Ενημέρωση για την απογραφή της ξυλείας και των προϊόντων ξυλείας

08 Δεκεμβρίου 2016

Ερμηνεία ως προς τον τύπο του βιβλίου απογραφής της ξυλείας και των προϊόντων ξυλείας των κωδικών του παραρτήματος του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ.995/2010 (αφορά εμπόρους ξυλείας, προϊόντων ξυλείας, επίπλων, μικροεπίπλων, ξυλόγλυπτων, καυσόξυλων, pellet κ.ά. και γενικότερα όσους ασχολούνται με την επεξεργασία ξύλου).

Σχετ.: α) Ο Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 995/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Οκτωβρίου 2010 «για τη θέσπιση των υποχρεώσεων των φορέων εκμετάλλευσης που διαθέτουν ξυλεία και προϊόντα ξυλείας στην αγορά» ^L 295 της 12-11-2010).

β) Η ΚΥΑ αριθμ.134627/5835/23-12-2015 «Καθορισμός αρμόδιων αρχών, μέτρων και διαδικασιών για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 995/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Οκτωβρίου 2010 “για τη θέσπιση των υποχρεώσεων των φορέων εκμετάλλευσης που διαθέτουν ξυλεία και προϊόντα ξυλείας στην αγορά” και των σχετικών με αυτόν, κατ’ εξουσιοδότηση και εκτελεστικών, Κανονισμών της Επιτροπής που εκδίδονται για την εφαρμογή τους» (ΦΕΚ 2872/Β/29-12-2015).

γ) Τα πρακτικά των από 7/9/2016 και από 14/10/2016 1ης και 2ης Συνεδρίασης της Τεχνικής Διυπουργικής Ομάδας Εργασίας (Τ.Δ.Ο.Ε.).

Για την ενιαία εφαρμογή από όλες τις Περιφερειακές Αρμόδιες Αρχές Κανονισμού Ξυλείας (Π.Α.Α. Καν. Ξυλείας), λαμβάνοντας υπόψη τα στο ανωτέρω (γ) σχετικό αναφερόμενα πρακτικά των συνεδριάσεων της Τ.Δ.Ο.Ε. (που συστήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 3 της (β) σχετικής ΚΥΑ) αποφασίστηκε να καθοριστεί από την Κεντρική Αρμόδια Αρχή Κανονισμού Ξυλείας ο τύπος του Βιβλίου απογραφής της ξυλείας και των προϊόντων ξυλείας, που πρέπει να διατηρείται από τους Φορείς Εκμετάλλευσης και τους Εμπόρους, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 13  της ανωτέρω (Β) σχετικής ΚΥΑ.

Για το σκοπό αυτό το εν λόγω βιβλίο θα είναι ενιαίου μορφότυπου για όλους τους Εμπόρους και Φορείς Εκμετάλλευσης και θα περιλαμβάνει 50 αριθμημένες σελίδες, με δυνατότητα συμπλήρωσης σε αυτό επιπλέον σελίδων, όποτε και εφόσον απαιτηθεί. Η κάθε σελίδα περιλαμβάνει τις απαιτούμενες στήλες για την καταχώρηση εξειδικευμένων πληροφοριών που αφορούν το εμπόρευμα όπως: ο τύπος της ξυλείας ή των προϊόντων ξυλείας (κατά κωδικό όπως απαριθμούνται στο παράρτημα του Καν. 995/2010, η κοινή – εμπορική και, όπου απαιτείται, η επιστημονική ονομασία του είδους του δένδρου από το οποίο παρήχθη η ξυλεία ή τα προϊόντα ξυλείας, η ποσότητα του εμπορεύματος (όγκος, βάρος ή αριθμός μονάδων –ανάλογα με την περίπτωση), ο προμηθευτής, η χώρα προέλευσης, καθώς και η ημερομηνία εισαγωγής (διάθεσης για πρώτη φορά στην αγορά της ΕΕ) και ο αριθμός του παραστατικού.

Πλήρες αντίτυπο του βιβλίου του θέματος με 50 σελίδες (εκτός των εξωφύλλων), καθώς και συμπληρωματική κενή σελίδα του εν λόγω βιβλίου, έχει αναρτηθεί σε pdf μορφή στον επίσημο διαδικτυακό μας τόπο (www.ypeka.gr), υπό τη διαδρομή: ΔΑΣΗ/ ΔΙΕΘΝΗ ΘΕΜΑΤΑ – ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ/ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ FLEGT/ Εγκύκλιοι/ α. Για τον “Κανονισμό Ξυλείας”: Εγκύκλιος με Α.Π. 148587/6214/01-12-2016, προκειμένου να μπορεί να εκτυπωθεί από όλους τους ενδιαφερόμενους (“Εμπόρους”, “Φορείς Εκμετάλλευσης”) και να προσκομίζεται για θεώρηση στην κατά τόπο αρμόδια περιφερειακή αρχή κανονισμού ξυλείας, (Διεύθυνση Δασών Καρδίτσας) όπου θα σφραγίζεται κάθε αριθμημένη σελίδα του, πριν τη χρήση του από κάθε ενδιαφερόμενο για καταχώρηση σε αυτό των απαιτούμενων πληροφοριών.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλείται ο κάθε ενδιαφερόμενος υπόχρεος να επικοινωνεί κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες με τη Δ/νση Δασών Καρδίτσας στο τηλ: 2441080134 με τον κ. Νταή Ιωάννη και στο τηλ: 2441080138 με την κα Μητσάκη Σταυρούλα.

 

Από τον Εμπορικό Σύλλογο Καρδίτσας

Στείλτε το άρθρο Στείλτε το άρθρο

Εκτυπώστε το άρθρο Εκτυπώστε το άρθρο

 

<< Επιστροφή

Δεκέμβριος 2020
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031EC