Ειδήσεις

Η Κοινή Δράση Εκπαιδευτικών για τα σχολικά γεύματα


Η πρώτη κουβέντα αφορά στην υλοποίηση του προγράμματος  «Σχολικά  Γεύματα» στα σχολεία για τα οποία οφείλουμε να υπενθυμίσουμε πως: Η σίτιση στο σχολείο μπορεί να υλοποιηθεί εξ ολοκλήρου μόνο αν υπάρχουν οι κατάλληλες υποδομές (αίθουσες σίτισης) και αν έχει προσληφθεί ειδικευμένο, (τεχνικοί τροφίμων για τον έλεγχο της ποιότητας και καταλληλότητας των σχολικών γευμάτων) και βοηθητικό προσωπικό (τραπεζοκόμοι). Το προσωπικό μπορεί να ανήκει και στην εταιρεία που παρασκευάζει και διανέμει τα γεύματα και ο δειγματοληπτικός έλεγχος να πραγματοποιείται από τις αρμόδιες δημόσιες υπηρεσίες.

Οι εκπαιδευτικοί  επιτηρούν ως παιδαγωγικοί υπεύθυνοι τη διαδικασία και φροντίζουν για την ασφαλή αποχώρηση.

Ως εκ τούτου  επιβεβαιώνουν την ποσοτική παραλαβή.

Κάθε άλλη ενέργεια είναι πέραν της επιστημονικής τους κατάρτισης ή του καθηκοντολογίου τους και συνεπώς πρακτικά ανεφάρμοστή ή και επικίνδυνη για την υγεία των σιτιζομένων μαθητών.

Η σίτιση στο σχολείο μπορεί να υλοποιηθεί εξ ολοκλήρου μόνο αν υπάρχουν οι κατάλληλες υποδομές (αίθουσες σίτισης) και αν έχει προσληφθεί ειδικευμένο, (τεχνικοί τροφίμων για τον έλεγχο της ποιότητας και καταλληλότητας των σχολικών γευμάτων) και βοηθητικό προσωπικό (τραπεζοκόμοι). Το προσωπικό μπορεί να ανήκει και στην εταιρεία που παρασκευάζει και διανέμει τα γεύματα και ο δειγματοληπτικός έλεγχος να πραγματοποιείται από τις αρμόδιες δημόσιες υπηρεσίες.

Οι εκπαιδευτικοί  επιτηρούν ως παιδαγωγικοί υπεύθυνοι τη διαδικασία και φροντίζουν για την ασφαλή αποχώρηση.

Ως εκ τούτου  επιβεβαιώνουν την ποσοτική παραλαβή.

Κάθε άλλη ενέργεια είναι πέραν της επιστημονικής τους κατάρτισης ή του καθηκοντολογίου τους και συνεπώς πρακτικά ανεφάρμοστή ή και επικίνδυνη για την υγεία των σιτιζομένων μαθητών.

Η σίτιση στο σχολείο μπορεί να υλοποιηθεί εξ ολοκλήρου μόνο αν υπάρχουν οι κατάλληλες υποδομές (αίθουσες σίτισης) και αν έχει προσληφθεί ειδικευμένο, (τεχνικοί τροφίμων για τον έλεγχο της ποιότητας και καταλληλότητας των σχολικών γευμάτων) και βοηθητικό προσωπικό (τραπεζοκόμοι). Το προσωπικό μπορεί να ανήκει και στην εταιρεία που παρασκευάζει και διανέμει τα γεύματα και ο δειγματοληπτικός έλεγχος να πραγματοποιείται από τις αρμόδιες δημόσιες υπηρεσίες.

Οι εκπαιδευτικοί  επιτηρούν ως παιδαγωγικοί υπεύθυνοι τη διαδικασία και φροντίζουν για την ασφαλή αποχώρηση.

Ως εκ τούτου  επιβεβαιώνουν την ποσοτική παραλαβή.

Κάθε άλλη ενέργεια είναι πέραν της επιστημονικής τους κατάρτισης ή του καθηκοντολογίου τους και συνεπώς πρακτικά ανεφάρμοστή ή και επικίνδυνη για την υγεία των σιτιζομένων μαθητών.

Λούφαξαν οι θορυβώδεις παρατάξεις της ηγεσίας των ΠΟΕ-ΟΤΑ (ΔΑΚΕ- Συνδικαλιστική Ανατροπή ) τώρα που δεκάδες χιλιάδες παιδιά σε όλη τη χώρα έμειναν έξω από τους παιδικούς σταθμούς. Η λαλίστατη ΚΕΔΕ  σιωπά αφού οι δήμαρχοι δεν μπορούν να εξασφαλίσουν καν την λειτουργία των υπαρχόντων παιδικών σταθμών πόσο μάλλον να απορροφήσουν όλα τα παιδιά. Κατά τα άλλα οι δημοτικοί άρχοντες της εργασιακής ανασφάλειας των ΕΣΠΑ θέλουν υπό την εποπτεία τους (για αρχή) το σύνολο της προσχολικής αγωγής.

Λούφαξαν οι θορυβώδεις παρατάξεις της ηγεσίας των ΠΟΕ-ΟΤΑ (ΔΑΚΕ- Συνδικαλιστική Ανατροπή ) τώρα που δεκάδες χιλιάδες παιδιά σε όλη τη χώρα έμειναν έξω από τους παιδικούς σταθμούς. Η λαλίστατη ΚΕΔΕ  σιωπά αφού οι δήμαρχοι δεν μπορούν να εξασφαλίσουν καν την λειτουργία των υπαρχόντων παιδικών σταθμών πόσο μάλλον να απορροφήσουν όλα τα παιδιά. Κατά τα άλλα οι δημοτικοί άρχοντες της εργασιακής ανασφάλειας των ΕΣΠΑ θέλουν υπό την εποπτεία τους (για αρχή) το σύνολο της προσχολικής αγωγής.

 

 

Προηγούμενο άρθρο Συνάντηση με επιχειρηματίες Αναγεννησιώτες
Επόμενο άρθρο Στο Μουζάκι η συνεδρίαση της Επιτροπής θεσμών της ΚΕΔΕ