Ειδήσεις

Ερώτηση Γ. Κωτσού στον ΥΠ.ΕΘ.Α. για το Χρόνο Διοικήσεως ή Ειδικής Υπηρεσίας Αξιωματικών και Υπαξιωματικών


Παρέμβαση στη Βουλή έκανε ο Βουλευτής Ν.Δ. Ν. Καρδίτσας κ. Γιώργος Κωτσός για το Χρόνο Διοικήσεως η Ειδικής Υπηρεσίας Αξιωματικών και Υπαξιωματικών που υπηρετούν στο Ν. Καρδίτσας.

Πρόκειται για Ερώτηση που απευθύνεται στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας κ. Νίκο Παναγιωτόπουλο, η οποία αναφέρει τα εξής:

«Κύριε Υπουργέ

Μετά από επαφή με την «Ενωση στρατιωτικων περιφερειακης ενοτητας Καρδιτσας» (Ε.Σ.ΠΕ.Ε.ΚΑ.) και Επιστολή που έλαβα πρόσφατα, επιθυμώ να επισημάνω τα εξής:

Σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, οι Αξιωματικοί και οι Υπαξιωματικοί των Ενόπλων Δυνάμεων για να προαχθούν στον επόμενο βαθμό, πρέπει υποχρεωτικά να υπηρετούν σε κάθε βαθμό σε συγκεκριμένες θέσεις και για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Ο χρόνος αυτός καλείται «χρόνος διοικήσεως» εφόσον κατά τη διάρκειά του ασκεί διοίκηση ή «χρόνος ειδικής υπηρεσίας» στην περίπτωση που δεν ασκεί διοίκηση. Όταν οι θέσεις διοίκησης ή ειδικής υπηρεσίας δεν επαρκούν για τη δοκιμασία σε αυτές, είναι δυνατόν να ορισθούν και άλλες θέσεις με απόφαση του Συμβουλίου Αρχηγών Γενικών Επιτελείων (ΣΑΓΕ).

Στο Κέντρο Εκπαίδευσης Στρατονομίας (ΚΕΣΝ), που εδρεύει στo Ρούσσο Καρδίτσας, καθώς και στη Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών (ΣΜΥ), που εδρεύει στην γειτονική πόλη των Τρικάλων, δεν έχουν προβλεφθεί θέσεις για χρόνο διοίκησης εξ΄ ολοκλήρου.

Συγκεκριμένα, καταργήθηκαν με απόφαση του τότε Αρχηγού ΓΕΣ, όλες οι σχετικές θέσεις, για όλους του βαθμούς στις Μονάδες των νομών Καρδίτσας και Τρικάλων, ενώ δεν συνέβη το ίδιο για τους νομούς Λάρισας και Μαγνησίας.

Έτσι, τα στελέχη που υπηρετούν στις Φρουρές Καρδίτσας και Τρικάλων, (καταγόμενοι κυρίως από τους δύο αυτούς Νομούς), μετατίθενται σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, (ένα, ή δύο έτη), με αποτέλεσμα να δημιουργούνται σοβαρότατα προβλήματα στην οικογενειακή, οικονομική και υγειονομική κατάσταση των ιδίων, των ατόμων που επιμελούνται και κυρίως:

α. Σε όσους αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα και οξέα κοινωνικά προβλήματα και ανήκουν στην κατηγορία της ειδικής μεταθετικότητας όπως αυτοί που έχουν σύζυγο που ανήκει στην κατάσταση της «Ελαφράς Υπηρεσίας» ή αυτοί που επιμελούνται ΑμεΑ (με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω), τέκνο, ή σύζυγο, ή άλλο άτομο με δικαστική απόφαση. (Υπάρχουν αρκετά στελέχη αυτών των κατηγοριών στη Φρουρά Καρδίτσας).

β. Σε αυτούς οι οποίοι είναι διαζευγμένοι, ή χήροι.

γ. Σε όσους που ενώ – σύμφωνα με τη νομοθεσία – έχουν τα απαιτούμενα μόρια για παραμονή στη Φρουρά, μετατίθενται προκειμένου να συμπληρώσουν χρόνο διοικήσεως σε άλλη φρουρά, γεγονός που γεννά το αίσθημα της αδικίας, με άμεση επίπτωση στο ηθικό τους.

