Ειδήσεις

Η Ενωτική Πρωτοβουλία Μουζακίου για τις νέες προσλήψεις στο Δήμο


Σε πρόσληψη τεσσάρων ατόμων με χρονική διάρκεια τέσσερα (4) χρόνια προχωράει ο Δήμος Μουζακίου. Συγκεκριμένα : 1]Με την με αριθμό 38/16-5-2016 απόφαση το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΥΑΜ αποφάσισε την πρόσληψη ενός ατόμου κατηγορίας Τ.Ε ή Δ.Ε. ειδικότητας Λογιστικού ή Διοικητικού, στην Δ.Ε.Υ.Α. Μουζακίου μέσω του ειδικού τριετούς προγράμματος ενίσχυσης εργοδοτών με επιχορήγηση που αντιστοιχεί στο ύψος των ασφαλιστικών εισφορών για την πρόσληψη ατόμων με Αναπηρίες (Α.ΜΕ.Α.) βάσει της ΚΥΑ 20537/752/18-10-2010 που εκδόθηκε στο ΦΕΚ 1663/τεύχος Β/19-10-2010 και την υποβολή αίτηση συμμετοχής ηλεκτρονικά στην υπηρεσία του ΟΑΕΔ 2. Η πρόσληψη της ανωτέρω ειδικότητας θα γίνει για 48 μήνες , εκ των οποίων η Επιχείρηση επιχορηγείται για τους 36 μήνες, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου.

https://diavgeia.gov.gr/doc/7%CE%A52%CE%9F%CE%9F%CE%9B%CE%9A%CE%A4-%CE%91%CE%98%CE%A4?inline=true

Σύμφωνα με τον ΟΑΕΔ το ποσοστό αναπηρίας πρέπει να είναι 50% και πάνω http://www.oaed.gr/engraphe-sto-metroo-anergon

2]Με την με αριθμό 5/17-5-2016 απόφαση το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΗΚΕΔΗΜ αποφάσισε την καταρχήν πρόθεση για την πρόσληψη συνολικά τριών (3) ατόµων ειδικότητας ∆ιοικητικού, εκ των οποίων το ένα άτοµο εκπαιδευτικής κατηγορίας Π.Ε ή Τ.Ε. και τα άλλα δυο άτοµα ∆Ε εκπαιδευτικής κατηγορίας στην ∆Η.Κ.Ε.∆Η.Μ., µέσω του ειδικού τριετούς προγράμματος ενίσχυσης εργοδοτών µε επιχορήγηση που αντιστοιχεί στο ύψος των ασφαλιστικών εισφορών για την πρόσληψη Ατόµων µε Αναπηρίες (ΑµεΑ) βάσει της ΚΥΑ 20537/752/18-10-2010 που εκδόθηκε στο ΦΕΚ 1663/τεύχος Β/19-10-2010 και την υποβολή αίτηση συμμετοχής ηλεκτρονικά στην υπηρεσία του ΟΑΕ∆ 2. Η πρόσληψη της ανωτέρω ειδικότητας θα γίνει για 48 µήνες, εκ των οποίων η Επιχείρηση επιχορηγείται για τους 36 µήνες, µε σύµβαση εργασίας ορισμένου χρόνου.

https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A91%CE%93%CE%98%CE%9F%CE%9A%CE%92%CE%91-06%CE%A0?inline=true

Ως αντιπολίτευση θα βοηθήσουμε στη μεγαλύτερη δυνατή δημοσιοποίηση των προσλήψεων στο Δήμο Μουζακίου  για την διαφάνεια και την αξιοκρατία.

Μουζάκι 20/5/2016

Για την Αντιπολίτευση

Παρασκευή  Ντούρβα

Προηγούμενο άρθρο Νέα αποκτήματα για το Ιστορικό-Λαογραφικό Μουσείο Καρδίτσας
Επόμενο άρθρο Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Καρδίτσας