Ειδήσεις

Η πρόταση της Συνδικαλιστικής Ενωτικής Κίνησης Εργαζομένων


Από την 1η συνεδρίαση της Εκτελεστικής Γραμματείας του Νομαρχιακού Τμήματος της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. Ν. Καρδίτσας καταθέσαμε την πρότασή μας για την συγκρότηση ενός Προγραμματικού Προεδρείου, θέτοντας την  υποψηφιότητα για το αξίωμα του Προέδρου στην κρίση των μελών της Εκτελεστικής Γραμματείας.

Για μας το Προγραμματικό Προεδρείο, εκτός των άλλων, πρέπει να είναι από την αρχή ένα Προεδρείο με συγκεκριμένους και απτούς στόχους, συνεκτικό, αποτελεσματικό και ουσιαστικό.

Ένα προγραμματικό προεδρείο, μπορεί να προσδιορισθεί με σαφήνεια, ειλικρίνεια, διαφάνεια και δημοκρατία, χωρίς προσχήματα και υποκρισία Χωρίς αποκλεισμούς και χωρίς άνισα κριτήρια. Διότι, ένα προγραμματικό προεδρείο, για να μπορεί να είναι αξιόπιστο, πρέπει να συγκροτείται στη βάση της αυτογνωσίας, της ισοτιμίας, της συνέπειας και της αμοιβαίας εμπιστοσύνης.

Αυτό το προεδρείο πρέπει να στηρίζεται στις αποφάσεις των Γ.Σ. των σωματείων μας. Οι αποφάσεις των Γ.Σ. θεωρούμε ότι είναι μια ισχυρή βάση συμφωνίας πάνω στα κεντρικά ζητήματα που αφορούν στις υπηρεσίες του Δημοσίου και στη γενική πολιτική κατάσταση, ειδικά σε μια συγκυρία όπως αυτή που ζούμε σήμερα.

Αυτό το Προεδρείο που εμείς προτείνουμε πρέπει να έχει αναφορά σ’ ένα πλαίσιο στο οποίο να καταγράφεται κατηγορηματικά η ανάγκη σύγκρουσης με τα μνημόνια και την καπιταλιστική ανασυγκρότηση, την ΕΕ, την Ευρωζώνη, το ΔΝΤ, την ΕΚΤ και με τη σημερινή κυβέρνηση και όλες τις προηγούμενες που προώθησαν αυτές τις πολιτικές και υπέγραψαν μνημόνια.

Ένα πλαίσιο που θα συμπεριλαμβάνει όλα τα κομβικά ζητήματα στο Δημόσιο Τομέα και της εργασίας, από την αξιολόγηση, το ασφαλιστικό, τη μόνιμη και σταθερή εργασία ως την εκπαιδευτική-μορφωτική λειτουργία του σχολείου. Ταυτόχρονα, ένα πλαίσιο που συγκρούεται με τον κυβερνητικό συνδικαλισμό της συναίνεσης και της υποταγής και προβάλλει ένα αγωνιστικό πρόγραμμα ρήξης και ανατροπής που προωθείται μέσα από τις συλλογικές διαδικασίες του Νομαρχιακού Τμήματος της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. και της Συνέλευσης των αντιπροσώπων καθώς και το συντονισμό των σωματείων.

Η ταξική ενότητα των εργαζόμενων σήμερα και ένα πανίσχυρο μέτωπο ρήξης και ανατροπής της βάρβαρης πολιτικής του κεφαλαίου, της εργοδοσίας και των εκπροσώπων τους, κυβέρνησης-ΕΕ-ΔΝΤ, μπορεί και πρέπει να δημιουργηθεί στη βάση των εργαζομένων, στους χώρους δουλειάς, στα σωματεία, στις συνελεύσεις, στις πολύμορφες κινητοποιήσεις και τους αγώνες τους. Χρειάζεται να υπηρετείται και να προωθείται και στα συνδικάτα, στα όργανα και τις οργανώσεις του συνδικαλιστικού κινήματος, εάν και όπου μπορούν να «επιβληθούν» συσχετισμοί σε βάρος του υποταγμένου, κυβερνητικού και εργοδοτικού συνδικαλισμού, όπου υπάρχουν ταξικές αγωνιστικές δυνάμεις και συσχετισμοί.

Στη βάση αυτή καλέσαμε τις παρατάξεις του Νομαρχιακού Τμήματος της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. να συμβάλλουν στη συγκρότηση και να συμμετέχουν σε ένα τέτοιο προεδρείο γιατί εκτιμούμε πως είναι χρήσιμο και αναγκαίο να συγκροτηθεί ένα προεδρείο που να στηρίζεται σε όλο το εύρος των δυνάμεων του μαχόμενου συνδικαλιστικού κινήματος.

