Ειδήσεις

Η αγροτική Ιστορία της Θεσσαλίας σε διεθνές συνέδριο στο Παρίσι


Οι οικονομικοί και κοινωνικοί μετασχηματισμοί στη Θεσσαλία στο διάστημα 1850-1940 θα είναι το θέμα της ανακοίνωσης, με την οποία μια τριμελής διεπιστημονική ομάδα με ακαδημαϊκή βάση το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας θα συμμετάσχει σε διεθνές συνέδριο στο Παρίσι, στις 10-13 Σεπτεμβρίου 2019. Στην ομάδα συμμετέχει και η Φωτεινή Λέκκα, επιστημονικά υπεύθυνη στο Ιστορικό-Λαογραφικό Μουσείο «Λ. & Ν. Σακελλαρίου». Το συνέδριο διοργανώνεται από τον Οργανισμό Αγροτικής Ιστορίας (Rural History Association) και θα  πραγματοποιηθεί στη Σχολή Κοινωνικών Σπουδών του Παρισιού.

Η παρουσίαση της ομάδας, η οποία αποτελείται επίσης από τους ιστορικούς Γ. Γάσια και Ντ. Μουστάνη, είναι μέρος ερευνητικού προγράμματος σε εξέλιξη και θα εστιάσει στις χρήσεις της γης, στις μορφές εργασίες στις μεγάλες αγροτικές ιδιοκτησίες, στη λειτουργία της αγροτικής οικονομίας, στη διασύνδεση της Θεσσαλίας με τις ευρωπαϊκές αγορές, στη συστηματική δημογραφική ομογενοποίηση της περιφέρειας, στους τρόπους δραστηριοποίησης των γαιοκτημόνων-επιχειρηματιών, και στην ανάδειξη μεσαίων στρωμάτων και αστικών νοοτροπιών στην υπό εξέταση χρονική περίοδο.

Προηγούμενο άρθρο Συναυλία του Θωμά Μπακαλάκου στο Ζάππειο
Επόμενο άρθρο Εκκλησιαστικά νέα