Ειδήσεις

Η Αργιθέα ζητάει την ίδρυση παραρτήματος του Φορέα Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών


Πρόσφατα ψηφίστηκε ο NOMOΣ 4519/2018 για τους Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών. Άρθρο 1 Νομική μορφή Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών 1. Οι Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών (ΦΔΠΠ) είναι τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) του άρθρου 2, που έχουν ως σκοπό τη διοίκηση και διαχείριση των περιοχών, στοιχείων και συνόλων της φύσης και του τοπίου των άρθρων 18, 19 και 21 του ν. 1650/1986 (Α’ 160), σύμφωνα με το άρθρο 4 του παρόντος. Οι ΦΔΠΠ είναι κοινωφελή Ν.Π.Ι.Δ. και δεν έχουν κερδοσκοπικό χαρακτήρα. 2. Οι ΦΔΠΠ εποπτεύονται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Χορικά η περιοχή της Αργιθέας και των Αγράφων ανήκει στον «Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Τζουμέρκων, Κοιλάδας Αχελώου Αγράφων και Μετεώρων» με έδρα τα Ιωάννινα του Νομού Ιωαννίνων είναι το Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «Φορέας Διαχείρισης Τζουμέρκων, Περιστερίου και Χαράδρας Αράχθου», που έχει συσταθεί με το π.δ. της 12.2.2009 (Δ’ 49), είχε συγχωνευθεί με την περίπτωση δ’ της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 4109/2013 και η λειτουργία του παρατάθηκε διαδοχικώς με την παρ. 20 του άρθρου 8 του ν. 4109/2013 και εν συνεχεία με το άρθρο 36 του ν. 4342/2015 και το άρθρο 16 του ν. 4447/2016.

«Είναι προφανές ότι η κεντροβαρής θέση του δήμου Αργιθέας μπορεί να αποτελέσει πυρήνα των δραστηριοτήτων του ΦΔΠΠ, για τα Αγραφα, την κοιλάδα του Αχελώου και τις όμορες περιοχές NATURA. Η ύπαρξη σύγχρονης υποδομής (Γυμνάσιο Βραγκιανών/ σύγχρονο ανενεργό κτίριο, 650 τ.μ) προσφέρεται και καλύπτει την ορθολογιστική διαχείριση υπαρχόντων πόρων» και μπορεί ν΄ αποτελέσει κέντρο για παροχή στοιχείων και αιτιολογημένης γνωμοδότησης κατά τη διαδικασία κατάρτισης των σχεδίων διαχείρισης και στη συνέχεια η εφαρμογή, παρακολούθηση, αξιολόγηση και επικαιροποίηση των σχεδίων διαχείρισης για την αειφορική διαχείριση και προστασία του φυσικού κεφαλαίου του δικτύου Natura 2000».

Το αίτημα/εισήγηση του δημάρχου απευθύνονται στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Σωκράτη Φάμελλο και στο δ.σ του οικείου ΦΔΠΠ.

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο Σύλληψη ημεδαπού για παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών
Επόμενο άρθρο Συζήτηση με τον συγγραφέα Ισίδωρο Ζουργό