Ειδήσεις

Επίκαιρες συμβουλές προς τους αγρότες για τη χρήση γεωργικών φαρμάκων από το Δ. Παλαμά


Εν όψη της νέας καλλιεργητικής περιόδου οι αγρότες της ευρύτερης περιοχής του Δήμου Παλαμά προχωρούν στην εκτέλεση των απαραίτητων καλλιεργητικών εργασιών για την εγκατάσταση των ανοιξιάτικων καλλιεργειών τους (βαμβάκι, αραβόσιτος κ.λ.π).

Μια από τις σημαντικότερες ίσως καλλιεργητικές εργασίες είναι οι ψεκασμοί ζιζανιοκτονίας. Εργασία η οποία χρίζει ιδιαίτερης προσοχής λόγω της επικινδυνότητας, από την μη ορθή εκτέλεση της, τόσο για το περιβάλλον όσο και για τους ίδιους τους αγρότες που εκτελούν την συγκεκριμένη εργασία.

Ο Δήμος Παλαμά  ευαισθητοποιημένος σε θέματα περιβάλλοντος αλλά και υγείας του πολίτη συστήνει για την ασφαλή και ορθολογική διαχείριση των γεωργικών φαρμάκων, την αποφυγή  δυσμενών επιπτώσεων (άμεσων και έμμεσων) στο περιβάλλον και τον χρήστη, την εφαρμογή  από τους αγρότες των παρακάτω γενικών κανόνων:

 1. Να φυλάσσονται πάντα στην αρχική τους συσκευασία σε χώρο ασφαλές, μακριά από παιδιά, παραγωγικά ζώα, τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές,  σε μέρος δροσερό και καλά αεριζόμενο.
 2. Οι ψεκαστές να φορούν κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία (αδιάβροχη στολή, γάντια, μπότες, προστατευτική μάσκα).
 3. Πριν την χρήση διαβάστε προσεκτικά τις αναγραφόμενες στην ετικέτα του σκευάσματος οδηγίες χρήσης και προφυλάξεις που πρέπει να λαμβάνονται.
 4. Να αποφεύγεται σε κάθε περίπτωση η επαφή του φαρμάκου με οποιοδήποτε σημείο του σώματος(δέρμα, μάτια, εισπνοή, κατάποση).
 5. Να χρησιμοποιούνται κατάλληλα ρυθμισμένα και καλά συντηρημένα ψεκαστικά μηχανήματα.
 6. Τα κενά συσκευασίας(υγρών σκευασμάτων) να ξεπλένονται τρεις φορές με νερό το οποίο στη συνέχεια να αδειάζεται στην δεξαμενή του ψεκαστικού μηχανήματος, και να καταστρέφονται με διάτρηση.
 7. Να γίνεται συλλογή και καταστροφή των κενών συσκευασίας των γεωργικών φαρμάκων και όχι ανεξέλεγκτη διάθεση τους στις αγροτικές εκτάσεις και τις παρακείμενες αρδευτικές τάφρους.
 8. Να μην χρησιμοποιούνται τα κενά συσκευασίας των γεωργικών φαρμάκων για κανένα άλλο σκοπό(π.χ αποθήκευση νερού ή τροφίμων που καταναλώνονται από ανθρώπους ή ζώα).
 9. Να παρασκευάζεται τόσο ψεκαστικό υγρό όσο χρειάζεται.
 10. Να κρατούνται τα παραγωγικά ζώα μακριά από την ψεκασμένη περιοχή σύμφωνα με τις οδηγίες που αναγράφονται στην ετικέτα του σκευάσματος.
 11. Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε κατά την διάρκεια του ψεκασμού.
 12. Σε περίπτωση ατυχήματος, να αφαιρούνται όλα τα ρούχα που έχουν μολυνθεί και να πλένονται με άφθονο νερό τα μέρη του σώματος που έχουν έρθει σε επαφή με το ψεκαστικό υγρό.
 13. Εάν αισθανθείτε αδιαθεσία, ζητείστε ιατρική συμβουλή δείχνοντας την ετικέτα  του γεωργικού φαρμάκου.
 14. Μετά το τέλος των εργασιών ψεκασμού πλυθείτε σχολαστικά με σαπούνι και νερό.

Με το άρθρο 26 της υπ’ αριθμ. 8197/90920/22-7-2013 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1883Β/2013) όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ.  6669/79087/15-7-2015 ΚΥΑ καθορίζονται οι ελάχιστες αποστάσεις, που πρέπει να τηρούνται μεταξύ ζώνης ψεκασμού και ειδικών περιοχών.

 

Σε περίπτωση που αναφέρονται επιπλέον οδηγίες ασφαλείας στην έγκριση κυκλοφορίας ενός γεωργικούφαρμάκου, οι οποίες ορίζουν αυστηρότερες των ανωτέρω προϋποθέσεις χρήσης, εφαρμόζονται οιοδηγίες αυτές.

 

Με πρωτοβουλία του Δήμου Παλαμά κατασκευάζονται σε όλες τις Τοπικές Κοινότητες του Δήμου σε κεντρικά σημεία υδροληψίας των ψεκαστικών μηχανημάτων κάδοι,  όπου θα γίνεται η συλλογή των κενών συσκευασίας των αγροτικών φαρμάκων.

 

 

 

Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

 

 

 

ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΑΡΑΪΣΚΟΥ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο Εκδήλωση με θέμα το ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό
Επόμενο άρθρο Η κατασκευή του μνημείου 731 επί τάπητος