Θεωρούμε εκφυλιστικά φαινόμενα για τη λειτουργία του Νομαρχιακού Τμήματος, αυτό που παρατηρήθηκε πολλές φορές στο πρόσφατο παρελθόν, η δράση του να είναι πολύ περιορισμένη και παρατάξεις καθώς και μέλη της Εκτελεστικής Γραμματείας του Νομαρχιακού Τμήματος κατ’ επανάληψη να μη συμμετέχουν ούτε στις συνεδριάσεις του.

Τα όργανα που προβλέπονται από το καταστατικό του Νομαρχιακού Τμήματος. της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. να μην συγκροτούνται ποτέ και ούτε να συνεδριάζουν (Γ.Σ. των αντιπροσώπων, Γενικό Συμβούλιο)

Η εκλογή μιας παράταξης στο ΔΣ δεν είναι τιμητική θέση, δεν είναι θέση απόσπασης οφελών, αλλά θέση συμβολής στην προώθηση των αιτημάτων των εργαζομένων και του λαού. Ως παράταξη συμβάλλαμε πάντα σε αυτό το σκοπό άσχετα από την κάθε φορά δύναμή μας στο ΔΣ, με βάση τις πολιτικές και συνδικαλιστικές απόψεις που ανοιχτά καταθέτουμε στους εργαζόμενους.

Προσπαθούμε να συμβάλλουμε με όλες μας τις αδυναμίες μας σε μια άλλη κατεύθυνση των σωματείων, που θα στηρίζεται στην πραγματική κι αυθεντική συζήτηση των μελών του, στις Γ. Σ. που θα παίρνουν όλες τις αποφάσεις.

Είναι φανερό ότι για εμάς όλα τα ζητήματα της παιδείας, της εργασίας, της ασφάλισης και της υγείας συνδέονται άμεσα και επιτακτικά από την εξέλιξη της καθοριστικής αντιπαράθεσης, ανάμεσα στη σύγκρουση ή το συμβιβασμό με την Ε.Ε., την Ευρωζώνη, το ΔΝΤ, την ΕΚΤ και τις πολιτικές που προωθούν.

Για το λόγο αυτό καλέσαμε όλες τις δυνάμεις να καταλήξουμε σε πλαίσιο στο οποίο θα καταγράφεται κατηγορηματικά η ανάγκη σύγκρουσης με την Ε.Ε., την Ευρωζώνη, το ΔΝΤ, την ΕΚΤ και τις πολιτικές που προωθούν.

Επίσης τις καλέσαμε σε μια πλατιά συσπείρωση με όλη την κοινωνική πλειοψηφία που λέει:

ΟΧΙ σε παλιά και νέα μνημόνια. ΟΧΙ στη νέα κοινωνική λεηλασία. ΟΧΙ στην μετατροπή της χώρας σε προτεκτοράτο με την εποπτεία της Ε.Ε. ΟΧΙ στην υποταγή. Ένα ΟΧΙ στη χειροτέρευση – «κούρεμα» της ζωής των εργαζομένων, ένα ΟΧΙ στην αποδόμηση της Δημόσιας Παιδείας , Υγείας, Κοινωνικής Ασφάλισης. ΝΑΙ ΣΤΗ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΧΡΕΟΥΣ

Μέχρι σήμερα συμμετείχαμε σε όλες συνεδριάσεις της Εκτελεστικής Γραμματείας του Νομαρχιακού Τμήματος και συμβάλαμε με τις θέσεις μας στην λήψη όλων των αποφάσεων που αφορούσαν θέματα των εργαζομένων καθώς επίσης και στην καλύτερη οργανωτική λειτουργία του Νομαρχιακού Τμήματος. Για να βγούμε από το αδιέξοδο συμφωνήσαμε και με την πρόταση της Αγωνιστικής Ενότητας για κυκλικό προεδρείο προτείνοντας να συμμετέχει και η ίδια σε αυτό.

Σε κάθε περίπτωση είμαστε διατιθέμενοι να συμβάλουμε στην συγκρότηση του Προεδρείου με τις δυνάμεις εκείνες που πραγματικά επιθυμούν και βρίσκονται πιο κοντά στο προγραμματικό πλαίσιο  που καταθέσαμε.

 

Για την «Συνδικαλιστική Ενωτική Κίνηση Εργαζομένων (Σ.Ε.Κ.Ε.) Ν. Καρδίτσας

Οι εκπρόσωποί της στην Εκτελεστική Γραμματεία του Νομαρχιακού Τμήματος της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. Καρδίτσας

Ταξιάρχης Απόστολος

Αδάμος Κωνσταντίνος

 

 

Προηγούμενο άρθρο 56χρονος μαχαίρωσε 23χρονο μετά από διαπληκτισμό
Επόμενο άρθρο Εκκλησιαστικά νέα