Ειδήσεις

Εχθροί και ασθένειες σε καλλιέργειες με φασολάκι


Οι θρίπες προκαλούν ζημιές με το να διαρρηγνύουν και να απομυζούν τα κύτταρα της επιδερμίδας των φύλλων προκαλώντας εσχαρώσεις (κατσάρωμα φύλλων), καρπών και ανθόροια.

Στο φασολάκι οι θρίπες είναι φορείς ιώσεων και προκαλούν μείωση  της παραγωγής και της ποιότητας του  προϊόντος.

Συστάσεις: Να γίνει ψεκασμός με  εγκεκριμένα φυτοπροστατευτικά σκευάσματα.

 

ΑΦΙΔΕΣ (Aphis gossypii, Myzus persicae)

Οι μελίγκρες είναι φορείς ιώσεων, προκαλούν ζημιές με την απομύζηση  του χυμού των φυτών και  με τα μελιτώματα που εκκρίνουν.

Συστάσεις: Να γίνει καταπολέμηση με επιτρεπόμενα  για την καλλιέργεια  φυτοπροστατευτικά σκευάσματα.

 

 

ΒΟΤΡΥΤΗΣ(Botrytis cinerea)

 

Την εμφάνισή του έκανε ο βοτρύτης στο φασολάκι θερμοκηπίου.

Ο Βοτρύτης προσβάλει  τα στελέχη τα φύλλα τα άνθη  τους μίσχους και τους λοβούς της φασολιάς

Και προκαλεί νεκρωτικές κηλίδες και στη συνέχεια την εμφάνιση  τεφράς εξάνθησης του παθογόνου πάνω  στις  προσβεβλημένες περιοχές.

Συνθήκες ανάπτυξης: Ο μύκητας αναπτύσσεται σε θερμοκρασίες 1-300C. Με άριστη 18-230C και υψηλή σχετική υγρασία στο περιβάλλον του θερμοκηπίου(κακός αερισμός).

Καταπολέμηση:

1) Μείωση της υγρασίας στο χώρο του θερμοκηπίου. Αυτό επιτυγχάνεται με αραιή φύτευση των φυτών πάνω στις γραμμές. Ο χώρος του θερμοκηπίου να αερίζεται καλά και οι αρδεύσεις να γίνονται τις πρωινές ώρες ώστε να γίνεται γρήγορη εξάτμιση του νερού από την επιφάνεια των φυτών.

2) Τήρηση της  καλής υγιεινής στις καλλιέργειες. Οι καλλιέργειες να είναι απαλλαγμένες από νεκρούς φυτικούς ιστούς διότι ο βοτρύτης εγκαθίσταται σε νεκρούς φυτικούς ιστούς που δημιουργούνται συνήθως από υπερβολική αζωτούχο λίπανση.

3) Η αντιμετώπιση της ασθένειας να γίνει αμέσως μετά την εμφάνιση της με εγκεκριμένα φυτοπροστατευτικά σκευάσματα.

 

ΠΡΟΣΟΧΗ:  Σε κάθε περίπτωση να τηρούνται αυστηρά οι οδηγίες χρήσης των φυτοπροστατευτικών προϊόντων για την αναλογία χρήσης, συνδυαστικότητα, τον κίνδυνο φυτοτοξικότητας το διάστημα μεταξύ τελευταίας επέμβασης και συγκομιδής και τα μέτρα προστασίας για την αποφυγή δηλητηριάσεων.

Οι παραγωγοί που ενδιαφέρονται  για τις γεωργικές προειδοποιήσεις της φασολιάς να το δηλώσουν με ηλεκτρονικό μήνυμα στην Υπηρεσία μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση  email: fyto12@otenet.gr

 

Όλα τα δελτία μας υπάρχουν στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης στο διαδίκτυο http://www.minagric.gr/index.php/el/for-farmer-2/agricultural-warnings

 

 

 

Ο Προϊστάμενος Δ/νσης α.α.

 

Δημήτριος Λύκας

 

Προηγούμενο άρθρο Δωρεά στο Χαμόγελο Παιδιού Θεσσαλίας
Επόμενο άρθρο Ασημίνα Σκόνδρα: ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ στη κυβέρνηση …. Χιλιάδες δικαιούχοι σύνταξης σε κρίση πανικού