Πρόταση της «ΕΝΩΣΗΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ» (Ε.Σ.ΠΕ.Ε.ΚΑ.) είναι η επαναξιολόγηση της ορθολογικής χρήσης του κριτηρίου χρόνου διοίκησης – ειδικής υπηρεσίας όπως παρακάτω, λαμβάνοντας υπόψη και τη σχετιζόμενη με τη σταδιοδρομία εξέλιξη του στελέχους:

* Να μην μετατίθενται και να συμπληρώνουν χρόνο διοικήσεως εκεί που υπηρετούν όσοι ανήκουν στις κατηγορίες που αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα και οξεία κοινωνικά προβλήματα όπως, αυτοί που έχουν σύζυγο που ανήκει στην κατάσταση της «Ελαφράς Υπηρεσίας», αυτοί που επιμελούνται ΑμεΑ (με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω) τέκνο ή σύζυγο ή άλλο άτομο με δικαστική απόφαση και όσοι είναι γονείς ανήλικου τέκνου που ασκούν κατ’ αποκλειστικότητα την επιμέλεια αυτού, είτε εν τοις πράγμασι είτε κατόπιν δικαστικής απόφασης. Με τον τρόπο αυτό θα εφαρμόζονται στο ακέραιο οι προβλεπόμενες από το (β) σχετικό διατάξεις, χωρίς να αφήνουν περιθώρια για διοικητικές εξαιρέσεις, οι οποίες δημιουργούν νέα, στα ήδη μεγάλα προβλήματα, που αντιμετωπίζουν τα στελέχη αυτών των κατηγοριών.

* Με τροποποίηση των (α) και (γ) σχετικών έτσι ώστε, στο ΚΕΣΝ να εγγράφουν χρόνο διοικήσεως εξ΄ ολοκλήρου όσοι ανάλογα με το βαθμό τους εκτελούν τα καθήκοντα του Ομαδάρχη, Διμοιρίτη, Αρχιλοχία Λόχου, Διοικητή Λόχου, Υποδιοικητή και Διοικητή ΚΕΣΝ. Επίσης να προστεθεί στους βαθμούς Λοχαγού – Υπολοχαγού – Ανθυπολοχαγού (Φροντιστές και Αρχιτεχνίτες όπλων), έναντι της θέσης «Υπηρετούντες» και στη στήλη εξ’ ολοκλήρου οι θέσεις: Ανεξάρτητες Υπομονάδες, Μονάδες, Συγκροτήματα, Σχηματισμοί Εκστρατείας, ΜΕ, ΚΕ, ΚΕΝ, (όπως προέβλεπε αρχικά η ισχύουσα Πάγια Διαταγή, προ της ειδικά για το νομό Καρδίτσας, τροποποιήσεώς της), καθόσον οι Αξιωματικοί των κατηγοριών αυτών εκτελούν ειδικά καθήκοντα που απορρέουν από την ειδικότητά τους και δεν σχετίζονται με τη γεωγραφική θέση, ή την αποστολή της Μονάδας. Διευκρινίζεται ότι όλα τα παραπάνω ίσχυαν προ της τροποποίησης το 2014 από τον τότε Αρχηγό ΓΕΣ.

Επειδή, πρόκειται για ένα σημαντικό ζήτημα που αφορά στην υποχρέωση μέριμνας από πλευράς Ελληνικής Πολιτείας για τη στήριξη του στρατιωτικού προσωπικού και την ομαλή επαγγελματική εξέλιξη των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων.

Επειδή, το ΚΕΣΝ είναι η μόνη στρατιωτική υπηρεσία του Νομού Καρδίτσας στην οποία υπηρετούν κυρίως Αξιωματικοί, η Υπαξιωματικοί με καταγωγή από την Καρδίτσα και αρκετοί εξ αυτών αντιμετωπίζουν οξεία κοινωνικά προβλήματα (ανάπηροι οι ίδιοι, ανάπηρα τέκνα, χήροι με ανήλικα τέκνα κτλ).

Επειδή, η επίλυση του εν λόγω θέματος δεν επιφέρει οικονομική επιβάρυνση στον προϋπολογισμό.

Επειδή, η σχετική με το θέμα Πάγια Διαταγή τελεί υπό αναθεώρηση (βρίσκεται στην ιεραρχία του ΓΕΣ για έγκριση) και τη συγκεκριμένη χρονική συγκυρία δίδεται δυνατότητα άμεσης επίλυσης των παραπάνω αναφερόμενων χρόνιων προβλημάτων.

Ερωτάσθε κ. Υπουργέ:

  1. Προτίθεστε να παρέμβετε άμεσα για την επαναξιολόγηση της ορθολογικής χρήσης του κριτηρίου «χρόνου διοίκησης» – «ειδικής υπηρεσίας» με βάση την πρόταση της Ενωσης στρατιωτικων περιφερειακης ενοτητας Καρδιτσας» (Ε.Σ.ΠΕ.Ε.ΚΑ.), λαμβάνοντας υπόψη και τη σχετιζόμενη με τη σταδιοδρομία εξέλιξη του κάθε στρατιωτικού στελέχους;
  2. Η παρέμβασή σας θα είναι προς την κατεύθυνση επαναφοράς του προηγούμενου καθεστώτος (προ του 2014), σε ότι αφορά το «Χρόνο Διοικήσεως» ή «Ειδικής Υπηρεσίας Αξιωματικών και Υπαξιωματικών», για τα στρατιωτικά στελέχη που υπηρετούν σε Μονάδες των Νομών Καρδίτσας και Τρικάλων;

 

Προηγούμενο άρθρο Δωρεάν προληπτικές εξετάσεις στο Δήμο Παλαμά
Επόμενο άρθρο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχαικών Σπουδών Επιχειρηματικότητα