτικά και χωρίς αποκλίσεις , όλες οι πληροφορίες και οδηγίες της ετικέτας του και των αναγραφόμενων στη συσκευασία.
 • Οι βαμβακοπαραγωγοί, χρήστες, είναι αποκλειστικά και μόνο υπεύθυνοι για την τελική απόφαση επιλογής της συγκεκριμένης κάθε φορά φυτοπροστατευτικής επέμβασης στις συνθήκες της καλλιέργειάς των, των φυτοπροστατευτικών προϊόντων που θα επιλέξουν  και του τρόπου και χρόνου χρησιμοποίησης αυτών, καθώς και παντός χειρισμού στην καλλιέργειά τους και των ποσοτικών και ποιοτικών αποδόσεων σύσπορου βάμβακος της καλλιέργειας.
 • Σύμφωνα με τα άρθρα 9 παρ. 3 και 10 παρ. 3 του Ν.4036/2012, όποιος χρησιμοποιεί μη εγκεκριμένα φυτοπροστατευτικά προϊόντα υπόκειται σε διοικητικές και ποινικές κυρώσεις.
 • Η χρήση φυτοπροστατευτικών προιόντων γίνεται από επαγγελματίες χρήστες που κατέχουν πιστοποιητικό γνώσεων ορθολογικής χρήσης φυτοπροστατευτικών προιόντων.

 

Για περισσότερες πληροφορίες οι βαμβακοπαραγωγοί μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Καρδίτσας καθώς και στο Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου Μαγνησίας, στα τηλέφωνα 24413-55203 , 55244 και 55243 και 24210-66525.

 

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος

της Δ/νσης

 

 

Δημήτριος Β. Κωστής

Γεωπόνος

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου στο χωριό Άγιοι Ανάργυροι
Επόμενο άρθρο Εβδομαδιαίο πρόγραμμα Κινητής Αστυνομικής Μονάδας Καρδίτσας