Ειδήσεις

Ευκαιρία πραγματοποίησης μεταπτυχιακών σπουδών στην Καρδίτσα


Στην πόλη της Καρδίτσας λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2015-16 το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Προηγμένες Μέθοδοι Κατασκευής Προϊόντων από Ξύλο» του Τμήματος Σχεδιασμού & Τεχνολογίας Ξύλου & Επίπλου Τ.Ε. του ΤΕΙ Θεσσαλίας.

Έτσι, δίνεται ευκαιρία σε αποφοίτους τόσο του Τμήματος Σχεδιασμού & Τεχνολογίας Ξύλου & Επίπλου, όσο και σε διπλωματούχους Πολυτεχνικών Σχολών, Πτυχιούχους Θετικών Επιστημών Πανεπιστημίων, Τμημάτων Οικονομικών, Διοίκησης, Μάρκετινγκ, καθώς και άλλων Τμημάτων ΑΕΙ (Πανεπιστημίων ή ΤΕΙ) με σχετική συνάφεια με το αντικείμενο του εν λόγω ΜΠΣ, που διαμένουν στην Θεσσαλία και όχι μόνο, να παρακολουθήσουν το εν λόγω μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών.

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 15/5.9.2017 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Σχεδιασμού & Τεχνολογίας Ξύλου & Επίπλου Τ.Ε. της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Ε.Φ.) του ΤΕΙ Θεσσαλίας, έχει δοθεί ολιγοήμερη παράταση υποβολής αιτήσεωνστους υποψηφίους μεταπτυχιακούς φοιτητές που επιθυμούν να εγγραφούν στον 3ο κύκλο τουΜεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο: «Προηγμένες Μέθοδοι Κατασκευής Προϊόντων από Ξύλο» (ΠΜΚ-ΠΡΟΞΥ), για το ακαδημαϊκό έτος 2017-18, μέχρι τις 18 Σεπτεμβρίου 2017.

Σημειώνεται ότι:

α) Τα μαθήματα θα αρχίσουν στις αρχές Οκτωβρίου 2017 και θα πραγματοποιούνται στις κτιριακές εγκαταστάσεις του Τμήματος Σχεδιασμού & Τεχνολογίας Ξύλου & Επίπλου Τ.Ε. στην Καρδίτσα, κάθε Παρασκευή (απόγευμα) και Σάββατο (πρωί), προκειμένου να διευκολύνονται εργαζόμενοι φοιτητές που βρίσκονται σε μακρινή απόσταση από την Καρδίτσα.

β) Το ΠΜΣ προσφέρεται σε πλήρη ή μερική φοίτηση.

γ) Ο ανώτατος αριθμός των φοιτητών που θα γίνουν δεκτοί στο πρόγραμμα αυτό για το ακαδημαϊκό έτος 2017-18 ανέρχεται στους τριάντα (30).

δ) Το Π.Μ.Σ. – ΠΜΚ-ΠΡΟΞΥ αυτοχρηματοδοτείται και τα συνολικά δίδακτρα είναι 2.800 € ανά φοιτητή και για τα τρία (3) εξάμηνα σπουδών, τα οποία καταβάλλονται τμηματικά σε δύο (2) ισόποσες δόσεις, τον Σεπτέμβριο και τον Ιανουάριο του κάθε ακαδημαϊκού έτους.

ε) Δίνονται υποτροφίες τόσο στους φοιτητές που εισάγονται στο ΜΠΣ με τη μεγαλύτερη βαθμολογία, όσο και σε όποιον/α συγκεντρώσει την υψηλότερη βαθμολογία στα 5 μαθήματα του 1ου εξαμήνου. Ειδικά για το Α.Ε. 2017-18 δίνεται μια πλήρης υποτροφία που αντιστοιχεί σε απαλλαγή από το σύνολο των διδάκτρων του ΜΠΣ, από την εταιρεία ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Ε. (ελληνική βιομηχανία παραγωγής τεχνητής ξυλείας) για τον εορτασμό των 40 ετών επιτυχούς λειτουργίας της.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν έως τις 18 Σεπτεμβρίου 2017 μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση msc.wfdt@teithessaly.gr, πλήρως συμπληρωμένη την Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος που είναι διαθέσιμη στην επίσημη ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ. – ΠΜΚ-ΠΡΟΞΥhttp://msc.wfdt.teithessaly.gr, καθώς και να υποβάλλουν στο διάστημα αυτό στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. του Τμήματος Σχεδιασμού & Τεχνολογίας Ξύλου & Επίπλου Τ.Ε. του ΤΕΙ Θεσσαλίας (Β. Γρίβα 11, 43100 – Καρδίτσα) αυτοπροσώπως ή να αποστείλουν ταχυδρομικά συστημένο φάκελο με τα εξής δικαιολογητικά:

  1. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας.
  2. Πλήρες και ενημερωμένο βιογραφικό σημείωμα, το οποίο θα περιλαμβάνει στοιχεία για τις σπουδές, την επιστημονική και επαγγελματική δραστηριότητα των υποψηφίων.
  3. Αντίγραφα τίτλων σπουδών και πιστοποιητικά αναλυτικής βαθμολογίας (ή Παραρτήματα Διπλωμάτων) ή υπεύθυνη δήλωση ότι αναμένεται η αποφοίτηση και ορκωμοσία τους μέχρι της 29 Σεπτεμβρίου 2017.
  4. Βεβαίωση αναγνώρισης και ισοτιμίας από το ΔΟΑΤΑΠ (για όσους προέρχονται από Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής).
  5. Αντίγραφα πιστοποιητικών γνώσης ξένων γλωσσών.
  6. Αποδεικτικά επαγγελματικής, εκπαιδευτικής εμπειρίας και εν γένει επιστημονικής δραστηριότητας (εφόσον υπάρχουν).
  7. Συστατικές επιστολές (εφόσον υπάρχουν).
  8. Τέσσερις (4) φωτογραφίες ταυτότητας

Πληροφορίες για το Μεταπτυχιακό: Τηλέφωνα: 24410-64730, 693-7384777 – E-mail: msc.wfdt@teithessaly.gr – Ιστοσελίδα: http://msc.wfdt.kard.teilar.gr

Ο Διευθυντής

του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών – ΠΜΚ-ΠΡΟΞΥ

Δρ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

Καθηγητής ΤΕΙ Θεσσαλίας

 

Προηγούμενο άρθρο Κώστας Τσιάρας: Στον πυρήνα των κυβερνητικών προτεραιοτήτων της ΝΔ οι ταχείες και αξιόπιστες μεταρρυθμίσεις
Επόμενο άρθρο Η Ακαδημία Καλαθοσφαίρισης Καρδίτσας είναι εδώ