Ειδήσεις

Ενημέρωση για τους υπόγειους κάδους


Ενημερώνονται οι δημότες οτι λόγω βλάβης του γερανοφόρου οχήματος που πραγματοποιεί την αποκομιδή των απορριμάτων και των ανακυκλώσιμων υλικών από τους υπόγειους κάδους που βρίσκονται στο κέντρο της πόλης, η Υπηρεσία Καθαριότητας τοποθέτησε προσωρινά συμβατικούς κάδους στις αντίστοιχες θέσεις για χρήση από τους περίοικους κατοίκους και επαγγελματίες. Παράλληλα σε συνεργασία με τη ΔΕΥΑΚ προχώρησε στο πλύσιμο των υπόγειων κάδων και των θέσεων τους.

Το σύστημα των υπόγειων κάδων θα επαναλειτουργήσει με την επισκευή του γερανοφόρου οχήματος.

Προηγούμενο άρθρο Σχετικά με την ανάδειξη των εκπροσώπων στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο των Ο.Τ.Α.
Επόμενο άρθρο Δίνεται λύση στο πρόβλημα της καταβολής των ενισχύσεων των αγροτών