Ειδήσεις

Η θέση του Συνδέσμου Ύδρευσης για την έλλειψη νερού


Με αφορμή διαμαρτυρίες σχετικές με έλλειψη νερού στη Δημοτική Ενότητα Κάμπου του Δήμου Καρδίτσας και  σε δύο Τ.Κ. του Δήμου Σοφάδων, κατά το πρόσφατο χρονικό διάστημα, στο οποίο μάλιστα καταγράφηκαν στο νομό οι υψηλότερες θερμοκρασίες της τελευταίας δεκαετίας,  ο Σύνδεσμος ενημερώνει ότι τα διυλιστήρια παράγουν και διανέμουν ημερησίως, κατά την τρέχουσα περίοδο, στον ανατολικό κλάδο του δικτύου των 17.768 υδρευόμενων κατοίκων περί τα 10.000m3 νερού, εκ των οποίων τα 3.100m 3στη Δ.Ε. Κάμπου των 4.310 κατοίκων.

Υπενθυμίζεται  δε, ότι δεν αποτελεί αρμοδιότητα του Συνδέσμου ούτε η διαχείριση του νερού  εντός των οικισμών, ούτε η αποκατάσταση βλαβών στα εσωτερικά τους δίκτυα. Ο Σύνδεσμος έχει την αποκλειστική υποχρέωση να στείλει την επαρκή ποσότητα πόσιμου νερού στις κεφαλές των δικτύων των Τ.Κ. (δεξαμενές και υδατόπυργοι) γεγονός που πράττει και με το παραπάνω. Συγκεκριμένα, από τις μετρήσεις που συχνά πραγματοποιεί η υπηρεσία μας  – και είναι στη διάθεση οιουδήποτε Προέδρου Τ.Κ. –  καταγράφεται στις κεφαλές των δικτύων των οικισμών ποσότητα νερού που αντιστοιχεί σε  568 λίτρα κατά κάτοικο την ημέρα (μέσος όρος ανατολικού κλάδου), 125% μεγαλύτερη από το ανώτατο όριο των 250 λίτρων ημερησίως κατά κάτοικο, που ορίζεται στην ΚΥΑ  ∆11/Φ.16/8500/1991 (ΦΕΚ 174Β), περί “Προσδιορισμού κατώτατων και ανώτατων ορίων των αναγκαίων ποσοτήτων για την ορθολογική χρήση νερού  στην ύδρευση”.

Με αυτή την ποσότητα νερού  τα διυλιστήρια καλύπτουν τόσο τις διαρροές που υπάρχουν στα εσωτερικά δίκτυα των οικισμών (και οι οποίες είναι πολλές) όσο και την εποχική αύξηση της κατανάλωσης.

Δεν αποτελεί όμως υποχρέωση του Συνδέσμου η παροχή πόσιμου νερού για μη ενδεδειγμένες χρήσεις όπως λ.χ. πότισμα κήπων, οικοπέδων με γκαζόν

πολλώ δε μάλλον αγρών(!)

Ο Σύνδεσμος Ύδρευσης καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ισοκατανομής του νερού στις Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες που υδρεύονται από τα διυλιστήρια, έχοντας να αντιμετωπίσει τόσο τους περιορισμούς που επιβάλλονται από το δίκτυο (κατά κανόνα τα καταληκτικά σημεία, παίρνουν λιγότερο νερό από αυτά που βρίσκονται εγγύτερα στα διυλιστήρια), όσο και τις αυθαίρετες παρεμβάσεις σε αντλιοστάσια και βανοστάσια δεξαμενών και υδατόπυργων.

Στο πλαίσιο των ανωτέρω προσπαθειών ο Σύνδεσμος απευθύνει, για ακόμη μια φορά, έκκληση στις αρμόδιες ΔΕΥΑ και τους Προέδρους των Τ.Κ. να προβαίνουν σε τακτικούς ελέγχους στα δίκτυα της περιοχής ευθύνης τους, προκειμένου να εντοπίζονται και να αποκαθίστανται διαρροές λόγω βλαβών και να αποτρέπονται φαινόμενα κατασπατάλησης του νερού για άρδευση, κλοπής νερού  κ.ο.κ.

Επίσης, παρακαλούνται οι δημότες να συμβάλλουν ενεργά στον έλεγχο του προβλήματος, αποφεύγοντας να χρησιμοποιούν το πόσιμο νερό για μη ενδεδειγμένες χρήσεις, αλλά και να περιορίζουν την κατανάλωση νερού για οικιακές χρήσεις , ειδικά κατά τις ώρες αιχμής.

Σε κάθε περίπτωση πρέπει να γίνει κατανοητό σε όλους ότι  το νερό δεν είναι ανεξάντλητο και η συνετή κατανάλωσή του αποδεικνύει εμπράκτως την ευαισθησία απέναντι στο φλέγον  ζήτημα της ορθής διαχείρισης των υδάτινων πόρων που αποτελεί υποχρέωση όλων μας.

 

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΡΚΟΥΝΑΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΎΔΡΕΥΣΗΣ

Δ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ & ΛΟΙΠΩΝ ΔΗΜΩΝ

 

Προηγούμενο άρθρο Να μην αφήσουμε να κάνουν νόμο την κατάργηση της Κυριακής αργίας!
Επόμενο άρθρο Εθελοντική συμμετοχή τοπικών καλλιτεχνών