Ειδήσεις

Επείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πλαστήρα


Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67 και 69 του ν.3852/2010 καθώς και του άρθρου 65 παρ.5 του Ν.3852/2010, όπως συμπληρώθηκε από την παρ 2 του άρθρου 1 του ν. 4257/2014 και ισχύει, θα πραγματοποιηθεί στο Δημαρχείο του Δήμου κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, την 22α Αυγούστου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00 σε επανάληψη της διαδικασίας πρόσκλησης για συνεδρίαση καθώς με την 2927/07-08-2019 πρόσκληση δεν επετεύχθη απαρτία.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης έχουν ως εξής:

1.Συζήτηση-ενημέρωση και λήψη απόφασης για το πρόβλημα  που προέκυψε με την αποκομιδή των σκουπιδιών του Δήμου μας (Εισηγητής: κος Μπουραζάς Πέτρος Δημοτικός Σύμβουλος)

  1. Ενημέρωση για το πρόβλημα υδροδότησης στην Τ.Κ. Μπελοκομίτη. (Εισηγητής: κος Αντωνίου Ηλίας Δημοτικός Σύμβουλος)

Τα θέματα κρίνονται κατεπείγοντα διότι αφορούν την αποκομιδή των σκουπιδιών και την ύδρευση της Τ.Κ. Μπελοκομίτη.

Προηγούμενο άρθρο Βιωματική εκπαιδευτική δράση –πεζοπορία
Επόμενο άρθρο Ορκωμοσία νέας Δημοτικής Αρχής Δήμου Παλαμά