Ειδήσεις

Η Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών για το Σχέδιο Νόμου για την Τριτοβάθμια


Η Συνέλευση της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών, σε συνεδρίασή της την Παρασκευή 22/1/2021, συζήτησε αναλυτικά το σχέδιο νόμου «Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, Προστασία της Ακαδημαϊκής ελευθερίας, Αναβάθμιση του ακαδημαϊκού περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις» και κατέληξε ομόφωνα στις παρακάτω θέσεις.
Η φιλοσοφία του σχεδίου νόμου δεν προσιδιάζει στο ελάχιστο με το πνεύμα ελευθερίας και αυτοδιοίκησης που χαρακτηρίζει ιστορικά το δημόσιο Πανεπιστήμιο. Αντίθετα, στη βάση μιας στρεβλής, ιδεολογικά χρωματισμένης, εικόνας στο πλαίσιο της οποίας ανάγονται συλλήβδην τα Ιδρύματα σε κέντρα ανομίας, επιχειρείται η πλήρης αποδόμηση του δημόσιου Πανεπιστημίου και η μετατροπή του σε χαμηλού κόστους εκπαιδευτήριο. Η Συνέλευση της Σχολής δηλώνει κάθετα και συνολικά την αντίθεσή της στο σχέδιο νόμου. Συγκεκριμένα:
Το σχέδιο νόμου, με τις διατάξεις που συμπεριλαμβάνονται στο Μέρος Β’ με τον ευφάνταστο τίτλο «Προστασία της ακαδημαϊκής ελευθερίας και αναβάθμιση του ακαδημαϊκού περιβάλλοντος», προωθεί την απόλυτη αυταρχικοποίηση της λειτουργίας του Πανεπιστημίου και την εσωτερίκευση της υποταγής. Η πλήρης επιτήρηση με κάμερες, η θέσπιση κάρτας εισόδου σε κάθε χώρο και, τέλος, η μόνιμη παρουσία ένστολων αστυνομικών εντός των Σχολών, δεν πρόκειται να λύσουν κανένα απολύτως πρόβλημα˙ αντίθετα, μετά βεβαιότητας θα δημιουργήσουν νέα. Σε ό,τι αφορά στο πειθαρχικό δίκαιο, σημειώνεται ότι ο πειθαρχικός έλεγχος της εκπαιδευτικής διαδικασίας αποτελεί αρμοδιότητα των συλλογικών οργάνων του κάθε Ιδρύματος και προβλέπεται στον εσωτερικό του κανονισμό. Κάθε κυβερνητική προσπάθεια νομοθετικής επιβολής πειθαρχικού δικαίου, καταλύει το  αυτοδιοίκητο του Πανεπιστημίου.
Όσον αφορά τις διατάξεις του σχεδίου νόμου που εισάγουν την Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής (ΕΒΕ), η επίκληση της βελτίωσης της ποιότητας των πανεπιστημιακών σπουδών μέσω του αποκλεισμού των «κακών» υποψηφίων δεν καταφέρνει να κρύψει την πραγματική στόχευσή του. Δεδομένου ότι, με την θέσπιση της ΕΒΕ, πολλές χιλιάδες θέσεων στα Πανεπιστήμια θα μείνουν κενές, αυτό που πραγματικά επιδιώκει η κυβέρνηση είναι η συρρίκνωση της δημόσιας Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και ο επανασχεδιασμός του πανεπιστημιακού χάρτη της χώρας με κλείσιμο/συγχώνευση Τμημάτων και Ιδρυμάτων. Παράλληλα οι διατάξεις αυτές λειτουργούν προς όφελος της ιδιωτικής εκπαίδευσης, αφού οι «κακοί» υποψήφιοι που θεωρούνται ανεπαρκείς για να εισαχθούν στα Πανεπιστήμια, θα μπορούν να εγγραφούν στα κολλέγια και μετά την ολοκλήρωση των «σπουδών» τους θα αποκτούν τα ίδια ακριβώς επαγγελματικά δικαιώματα με τους αποφοίτους των Πανεπιστημίων, όπως έχει ήδη φροντίσει να νομοθετήσει σχετικά η κυβέρνηση.
Η Συνέλευση της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών αποφάσισε ομόφωνα:
•    Να ζητήσει από τα μέλη της να συμμετέχουν με φυσική παρουσία σε διαμαρτυρία -τηρώντας όλα τα μέτρα δημόσιας υγείας- κατά την ημέρα ψήφισης του εν λόγω νομοσχεδίου.
•    Να απευθύνει το παρόν ψήφισμα στις Πρυτανικές Αρχές και στην Σύγκλητο του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.


•    Να ζητήσει από τον Πρύτανη, τόσο στο πλαίσιο της Συγκλήτου, όσο και στο πλαίσιο της Συνόδου των Πρυτάνεων όπου προεδρεύει, να ανοίξει τη συζήτηση για συλλογικές αποφάσεις έμπρακτης αντίδρασης – συμπεριλαμβανομένης, μεταξύ άλλων, της αναστολής λειτουργίας- σε περίπτωση υπερψήφισης του νομοσχεδίου.
•    Να επανέλθει σε Συνέλευση την Παρασκευή 19/2/2021 ώστε, σε περίπτωση υπερψήφισης του νομοσχεδίου, να αποφασίσει για τις εν συνεχεία αντιδράσεις της.

Προηγούμενο άρθρο 87 παραβάσεις στη Θεσσαλία στο πλαίσιο των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού
Επόμενο άρθρο Συμμετοχές στην λαϊκή αγορά της Τετάρτης