Η προστασία του περιβάλλοντος προτεραιότητα για τους Δημάρχους του νομού


  Ο Πρόεδρος της ΤΕΔΚ και Δήμαρχος Μουζακίου  κ.Κωτσός  μετά την συνάντηση που είχε στην Περιφέρεια με τον Γενικό Γραμματέα κ.Γκούπα  για το θέμα της Διαχείρισης των Στερεών Αποβλήτων δήλωσε τα παρακάτω:

«Επιτέλους μετά από σημαντικές προσπάθειες όλων των φορέων της Αυτοδιοίκησης του Νομού Καρδίτσας τα τελευταία 3  χρόνια  φθάσαμε στην τελική φάση όπου σχεδόν όλοι οι ανεξέλεγκτοι  χώροι διάθεσης απορριμμάτων έχουν αποκατασταθεί. Ένα μικρό μέρος ανενεργών χωματερών που δεν έχουν ακόμη αποκατασταθεί δρομολογείται άμεσα η αποκατάσταση τους .Η διαχείριση πλέον γίνεται  βάση του εγκεκριμένου  περιφερειακού σχεδιασμού  που προβλέπει η διάθεση των στερεών αποβλήτων  να γίνεται στο χώρο υγειονομικής ταφής απορριμμάτων Δυτικής Θεσσαλίας που βρίσκεται στην περιοχή Παληοσαμαρινας στο Νομό Τρικάλων.

 Η άναρχη και καταστρεπτική για το περιβάλλον προηγούμενη κατάσταση είναι πλέον παρελθόν. Επιτέλους δίνουμε λύση σε ένα πρόβλημα που ταλάνιζε την περιοχή μας όλα αυτά τα χρόνια. Όσον αφορά το Νομό Καρδίτσας τα τελευταία 3 χρόνια έγιναν τεράστια βήματα προς την κατεύθυνση της προστασίας του περιβάλλοντος . Αξίζει να  σας αναφέρω ότι στο Νομό Καρδίτσας  αποκαταστάθηκαν  130 Χώροι Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων, και απομένουν ακόμη  15 ΧΑΔΑ που δεν έχουν αποκατασταθεί. Για τους 15 ΧΑΔΑ έχει  ήδη εκδοθεί   απόφαση ένταξης στο ΕΣΠΑ 2007-2013 συνολικού προϋπολογισμού 2.675..000 Ευρώ.   Πρέπει  επίσης να τονίσουμε ότι οι Δήμοι έχουν συμβάλει αρκετά ώστε να φθάσουμε σήμερα στην ευχάριστη θέση να μιλάμε για οριστική λύση στο πρόβλημα της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων, στο Νομό Καρδίτσας. Από τα Διαδημοτικά έργα του Θησέα (35%&45%) οι Δήμοι του Νομού συμφώνησαν και διέθεσαν συνολικά 2.139.924 εκ. ευρώ για αγορά νέου σύγχρονου μηχανολογικού εξοπλισμού, ο οποίος διατίθεται ήδη για την  καλύτερη αποκομιδή των απορριμμάτων στις περιοχές μας. Η Ανακύκλωση αποτελεί σημαντικό κομμάτι της σωστής διαχείρισης των στερεών αποβλήτων και αυτό γιατί μειώνεται αισθητά ο όγκος των απορριμμάτων που φθάνουν για υγειονομική ταφή στο ΧΥΤΑ. Η Ανακύκλωση  στο Νομό Καρδίτσας σήμερα εφαρμόζεται  σε 10 Δήμους συνολικού πληθυσμού 90.000 περίπου κατοίκων καλύπτοντας έτσι το 75% του πληθυσμού του Νομού. Η επέκταση της Ανακύκλωσης  σε όλους του Δήμους είναι το επόμενο βήμα για την ακόμη  καλύτερη διαχείριση. Να σημειωθεί ότι η Δυτική Θεσσαλία βρίσκεται στις πρώτες θέσεις  πανελλαδικά στην ποσότητα ανά κάτοικο ανακυκλώσιμων υλικών. Αξίζει ακόμη να αναφέρουμε δήλωσε ο Πρόεδρος της ΤΕΔΚ κ.Κωτσός  ότι τα τελευταία 3 χρόνια   κατασκευάσθηκαν 3 Σ.Μ.Α. (Σταθμοί Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων, στον Δήμο  Καρδίτσας  στο Δήμο  Σοφάδων  και στο Δήμο Πλαστήρα),με φορέα υλοποίησης την Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Νομού Καρδίτσας.  Έγινε  Προμήθεια  μηχανολογικού εξοπλισμού (6 τράκτορες και 9 νταλίκες ) για την μεταφόρτωση των απορριμμάτων από τους ΣΜΑ στον ΧΥΤΑ συνολικού προϋπολογισμού 1.7 εκ.ευρώ. Ακόμη για την ανακύκλωση προμηθεύτηκε η ΠΑΔΥΘ 4 απορριμματοφόρα. Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι σύμφωνα τόσο με τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και με την κείμενη νομοθεσία προωθείται η λειτουργία Χώρων Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (Χ.Υ.Τ.Υ.) αντί για Χώρους Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (Χ.Υ.Τ.Α.).,και για το λόγω αυτό έχει ήδη χρηματοδοτηθεί η ΠΑΔΥΘ με 500.000 ευρώ για την εκπόνηση των σχετικών μελετών.

Το γεγονός ότι λύσαμε ένα πρόβλημα δεν θα πρέπει να μας κάνει να εφησυχάσουμε. Το Δ.Σ της ΤΕΔΚ έχει ασχοληθεί με το θέμα της μελλοντικής διαχείρισης των στερεών αποβλήτων, αναζητώντας τις καλύτερες μεθόδους διαχείρισης, ακολουθώντας τον περιφερειακό σχεδιασμό και  με γνώμονα πάντα την  προστασία του περιβάλλοντος».

Προηγούμενο άρθρο Ο πρώην γενικός δ/ντής του Εθνικού Θεάτρου κ. Πολιτόπουλος επισκέφθηκε τον πρόεδρο της ΔΗ.Κ.Ε.Κ.
Επόμενο άρθρο Κέντρο υγείας – χιονοδρομικό – χώροι άθλησης