Ειδήσεις

Επαναληπτική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Αργιθέας


Επαναληπτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αργιθέας (λόγω μη απαρτίας στις 23-07-2016) θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του  Δημοτικού Καταστήματος  στο ΑΝΘΗΡΟ  στις  27-07 -2016  ημέρα  ΤΕΤΑΡΤΗ  και ώρα 13:00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα ακόλουθα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Θέμα:  1ο 8η Τροποποίηση πρ/σμού   του Δήμου οικονομικού  έτους 2016 και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Στεργίου Βασίλειος
Θέμα:  2ο  Α) Τροποποίηση προϋπολογισμού

Β) έγκριση τεύχους προεκτίμησης αμοιβής και

Γ) καθορισμός τρόπου εκτέλεσης της μελέτης του έργου : “Βελτίωση – ασφαλτόστρωση Δημοτικής οδού στον οικισμό Βασιλάδες Τ.Κ. Πετρίλου Δ.Ε. Ανατολικής Αργιθέας

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Στεργίου Βασίλειος
Θέμα: 3ο Συζήτηση και λήψη απόφασης για την Β΄ τριμηνιαίας εκθέσεως της Οικονομικής Επιτροπής του αφορά την υλοποίηση του πρ/σμού του Δήμου οικ. έτους 2016.
Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Στεργίου Βασίλειος
Θέμα: 4ο     Ψήφιση «Επιχειρησιακού Προγράμματος Δήμου Αργιθέας για την περίοδο 2015 – 2019»
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Καραγεώργος Αθανάσιος
Θέμα: 5ο Έγκριση της «Έκθεσης με τις διαδικασίες κατάρτισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δήμου Αργιθέας για την περίοδο 2015 – 2019».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Καραγεώργος Αθανάσιος
Θέμα: 6ο ‘Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών μελέτης με και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης της προμήθειας μεταφορικών μέσων πρ/σμού 65.000,00 ευρώ με το Φ.Π.Α. 24%
Εισηγητής: Υπάλληλος Δήμου κα Αθηνά Τσίγκα
Θέμα: 7ο Συζήτηση και λήψη απόφασης για συγκρότηση επιτροπής παραλαβής της προμήθειας μεταφορικών μέσων
Εισηγητής: Υπάλληλος Δήμου κα Αθηνά Τσίγκα
Θέμα: 8ο Έγκριση μελέτης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου “Αποκατάσταση ζημιών στο οδικό δίκτυο Δ.Ε. Ανατολικής Αργιθέας” πρ/σμού 12.000 ευρώ.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Στεργίου Βασίλειος – κα Αθηνά Τσίγκα
Θέμα: 9ο Περί συζήτηση και λήψη απόφασης:  α. δεκτικότητα Κ.Α. για εντάλματα προπληρωμής.

β.  Έγκριση και ανάθεση εκτέλεσης  του έργου “Χορήγηση μιας νέας παροχής ισχύος 8 kVA ( Νο 0) σε πίλλαρ με αριθμό παροχής 41602156-01 που βρίσκεται στη διεύθυνση  θέση Ι.Μ. Σπηλιάς”  –   στην ΔΕΔΔΗΕ”.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Καραγεώργος Αθανάσιος
Θέμα: 10ο Περί συζήτηση και λήψη απόφασης:  α. δεκτικότητα Κ.Α. για εντάλματα προπληρωμής.

β.  Έγκριση και ανάθεση εκτέλεσης του έργου “συμπλήρωση ΦΟΠ στην Τ.Κ. Πετρίλου στον οικισμό “Βρυσούλες”  με κωδικό πελάτη 4415125410182027 – στην ΔΕΔΔΗΕ”.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Καραγεώργος Αθανάσιος
Θέμα:  11ο Περί συζήτηση και λήψη απόφασης:  α. δεκτικότητα Κ.Α. για εντάλματα προπληρωμής.

β.  Έγκριση και ανάθεση εκτέλεσης του έργου  “συμπλήρωση ΦΟΠ στην Τ.Κ. Στεφανιάδας στον οικισμό Αετοχώρι στη θέση “Κάμποι”  με κωδικό πελάτη 4415560680182021 –  στην ΔΕΔΔΗΕ”.

Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Στεργίου Βασίλειος
Θέμα:  12ο Συζήτηση και λήψη απόφασης  ότι το οικόπεδο  ιδιοκτησίας της Μπαμπάτσικου  Ελευθερίας  που βρίσκεται  εντός των ορίων του οικισμού   της Τοπικής Κοινότητας Βραγκιανών
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Καραγεώργος
Θέμα:  13ο Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της αιτήσεως του κ. Κατσίκη Αλεξάνδρου για χαρακτηρισμό οδού εντός της ιδιοκτησίας του στην Τ.Κ. Καρυάς
Εισηγητής: Υπάλληλος Δήμου κα Αθηνά Τσίγκα
Θέμα:  14ο Συζήτηση επί αιτήσεως της κα. Τσέλιου Ρεβέκα – Γιαβρούτα Γεωργία – Κωφού Ιωάννη, σχετικά με βοσκή ζώων άλλων Τοπικών Κοινοτήτων στη Τ.Κ. Θερινού.
Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. κ. Σέμπρος Απόστολος
Θέμα: 15ο Συζήτηση και λήψη απόφαση για την διοργάνωση Πολιτιστικών – αθλητικών εκδηλώσεων στον Δήμο 2016.
Εισηγητής Δήμαρχος κ. Τσιβόλας Λάμπρος  – Αντιδήμαρχος κ. Αρκούδα Στυλιανή
Θέμα:  16ο Έκδοση του Δήμου Αργιθέας  βιβλίου “Το Πετρίλο των Αγράφων κατά της Τουρκοκρατίας” του κ Τσιώλη.

Ψήφιση πίστωσης 600,00 €

Εισηγητής Δήμαρχος κ. Λάμπρος Τσιβόλας
Θέμα:  17ο Συμμετοχή του Δήμου Αργιθέας σε ΟΧΕ – Ανάθεση σε Τεχνικό σύμβουλο για την υποστήριξη του Δήμου στο ΟΧΕ Δυτ. Θεσσαλίας.

Ψήφιση πίστωσης 3.720,00 € με ΦΠΑ.

Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Λάμπρος Τσιβόλας
Θέμα:  18ο Περί αποδοχής ή αποποίησης των περιουσιακών στοιχείων του διαθέτη Θεοφάνη Τσατσαρώνη του Δημητρίου
Εισηγητής: Πρόεδρος Τ.Κ. Μαράθου Νικολάου Παναγιώτης
Θέμα:  19ο Συζήτηση επί της αιτήσεως του Τοπικού Συμβουλίου  Ανθηρού
Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. Σέμπρος Απόστολος

 

 

 

 

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο Γενική Συνέλευση του Συλλόγου Κτηνοτρόφων Αργιθέας
Επόμενο άρθρο Στοχευμένοι αστυνομικοί έλεγχοι με 11 συλλήψεις